ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Dostawa druków

Opis: Dostawa druków: Pakiet 1 – Druki Pakiet 2 – Papier firmowy, druki kolorowe Pakiet 3 – Biuletyn Pakiet 4 – Recepty
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 09/03/2020
Termin składania ofert: 06/04/2020
Oznaczenie: BZP 521255-N-2019
Ostatnia aktualizacja: 30/04/2020

PYTANIA I ODPOWIEDZI: