CENNIK

Szanowni Pacjenci!

Poniżej prezentujemy Państwu obowiązujący w naszym podmiocie zewnętrzny/komercyjny cennik usług*, obejmujący wszystkie aspekty prowadzonej przez nas działalności. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie możliwość modyfikacji ceny z uwagi na konieczność indywidualnego podejścia wobec każdej hospitalizacji. Przedmiotowa zmiana może nastąpić, np.: z powodu rozszerzenia procedur medycznych, zastosowania niestandardowych materiałów, jak również czasu pobytu – znacznie krótszego bądź dłuższego niż przyjęty w katalogu Narodowego Funduszu Zdrowia. 

LECZNICTWO SZPITALNE

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY / DZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ
Badanie EKG20,00
Badanie EKG z badaniem lekarskim110,00
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica metodą iniekcji700,00
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica – inną metodą niż iniekcja790,00
Gastroskopia-inne160,00
Iniekcja domięśniowa12,00
Iniekcja dożylna (wenflon, motylek )20,00
Iniekcja podskórna12,00
Konsultacja specjalistyczna SOR – według cennika w tym zakresie
Leczenie domięśniowe35,00
Leczenie doustne15,00
Leczenie dożylne80,00
Mały zabieg chirurgiczny130,00
Płukanie pęcherza20,00
Płukanie żołądka40,00
Pobranie krwi do badań10,00
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji do 12 godzin – bez kosztów badań diagnostycznych, leków250,00
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji każda następna doba – bez kosztów badań diagnostycznych, leków150,00
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji powyżej 12 godzin do 24 godz. – bez kosztów badań diagnostycznych, leków350,00
Pomiar alkotestem wydychanego powietrza na zawartość alkoholu12,00
Pomiar ciśnienia tętniczego7,00
Porada lekarska (bez badań diagnostycznych)90,00
Punkcja stawu55,00
Repozycja zwichnięcia lub złamania60,00
USG przeglądowe w SOR60,00
Usunięcie ciała obcego35,00
Usunięcie ciała obcego ze światła jelita grubego bez nacięcia450,00
Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia480,00
Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia560,00
Wkłucie centralne160,00
Wykonanie szczepienia – profilaktyka p/ tężcowa w urazach bez szczepionki15,00
Zabieg chirurgiczny (głowa, udo, powięzie, ścięgna)250,00
Założenie cewnika do pęcherza u kobiet20,00
Założenie cewnika do pęcherza u mężczyzn35,00
Założenie opatrunku dużego60,00
Założenie opatrunku gipsowego dużego85,00
Założenie opatrunku gipsowego małego50,00
Założenie opatrunku małego / okładu30,00
Założenie opatrunku unieruchamiającego35,00
Założenie sondy do żołądka25,00
NIŚOZ – opieka lekarska90,00
NIŚOZ – opieka pielęgniarska45,00
ZESPOŁY TRANSPORTU SANITARNEGO
Wykonanie usługi transportowej za 1 km (kierowca lub kierowca ratownik)4,70
Transport zwykły za 1 km (2 osoby – kierowca lub kierowca ratownik + osoba uprawniona do czynności medycznych ratunkowych)6,40
Transport zwykły (3 osoby – kierowca lub kierowca ratownik medyczny + 2 osoby uprawnione do czynności medycznych ratunkowych) za 1 km8,00
Transport zaawansowany (3 osoby – kierowca lub kierowca ratownik medyczny + osoba uprawniona do czynności medycznych ratunkowych + lekarz) za 1 km10,10
Transport sanitarny NŚOZ (kierowca + lekarz) za 1 km5,90
Transport sanitarny NŚOZ ( kierowca + pielęgniarka) za 1 km5,30
ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Opłata za pomoc doraźną realizowaną przez:
Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy – za jeden wyjazd400,00
ODDZIAŁY SZPITALNE
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY (łącznie z pododdziałem chirurgii onkologicznej)
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,80
F34 średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego2 362,00
F46 choroby jamy brzusznej3 327,00
F72 operacje przepuklin jamy brzusznej z wszczepem6 198,00
G25F wycięcie pęcherzyka żółciowego <66 r.ż.7 655,00
ODDZIAŁ URAZOWO-ORTOPEDYCZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,80
H89 Choroby niezapalne kości i stawów <4 dni 1 289,00
H83 średnie zabiegi na tkankach miękkich5 072,00
H31F kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy <66 r.ż.26 514,00
H63 złamania lub zwichnięcia w obrębie kończyny górnej7 194,00
ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY (łącznie z pododdziałem nefrologii)
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,50
L82 ostra niewydolność nerek7 066,00
D18 zapalenie płuc nietypowe, wirusowe6 442,00
G17 przewlekłe choroby wątroby z pw >5 dni8 787,00
L84E inne choroby nerek > 65 r.ż.7 055,00
E53G niewydolność krążenia5 390,00
S56 posocznica o ciężkim przebiegu12 523,00
ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,60
E73 choroby zastawek serca > 17 r.ż.5 157,00
E53G niewydolność krążenia5 750,00
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY (łącznie z pododdziałem udarowym)
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,80
A87 inne choroby układu nerwowego >17 r.ż.3 327,00
A47 przemijające niedokrwienie mózgu – rozszerzona diagnostyka7 494,00
A45 choroby naczyń mózgowych – leczenie zachowawcze6 332,00
A50 udar mózgu – leczenie3 972,00
ODDZIAŁ UROLOGICZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,80
L84F inne choroby nerek <65 r.ż. 6 548,00
L43 przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego7 090,00
L26 średnie zabiegi endoskopowe na pęcherzu moczowym5 581,00
L15 duże endoskopowe zabiegi moczowodu8 588,00
Założenie przezskórnej przetoki nerkowej – nefrostomii790,00
Cystoskopia190,00
Biopsja gruczołu krokowego250,00
Przetoka nadłonowa (cystostomia)210,00
Szynowanie moczowodu (D-J)360,00
Płukanie pęcherza z założeniem cewnika190,00
Sondowanie moczowodu150,00
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,80
M15 małe zabiegi górnej części układu rozrodczego1 620,00
M02 duże zabiegi dolnej części układu rozrodczego8 201,00
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,80
P22 infekcyjne i nieinfekcyjne zapalenie żołądka i jelit5 006,00
P12 inne zaburzenia żołądkowo-jelitowe i metaboliczne3 128,00
P21 choroby układu krążenia5 526,00
P06 mniejsze infekcje (w tym choroby immunologiczne)4 379,00
ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,50
H87d choroby zapalne stawów i tkanki łącznej > 3 dni6 083,00
H89d choroby niezapalne kości i stawów > 3 dni3 756,00
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,90
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,50
STACJA DIALIZ
Za 1 dializę bez transportu525,00
ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ
Za 1 osobodzień pobytu pacjenta425,00
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY
Za 1 osobodzień pobytu pacjenta170,00
DZIENNY ODDZIAŁ CHEMOTERAPII ONKOLOGICZNEJ
Za 1 osobodzień pobytu pacjenta585,00
Substancje czynne (leki) w chemioterapii (za 1 punkt) wg NFZ1,00
DZIEŃ POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ W DOWOLNYM ODDZIALE
Pobyt osoby towarzyszącej sprawującej dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnościBEZPŁATNY
Pobyt osoby towarzyszącej innej niż wymieniona wyżej (wyłącznie część hotelowa; bez wyżywienia)16,50
Osoba towarzysząca może wykupić wyżywienie w cenach:
Całodzienne wyżywienie22,00
Śniadanie4,00
Obiad14,00
Kolacja4,00

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY / DZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ

Badanie EKG20,00
Badanie EKG z badaniem lekarskim110,00
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica metodą iniekcji700,00
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica – inną metodą niż iniekcja790,00
Gastroskopia – inne160,00
Iniekcja domieśniowa12,00
Iniekcja dożylna (wenflon, motylek)20,00
Iniekcja podskórna12,00
Konsultacja specjalistyczna na SOR – wg cennika w tym zakresie
Leczenie domięśniowe35,00
Leczenie doustne15,00
Leczenie dożylne80,00
Mały zabieg chirurgiczny130,00
Płukanie pęcherza20,00
Płukanie żołądka40,00
Pobranie krwi do badań10,00
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji do 12 godzin – bez kosztów badań diagnostycznych, leków250,00
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji każda następna doba – bez kosztów badań diagnostycznych, leków150,00
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji powyżej 12 godzin do 24 godz. – bez kosztów badań diagnostycznych, leków350,00
Pomiar alkotestem wydychanego powietrza na zawartość alkoholu12,00
Pomiar cisnienia tętniczego7,00
Porada lekarska (bez badań diagnostycznych)90,00
Punkcja stawu55,00
Repozycja zwichnięcia lub złamania60,00
USG przeglądowe w SOR60,00
Usunięcie ciała obcego35,00
Usunięcie ciała obcego ze światła jelita grubego bez nacięcia450,00
Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia480,00
Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia560,00
Wkłucie centralne160,00
Wykonanie szczepienia- profilaktyka p/ tężcowa w urazach bez szczepionki15,00
Zabieg chirurgiczny (głowa , udo , powięzie ,ścięgna)250,00
Założenie cewnika do pęcherza u kobiet20,00
Założenie cewnika do pęcherza u mężczyzn35,00
Założenie opatrunku dużego60,00
Założenie opatrunku gipsowego dużego85,00
Założenie opatrunku gipsowego małego50,00
Założenie opatrunku małego / okładu30,00
Założenie opatrunku unieruchamiającego35,00
Założenie sondy do żołądka25,00
NIŚOZ – opieka lekarska90,00
NIŚOZ – opieka pielęgniarska45,00
ZESPOŁY TRANSPORTU SANITARNEGO
Wykonanie usługi transportowej za 1 km (kierowca lub kierowca ratownik)4,70
Transport zwykły za 1 km (2 osoby -kierowca lub kierowca ratownik +osoba uprawniona do czynności medycznych ratunkowych)6,40
Transport zwykły (3 osoby- kierowca lub kierowca ratownik medyczny+ 2 osoby uprawnione do czynności medycznych ratunkowych) za 1 km8,00
Transport zaawansowany (3 osoby -kierowca lub kierowca ratownik medyczny +osoba uprawniona do czynności medycznych ratunkowych+lekarz) za 1 km10,10
Transport sanitarny NŚOZ ( kierowca + lekarz) za 1 km5,90
Transport sanitarny NŚOZ ( kierowca+pielęgniarka) za 1 km5,30
ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Opłata za pomoc doraźną realizowaną przez:
Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy – za jeden wyjazd400,00

PORADY LEKARSKIE BEZ BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH I WYKONANYCH PROCEDUR ZABIEGOWYCH

Porada lekarza specjalisty w Poradni Alergologicznej90,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Chemioterapii Onkologicznej90,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Chirurgicznej90,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Chirurgii Onkologicznej90,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Neurologicznej90,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Chorób Płuc i Grużlicy90,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Endokrynologicznej90,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Kardiologicznej90,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Kardiologicznej z badaniem echokardiograficznym180,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Laryngologicznej90,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Nefrologicznej90,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Okulistycznej90,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Ortopedycznej90,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Patologii Noworodka90,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Ginekologiczno Położniczej90,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Rehabilitacyjnej90,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Reumatologicznej90,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Urologicznej90,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Urologicznej z badaniem USG160,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Zdrowia Psychicznego90,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Chorób Zakaźnych90,00
Diagnoza wstępna Logopedyczna70,00
Terapia Logopedyczna55,00
PROCEDURY ZABIEGOWE I BADANIA DIAGNOSTYCZNE
W cenie porady nie są uwzględnione koszty diagnostyki , leków i zabiegów
Porady zabiegowe – za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,80

 

DIAGNOSTYKA

PRACOWNIA RADIOLOGII
RTG zatok nosa – w projekcji AP60,00
RTG nosa – w projekcji AP60,00
RTG twarzoczaszki przeglądowe – w projekcji AP i bocznej74,00
RTG czaszki przegladowe – w projekcji AP i bocznej74,00
RTG kręgosłupa odcinka szyjnego – przegladowe – w projekcji AP i bocznej74,00
RTG kręgosłupa odcinka szyjnego – celowane lub czynnościowe – w projekcji AP i bocznej74,00
RTG kręgosłupa odcinka piersiowego -w projekcji AP i bocznej74,00
RTG kręgosłupa odcinka piersiowego – celowane lub czynnościowe – w projekcji AP i bocznej74,00
RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego – przeglądowe – w projekcji AP i bocznej74,00
RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego – celowane lub czynnościowe – w projekcji AP i bocznej74,00
RTG kręgosłupa – inne – 1 zdjęcie60,00
RTG kręgosłupa – inne – 2 zdjęcia74,00
Mammografia106,00
RTG żeber – w projekcji AP i bocznej74,00
RTG żeber – 1 zdjęcie60,00
RTG mostka – w projekcji AP60,00
RTG mostka – w projekcji AP i bocznej74,00
RTG obojczyka – w projekcji AP i bocznej74,00
RTG obojczyka – w projekcji AP60,00
RTG klatki piersiowej AP60,00
RTG klatki piersiowej PA60,00
RTG klatki piersiowej w projekcji PA i bocznej74,00
RTG klatki piersiowej z kontrastem w projekcji AP lub bocznej106,00
RTG klatki piersiowej w projekcji bocznej60,00
Seriogram górnego odcinka przewodu pokarmowego – pasaż107,00
Seriogram dolnego odcinka przewodu pokarmowego-wlew dojelitowy107,00
Urografia z kontrastem niejonowym – 4 zdjęcia235,00
RTG jamy brzusznej przeglądowe – w projekcji AP60,00
RTG kości barku i ramienia – w projekcji AP i bocznej74,00
RTG kości barku i ramienia – w projekcji AP60,00
RTG kości łokcia/przedramienia -w projekcji AP60,00
RTG kości łokcia/przedramienia – w projekcji AP i bocznej74,00
RTG nadgarstka/dłoni – w projekcji AP60,00
RTG nadgarstka/dłoni -w projekcji AP i bocznej74,00
RTG kości miednicy/biodra – w projekcji AP60,00
RTG kości miednicy/biodra – inne – 1 zdjęcie60,00
RTG kości miednicy/biodra – inne – w projekcji AP i bocznej74,00
RTG uda/kolana/podudzia – w projekcji AP60,00
RTG uda/kolana/podudzia – w projekcji AP i bocznej74,00
RTG kostki/stopy – w projekcji AP60,00
RTG kostki/stopy – w projekcji AP i bocznej74,00
RTG kończyny / stawu inne 1 zdjęcie66,00
RTG kończyny / stawu porównawcze 1 zdjęcie80,00
Opis zdjęć obcych21,00
PRACOWNIA ULTRASONOGRAFII
Biopsja brzucha pod kontrolą USG160,00
Biopsja tarczycy pod kontrolą USG160,00
Biopsja tkanek miękkich pod kontrolą USG160,00
Biopsja węzła chłonnego160,00
Biopsja cienkoigłowa piersi pod kontrolą USG160,00
Biopsja gruboigłowa pod kontrolą USG270,00
USG – Echoencefalografia75,00
USG tarczycy i przytarczyc75,00
USG naczyń szyi – doppler110,00
USG ślinianek75,00
USG przezciemiączkowe75,00
USG piersi85,00
USG przezklatkowe płuc75,00
USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego75,00
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej75,00
USG brzucha inne75,00
USG zakrzepicy żył głębokich – doppler110,00
USG naczyń narządów miąższowych – doppler110,00
USG kończyn górnych – doppler110,00
USG kończyn dolnych- doppler110,00
USG tętnic nerkowych- doppler110,00
USG stawów innych75,00
USG węzłów chłonnych75,00
USG innych tkanek miekkich75,00
USG stawów barkowych75,00
USG stawów łokciowych75,00
USG stawów rąk lub stawów stóp75,00
USG stawów biodrowych75,00
USG stawów kolanowych75,00
USG moszny w tym jąder i najądrzy75,00
PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
TK Angio tetnic jamy brzusznej (w tym aorta)640,00
TK Angio tetnic mózgowych (głowa)640,00
TK Angio tętnic domózgowych (szyja)640,00
TK Angio tętnic klatki piersiowej (w tym aorta)640,00
TK Angio tętnic kończyn640,00
TK dwóch okolic anatomicznych bez i ze wzmocnieniem kontrastowym640,00
TK dwóch okolic anatomicznych bez wzmocnienia kontrastowego530,00
TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym370,00
TK głowy bez kontrastu270,00
TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym (tylko 1 faza z kontrastem)370,00
TK inne bez kontrastu370,00
TK jamu brzusznej i miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego – dwie okolice530,00
TK jamy brzusznej i miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym – dwie okolice640,00
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym420,00
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnieinia kontrastowego370,00
TK jamy brzusznej wielofazowe530,00
TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym420,00
TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego370,00
TK klatki piersiowej, brzucha i miednicy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym850,00
TK klatki piersiowej ze wzmocnieniem kontrastowym (tylko 1 faza z kontrastem)420,00
TK kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 420,00
TK kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego370,00
TK kończyny górnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym420,00
TK kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego370,00
TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez wzmocnienia kontrastowego370,00
TK kręgosłupa piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego370,00
TK kręgosłupa szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego370,00
TK szyi/krtani bez i ze wzmocnieniem kontrastowym420,00
TK szyi/krtani bez wzmocnienia kontrastowego370,00
TK trzech lub wiecej okolic anatomicznych bez i ze wzmocnieniem kontrastowym850,00
TK trzech lub więcj okolic anatomicznych bez wzmocnienia kontrastowego640,00
TK zatok270,00
PRACOWNIA CYTOLOGICZNA
Cytologia ginekologiczna z pobraniem materiału30,00
Biocenoza pochwy30,00
Badanie czystościowe na jałowość20,00
Badanie czystościowe na jałowość z identyfikacją40,00
Badanie czystościowe na jałowość z identyfikacją i antybiogramem66,00
INNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE
Badanie audiometryczne30,00
Badanie EEG150,00
Video EEG 20 min200,00
Video EEG 60 min300.00
Badanie elektrokardiograficzne (EKG)20,00
Opis badania EKG11,00
Badanie EKG z opisem31,00
Próba wysiłkowa130,00
Tilt test (test pochyleniowy)200,00
Spirometria30,00
Spirometria z testem rozkurczowym40,00
Testy alergologiczne (skórne punktowe, za 1 alergen)12,00
24-godzinne monitorowanie Ekg metodą Holtera120,00
24-godzinne monitorowanie RR metodą Holtera120,00
Echokardiografia130,00
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
ANALITYKA OGÓLNA
Albumina9,50
Alfa amylaza8,50
Alfa amylaza w DZM8,50
Alfa-fetoproteina AFP31,00
Aminotransferaza alaninowa7,50
Aminotransferaza asparaginowa7,50
Anty – CCP IgG48,50
Antygen CA 12542,00
Antygen CA 15-364,00
Antygen CA 19-942,00
Antygen CEA29,50
Antygen HBe35,50
Antygen HBs20,00
Anty-HBc34,50
Anty-HBe41,00
Anty-HBs33,50
Anty-HCV41,00
Bad. w kierunku toksyn A/B Clostridium difficile100,00
Badanie ogólne moczu9,50
Badanie płynu stawowego19,00
Badanie w kierunku wirusa RSV71,50
Badanie w kierunku zarodników grzybów135,00
Beta – hCG total27,50
Bezwzględna liczba eozynofili11,50
Białko całkowite7,50
Białko CRP31,50
Białko w DZM met. turbidymetryczną6,50
Białko w moczu met. turbidymetryczną6,50
Bilirubina całkowita7,50
BNP139,50
Borelioza IgG (met. WB)86,00
Borelioza IgM (met. WB)86,00
Borelioza w PMR i w surowicy67,00
Borrelia – wykrywanie bakterii w kleszczach112,50
Borrelia IgG29,50
Borrelia IgM29,50
Całkowita zdolność wiązania żelaza24,00
Chlorki4,00
Chlorki w DZM5,00
Chlorki w moczu5,00
Cholesterol całkowity7,50
Cholesterol DLDL10,50
Cholesterol UHDL7,50
CMV IgG Avidność100,00
Cytomegalia IgG33,50
Cytomegalia IgM38,00
Cytomorfologiczny opis szpiku33,50
Czas koalinowo-kefalinowy (APTT)16,00
Czas krwawienia3,00
Czas krzepnięcia3,00
Czynnik RF17,00
DDimery45,00
Dehydrogenaza mleczanowa7,50
Dobowa utrata białka6,50
Elektroforeza białek w PMR15,00
Elektroforeza białek w surowicy – proteinogram63,00
Estradiol25,00
Etanol27,50
Ferrytyna27,50
Fibrynogen16,00
Fosfataza alkaliczna7,50
Fosfor7,50
Fosfor w DZM7,50
Fosfor w moczu7,50
Gammaglutamylotransferaza7,50
Glukoza7,50
Grupa krwi38,00
Helicobacter Ag – kał met. immunochromatograficzną51,50
Helicobacter pylorii – test24,00
Hemoglobina glikowana21,00
HIV Ag/Ab Combo23,00
Homocysteina45,00
Hormon folikulotropowy FSH23,00
Hormon luteinizujący LH23,00
Hormon tyreotropowy TSH19,00
Immunoglobulina A19,00
Immunoglobulina E23,00
Immunoglobulina G19,00
Immunoglobulina M19,00
Insulina21,00
Insulina krzywa (jedno pobranie)21,00
Izoenzym kinazy kreatynowej21,00
Jonogram11,50
Kalprotektyna106,00
Kał – pasożyty 19,50
Kał – pasożyty 29,50
Kał – pasożyty 39,50
Kał na krew utajoną23,00
Karbamazepina49,50
Kinaza kreatynowa11,50
Klirens kreatyniny11,50
Kortyzol29,50
Kreatynina8,50
Krzywa glukozowa- jedno pobranie7,50
Krzywa wchłaniania żelaza – jedno pobranie7,50
Kwas foliowy39,00
Kwas mlekowy17,00
Kwas moczowy7,50
Kwas walproinowy35,50
Kwasy żółciowe całkowite41,00
Lamblie53,50
Magnez7,50
Magnez w DZM7,50
Magnez w moczu7,50
Marker HE455,50
Mocznik7,50
Morfologia krwi9,50
Norovirus66,00
Odra IgG39,50
Odra IgM39,50
Odczyn antystreptolizynowy17,00
Odczyn Biernackiego po 1h9,50
P/c p/peroksydazie tarczycowej39,00
P/c p/Treponema pallidum17,00
P/c p/tyreoglob. tarczycowej37,00
Panel narkotykowy61,00
Parathormon Intact35,50
Płytki krwi8,50
Potas6,00
Potas w DZM4,00
Potas w moczu4,00
Progesteron23,00
Prokalcytonina79,00
Prolaktyna23,00
Prolaktyna po obciążeniu23,00
Przeglądowe badanie p/c odpornościowych PTA28,50
PSA free39,00
PSA total28,50
PT INR5,00
PT wskaźnik5,00
PT-czas5,00
Resztki pokarmowe11,50
Retikulocyty7,50
Rota-Adeno wirus33,50
Rozmaz krwi obwodowej – manualnie11,50
Równowaga kwasowo-zasadowa13,50
Różyczka IgG33,50
Różyczka IgM33,50
Saturacja transferyny30,50
Sód4,00
Sód w DZM4,00
Sód w moczu4,00
Szybki test do wykrywania wirusów grypy typu A i B51,50
Test ciążowy13,00
Test pokarmowo-wziewny235,00
Testosteron25,00
Toksoplazmoza IgG31,50
Toksoplazmoza IgM31,50
Toxo IgG Avidność93,50
Transferyna21,00
Trijodotyronina wolna FT319,00
Troponina I37,00
Trójglicerydy7,50
Trójjodotyronina całk. TT328,50
Tyroksyna całkowita TT425,00
Tyroksyna wolna FT419,00
Wapń6,50
Wapń w DZM6,50
Wapń w moczu6,50
Witamina B-1239,00
Witamina D3 metabolit 25(OH)39,00
Żelazo7,50
Badanie bakteriologiczne materiału biologicznego z identyfikacją i antybiogramem80,00
Badanie bakteriologiczne materiału biologicznego – posiew jałowy20,00
Badanie bakteriologiczne materiału biologicznego z identyfikacją43,00
Badanie bakteriologiczne krwi i PMR z identyfikacją i antybiogramem110,00
Badanie bakteriologiczne krwi i PMR posiew jałowy45,00
Badanie bakteriologiczne materiału z dróg rodnych – biocenoza pochwy30,00
Badanie bakteriologiczne czystości środowiska szpitalnego z identyfikacją47,00
Badanie bakteriologiczne czystości środowiska szpitalnego posiew jałowy12,00
Biologiczna kontrola procesów sterylizacji (sporal, atest, wymaz)18,00
PRACOWNIA PATOMORFOLOGII
Badania cytopatologiczne (utrwalenie+barwienie 1 preparatu)19,00
Badania cytopatologicze (barwienie 1 preparatu)9,00
Utrwalanie preparatów cytopatologicznych11,00
Obsługa wysyłki (biurowe+transport materiału) cena za 1 pacjenta12,00
BADANIA DODATKOWE
17-Hydroksykortikoidy w moczu dobowym62,00
17-ketosterydy w moczu dobowym49,00
17-OH progesteron20,00
ACTH18,00
Adrenalina w DZM62,00
Adrenalina w osoczu46,00
Aktywność osocza Reninowa74,00
Aldolaza w surowicy21,00
Aldosteron23,00
Alfa -1 Antytrypsyna33,00
AMH – hormon rezerwy jajnikowej77,00
ANCA (II F) przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów (c ANCA)28,00
ANCA (II F) przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów (p ANCA)28,00
ANCA łącznie ( p ANCA , c ANCA)52,00
Androstendion18,00
Anty Hbc IgM33,00
Anty-HAV IgM jakościowo25,00
Anty-HAV total34,00
Antygen Hbs ilościowo14,00
Antygen HLA-B2777,00
Antykoagulant tocznia42,00
APCA-kom.Okładzinowe żół.C40,00
ASCA -Saccharomyces cerevisiane łącznie( IgA IgM)49,00
ASCA IgA -Saccharomyces cerevisiane IgA26,00
ASCA IgG -Saccharomyces cerevisiane IgG26,00
Badanie cytogenetyczne (kariotyp)372,00
Beta 2 mikroglobuliny26,00
Białko Bence-Jonesa w moczu i surowicy10,00
Białko oligoklonalne w PMR249,00
Bilirubina bezpośrednia4,00
Bilirubina pośrednia7,00
Bruceloza IgG21,00
Bruceloza IgM21,00
C – peptyd18,00
C-3 Dopełniacz18,00
C-4 Dopełniacz18,00
C1 inhibitor aktywności46,00
Ceruloplazmina20,00
Chlamydia pneumoniae IgA21,00
Chlamydia pneumoniae IgG21,00
Chlamydia pneumoniae IgM21,00
Chlamydia trachomatis IgG21,00
Chlamydia trachomatis IgM21,00
Cholinesteraza10,00
Choroba Crohna (badania w kierunku przewlekłych chorób zapalnych jelita grubego (choroba Crohna.ulcerative colitis): – ASCA-IgA Saccharomyces cerevisiae IgA; – P/c p/komórkom kubkowym jelita w kl. IgG; – P/c p/komórkom zewnątrzwydz. trzustki w kl. IgG; – P/c pANCA w kl. IgG104,00
Choroba kociego pazura IgG, IgM72,00
Chromogrania A65,00
Clg Kompleksy immunologiczne52,00
CMV – ilościowo we krwi PCR243,00
Campylobacter – antygen w kale92,00
Coxacki wirusy przeciwciała IgG met. II F49,00
Coxacki wirusy przeciwciała IgM met. II F49,00
Cyklosporyna65,00
Cynk35,00
Cytomegalia PCR w moczu175,00
Cytomegalia PCR w surowicy138,00
DHEA33,00
DHEA-S (siarczan dehydroepiandrostendionu)15,00
Digiksyna ilościowo29,00
EBV IgG26,00
EBV IgM26,00
Elastaza trzustkowa203,00
ENA-profil40,00
Erytropoetyna28,00
Estradiol wolny21,00
Estriol całkowity13,00
Estriol wolny21,00
F-HCG-beta, wolna jednostka beta HCG33,00
Fosfataza kostna9,00
Fosfataza kwaśna5,00
FTA40,00
FTA ABS40,00
FTA ABS IgG40,00
FTA ABS IgM40,00
Gardia lambila IgM/IgG w surowicy met. IF77,00
Gastryna46,00
GBM p/c przeciw błona podstawianej kłębuszków nerkowych65,00
Genotypowanie wirusa HCV we krwi metodą PCR274,00
Glista (Ascaris lumbric IgG)26,00
Grypa RT-PCR – wymaz z gardła132,00
HBs – test potwierdzenia21,00
HBV – jakościowo95,00
HBV – ilościowo w tkance PCR261,00
HBV ilościowo we krwi metodą PCR292,00
HCV – ilościowo w tkance PCR95,00
HCV – jakościowo we krwi PCR89,00
HCV ilościowo we krwi metoda PCR292,00
Helicobakter pylori IgG test ilościowy18,00
Helikobakter pylori IgA18,00
Herpes simplex IgG23,00
Herpes simplex IgM23,00
HIV – test potwierdzenia163,00
HIV ½, HCV, HBV, badanie przesiewowe met. NAT138,00
Hormon wzrostu23,00
IgE sp. – alergeny23,00
IGF-130,00
IgG 4 podklasa40,00
Immunofiksacja (A,G,M kap, lam)95,00
Immunofiksacja białek w moczu183,00
Interleukina 6 , IL-647,00
Kalcytonina24,00
Kalprotektyna w kale138,00
Katecholaminy w DZM46,00
Katecholaminy w DZM (A,+D+NA)138,00
Koproporfiryny w moczu30,00
Krztusiec IgA24,00
Krztusiec IgG24,00
Krztusiec IgM24,00
Kwas 5-hydroksyindolooctowy w dobowej zbiórce moczu57,00
Kwas deltaaminolewulinowy w moczu36,00
Kwas wanilinomigdałowy w DZM40,00
Legionella Pneumophila IgA46,00
Legionella Pneumophila IgG46,00
Legionella Pneumophila IgM46,00
Legionella Pneumophila łącznie IgA, IgG, IgM58,00
Legionella w moczu89,00
Lipaza14,00
Listerioza-test jakościowy30,00
Lit w surowicy20,00
LKM – p/c przeciwmikrosomom wątroby i nerki30,00
Metanefryna w DZM44,00
Metanefryna w moczu44,00
Metanefryna w osoczu44,00
Miedź31,00
Miedź w DZM35,00
Mikroalbuminuria w moczu, ilościowo18,00
Mioglobina23,00
Mutacja genu HFE w hemochromatozie rodzinnej224,00
Mycoplazma pneumoniae IgG23,00
Mycoplazma pneumoniae IgM23,00
Noradrenalina w DZM55,00
Noradrenalina w osoczu42,00
Normetanetryna w DZM46,00
NSE – swoista enolaza neuronowa25,00
Odczyn Waalera Rosego16,50
Ołów we krwi ilościowo34,00
Ospa IgG-półpasiec(Varicella zoster IgG)28,00
Ospa IgM-półpasiec (Varicella zoster IgM)23,00
Osteokalcyna40,00
Oznaczenie allela A 2 glikoproteiny płytek krwi298,00
Oznaczenie czynników V Leiden89,00
Oznaczenie mutacji 20210G-A genu protrombiny89,00
Oznaczenie oporności wirusa HBV na leki409,00
Oznaczenie termolabilnego wariantu MTHFR163,00
Panel infekcji urogenitalnych :
Chlamydia trachomatis posiew64,00
Mycoplasma hominis64,00
U.urealyticum/U pavus posiew64,00
Mycoplasma genitalium posiew64,00
P/c anty DNA (SLE)20,00
P/c anty GAD IgG46,00
P/c anty histonowe40,00
P/c anty SCL -7046,00
P/c anty Sm56,00
P/c anty Sm/RNP56,00
P/c Beta 2 glikoproteinie IgGi IgA58,00
P/C beta 2 glikoproteinie w klasie IgM28,00
P/c ds DNA25,00
P/c jądrowe anty Jo-161,00
P/C p. antygenom jajnika met. IIF83,00
P/c p. mieloperoksydazie w klasie IgG (pANCA) met. Elisa28,00
P/c p. plemnikom SPAK (ASA)42,00
P/C p. wyspom trzustki met.IIF(ICA)65,00
P/C p.czynnikowi wew.Castle,a i p. kom.okładzinowym żołądka APCA46,00
P/c p.jądrowe ANA.AMA.ASMA44,00
P/c p.proteinazie w klasie IgG met. Elisa (cANCA)28,00
P/c przeciw Akwaporynie 4 met. II f136,00
P/c przeciw deaminowanej gladyna A34,00
P/c przeciw deaminowanej gladyna G34,00
P/c przeciw deaminowanej gladyna łącznie ( IgG, IgM)65,00
P/c przeciw receptorom Ach108,00
P/c przeciwjądrowe ANA profil (ANA 3)101,00
P/c przeciwpłytkowe384,00
P/c Yersinia enterocolitica łącznie (IgA, IgG, IgM)65,00
Panel jelitowy (IIF) p.ciała p. komorkom zewnątrzwydzielniczym trzustki, p.p. Komórkom kubkowatym jelit, ASCA.ANCA138,00
Panel pokarmowy mąka i mięso 10 alergenów65,00
Panel wątrobowy LKM1+AMA30,00
Panel wątrobowy pełny ( ANA2,AMA,ASMA,anty LKM, anty LSP, anty SLA) met. IF DID42,00
Paracetamol21,00
Parvowirus B19 IgG34,00
Parvowirus B19 IgM34,00
Parvowirus B19 łącznie IgG , IgM58,00
Pneumocyctis jirovecii – test wykrycia met. IF112,00
Porfobilinogen w DZM114,00
PPJ przeciw centromeron ACA met. ELISA62,00
Przeciwciała endomysium IgA23,00
Przeciwciała endomysium IgG23,00
Przeciwciała endomysium łącznie ( IgG IgM)40,00
Przeciwciała gladynowe IgA37,00
Przeciwciała gladynowe IgG37,00
Przeciwciała gladynowe łącznie ( IgG IgM)72,00
Przeciwciała kardiolipidowe IgG20,00
Przeciwciała kardiolipidowe IgM20,00
Przeciwciała kardiolipidowe łącznie ( IgM IgG)33,00
Przeciwciała p. mitochondrialne (AMA typ M2(IIF)40,00
Przeciwciała p.jądrowe (ANA1) test przesiewowy28,00
Przeciwciała p.jądrowe ANA9( typ świecenia miano)24,00
Przeciwciała przeciw antygenom łożyska (IIF)46,00
Przeciwciała przeciw gangliozydom IgG260,00
Przeciwciała przeciw gangliozydom IgM260,00
Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim28,00
Przeciwciała przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym i przeciwko mięśniówce serca52,00
Przeciwciała przeciw mięśniówce serca46,00
Przeciwciała przeciw wyspom trzustki, komórkom międzywyspowym trzustki i kubkowatym jelit95,00
Quantiferon163,00
Serotonina w surowicy46,00
SHBG globuliny wiążące hormony płciowe18,00
Skład kamienia moczowego46,00
SS-A42,00
SS-B42,00
Szybki test PCR do wykrywania DNA Chlamydia pneumoniae (materiał z dróg oddechowych)100,00
Szybki test PCR do wykrywania DNA Mycoplasma pneumoniae (materiał z dróg oddechowych)151,00
Szybki test PCR do wykrywania DNA Mycoplasma pneumoniae i Chlamydia pneumoniae (jeden materiał z dróg oddechowych)224,00
Świnka IgG29,00
Świnka IgM29,00
Tasiemic IgG met.ELISA26,00
Tkankowy antygen polipeptydowy190,00
Testosteron wolny24,00
Testy potwierdzenia kiła (FTA,TPHA,VDRL,FTA ABS)77,00
Toxo Gondi PCR jakościowo194,00
Toxocaroza, toxocara canis31,00
Toxoplazmoza IgA52,00
TPHA28,00
TPHS, specyficzny polipeptyd tkankowy52,00
TRAb – przeciwciała przeciw receptorom TSH30,00
Transglutaminaza IgA30,00
Transglutaminaza IgG30,00
Transglutaminaza łącznie (IgA, IgG)52,00
Tryptaza95,00
Tyreoglobulina21,00
VDRL28,00
Wirus ZIKA IgG, IgM met. ELISA138,00
Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu ACR8,00

 

DIAGNOSTYKA W KIERUNKU SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 IgG80,00
SARS-CoV-2 IgG wynik w j. angielskim/niemieckim85,00
SARS-CoV-2 IgM70,00
SARS-CoV-2 IgM wynik w j. angielskim/niemieckim75,00
Badanie antygenu (Ag) SARS-CoV-280,00
Badanie antygenu (Ag) SARS-CoV-2 wynik w j. angielskim/niemieckim85,00
COVID-19 (SARS-CoV-2) RNA met. RT-PCR380,00
SARS-CoV-2 IgG II Quant100,00

 

REHABILITACJA

Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie13,00
Ćwiczenia bierne redresyjne13,00
Ćwiczenia czynno bierne11,00
Ćwiczenia wspomagane11,00
Ćwiczenia samowspomagane11,00
Ćwiczenia czynne w odciążeniu11,00
Ćwiczenia czynne z oporem11,00
Ćwiczenia izometryczne16,50
Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem16,50
Mobilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa11,00
Mobilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa11,00
Mobilizacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa11,00
Ćwiczenia sprawności manualnej11,00
Ćwiczenia zespołowe11,00
Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne11,00
Ćwiczenia koordynacji ruchowej27,50
Wyciąg mechaniczny11,00
Pionizacja bierna16,50
Nauka czynności lokomocyjnych16,50
Kąpiel wirowa kończyn górnych16,50
Kąpiel wirowa kończyn dolnych16,50
Masaż podwodny całkowity27,50
Parafinoterapia16,50
Metody neurolofizjologiczne – Metoda NDT Bobath44,00
Masaż klasyczny – całkowity55,00
Masaż klasyczny częściowy33,00
Galwanizacja9,00
Jontoforeza9,00
Prądy diadynamiczne9,00
Prądy interferencyjne9,00
TENS – przeskórna elektryczna stymulacja nerwów9,00
Prądy KOTZA9,00
Prądy TREBETA9,00
Naświetlanie promieniami IR – miejscowe9,00
Lasereroterapia11,00
Laser punktowy11,00
Pileloterapia – Naświetlanie światłem spolaryzowanym9,00
Ultradzwięki11,00
Fonoforeza11,00
Krioterapia miejscowa ciekłym azotem13,00
Pole magnetyczne stałe i niskiej częstotliwości11,00
Diatermia11,00
Masaż wibracyjny16,50
Masaż limfatyczny miejscowy27,50
Masaż limfatyczny mechaniczny BOA22,00
Elektrostymulacja mięśni11,00
Ćwiczenia na przyrządach 20 min9,00

 

INNE USŁUGI

Wydanie orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem , rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki , a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.25,00
Udzielenie informacji o stanie zdrowia osoby dla zakładów ubezpieczeniowych (dotyczy zakładów komercyjnych np. PZU)100,00
Udostępnienie dokumentacji medycznej – cena za 1 stronę wyciągu lub odpisu10,92
Udostępnienie dokumentacji medycznej – cena za 1 stronę wyciągu lub wydruku0,38
Udostępnienie dokumentacji medycznej – na informatycznym nośniku danych2,18
PROSEKTORIUM
Sekcja zwłok + koszt wycinków posekcyjnych500
DZIEŃ POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ W DOWOLNYM ODDZIALE
Pobyt osoby towarzyszącej sprawującej dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnościBEZPŁATNY
Pobyt osoby towarzyszącej innej niż wymieniona wyżej (wyłącznie część hotelowa; bez wyżywienia)16,50
Osoba towarzysząca może wykupić wyżywienie w cenach:
Całodzienne wyżywienie22,00
Śniadanie4,00
Obiad14,00
Kolacja4,00

 

MEDYCYNA PRACY

Badanie lekarskie profilaktyczne bez badań diagnostycznych + wydanie orzeczenia lekarskiego70,00
Badanie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych40,00
Równoczesne wykonanie badania profilaktycznego i badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych80,00
Badanie profilaktyczne kierowcy transportu drogowego (bez badań diagnostycznych i konsultacji)120,00
Badanie lekarskie celem zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej80,00
Za prowadzenie profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy nad pracownikami Zakładu- stawka miesięczna za 1 pracownika (bez badań , o których mowa w pkt.1-4)3,00
Badanie kwalifikacyjne do szczepienia + szczepienie (bez szczepionki)60,00
Postępowanie poekspozycyjne, wypadek w pracy50,00
Opinia lekarza medycyna pracy50,00
Badanie lekarskie i opinia lekarza medycyny pracy70,00
Wydanie orzeczenia lekarskiego do kierowania pojazdem200,00
Badanie profilaktyczne kierowcy transportu drogowego (bez badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych) i wydanie orzeczenia lekarskiego100,00
Badanie profilaktyczne kierowcy transportu drogowego z niezbędnymi konsultacjami specjalistycznymi badaniami diagnostycznymi i wydanie orzeczenia lekarskiego250,00
Orzeczenie lekarza Medycyny Pracy dla nauczycieli – urlop dla poratowania zdrowia80,00
Badania wzroku z oceną widzenia zmierzchowego, olśnienia i kontrastu50,00
Badania wzroku testerem widzenia50,00
Opłata za 1 stronę duplikatu orzeczenia lekarskiego5,00
KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE
Poradnia Alergologiczna50,00
Poradnia Chirurgiczna50,00
Poradnia Chirurgii Onkologicznej50,00
Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy50,00
Poradnia Chorób Zakaźnych50,00
Poradnia Endokrynologiczna50,00
Poradnia Ginekologiczno Położnicza50,00
Poradnia Kardiologiczna50,00
Poradnia Laryngologiczna w Makowie Podhalańskim50,00
Poradnia Laryngologiczna w Suchej Beskidzkiej50,00
Poradnia Nefrologiczna50,00
Poradnia Neurologiczna50,00
Poradnia Okulistyczna50,00
Poradnia Ortopedyczna50,00
Poradnia Psychologii Klinicznej50,00
Poradnia Rehabilitacyjna50,00
Poradnia Reumatologiczna i Leczenia Osteoporozy50,00
Poradnia Urologiczna50,00
Poradnia Zdrowia Psychicznego50,00
Poradnia Diabetologiczna50,00
Poradnia Dermatologiczna85,00
INNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE
Badanie audiometryczne25,00
Badanie elektrokardiograficzne (EKG)20,00
Badanie EKG z opisem31,00
Spirometria30,00
Spirometria z testem rozkurczowym40,00
PRACOWNIA RADIOLOGII
RTG klatki piersiowej (D.O.1 zdjęcie)60,00
RTG nadgarstka/dłoni – w projekcji AP60,00
RTG nadgarstka/dłoni – w projekcji AP i bocznej74,00
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
ANALITYKA OGÓLNA
Badanie ogólne moczu9,50
HEMATOLOGIA
Morfologia krwi + płytki z rozmazem automatycznym9,50
Płytki krwi8,50
Retikulocyty7,50
Rozmaz krwi obwodowej – manualnie11,50
Wskaźnik protrombinowy – PT5,00
PT (INR)5,00
PT czas5,00
BIOCHEMIA
Alfa amylaza8,50
Aminotransferaza alaninowa7,50
Aminotransferaza asparaginowa7,50
Białko CRP31,50
Bilirubina7,50
Cholesterol7,50
Chlorki4,00
Całkowita zdolność wiązania żelaza24,00
Dehydrogenaza mleczanowa7,50
Etanol27,50
Fosfataza alkaliczna7,50
Gammaglutamylotransferaza7,50
Glukoza7,50
Hemoglobina glikowana21,00
Potas6,00
Sód4,00
Kreatynina w surowicy8,50
Kwas moczowy7,50
Mocznik7,50
UHDL7,50
DLDL10,50
Żelazo7,50
IMMUNOCHEMIA
Anty-HBc34,50
Anty-HBe41,00
Anty-HBs33,50
Anty-HCV41,00
Antygen HBs20,00
HIV Ag/Ab Combo23,00
Hormon tyreotropowy – TSH19,00
IMMUNOLOGIA
Borrelia IgG (met. ELISA)29,50
Borrelia IgM (met. ELISA)29,50

 

 

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast