CENNIK

Szanowni Pacjenci!

Poniżej prezentujemy Państwu obowiązujący w naszym podmiocie zewnętrzny/komercyjny cennik usług*, obejmujący wszystkie aspekty prowadzonej przez nas działalności. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie możliwość modyfikacji ceny z uwagi na konieczność indywidualnego podejścia wobec każdej hospitalizacji. Przedmiotowa zmiana może nastąpić, np.: z powodu rozszerzenia procedur medycznych, zastosowania niestandardowych materiałów, jak również czasu pobytu – znacznie krótszego bądź dłuższego niż przyjęty w katalogu Narodowego Funduszu Zdrowia. 

LECZNICTWO SZPITALNE

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY / DZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ
Badanie EKG20,00
Badanie EKG z badaniem lekarskim120,00
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica metodą iniekcji920,00
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica – inną metodą niż iniekcja890,00
Gastroskopia – inne340,00
Iniekcja domięśniowa20,00
Iniekcja dożylna (wenflon, motylek )30,00
Iniekcja podskórna20,00
Konsultacja specjalistyczna SOR – według cennika w tym zakresie
Leczenie domięśniowe40,60
Leczenie doustne17,40
Leczenie dożylne92,80
Mały zabieg chirurgiczny130,00
Płukanie pęcherza25,00
Płukanie żołądka50,00
Pobranie krwi do badań12,00
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji do 12 godzin
– bez kosztów badań diagnostycznych, leków
250,00
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji każda następna doba
– bez kosztów badań diagnostycznych, leków
150,00
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji powyżej 12 godzin do 24 godz.
– bez kosztów badań diagnostycznych, leków
350,00
Pomiar alkotestem wydychanego powietrza na zawartość alkoholu20,00
Pomiar ciśnienia tętniczego10,00
Porada lekarska (bez badań diagnostycznych)100,00
Punkcja stawu64,00
Repozycja zwichnięcia lub złamania70,00
USG przeglądowe w SOR85,00
Usunięcie ciała obcego35,00
Usunięcie ciała obcego ze światła jelita grubego bez nacięcia520,00
Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia540,00
Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia540,00
Wkłucie centralne160,00
Wykonanie szczepienia – profilaktyka p/ tężcowa w urazach bez szczepionki20,00
Zabieg chirurgiczny (głowa, udo, powięzie, ścięgna)250,00
Założenie cewnika do pęcherza u kobiet23,00
Założenie cewnika do pęcherza u mężczyzn41,00
Założenie opatrunku dużego70,00
Założenie opatrunku gipsowego dużego90,00
Założenie opatrunku gipsowego małego55,00
Założenie opatrunku małego / okładu30,00
Założenie opatrunku unieruchamiającego41,00
Założenie sondy do żołądka29,00
NIŚOZ – opieka lekarska100,00
NIŚOZ – opieka pielęgniarska50,00
ZESPOŁY TRANSPORTU SANITARNEGO
Wykonanie usługi transportowej za 1 km (kierowca lub kierowca ratownik)5,80
Transport zwykły za 1 km (2 osoby – kierowca lub kierowca ratownik + osoba uprawniona do czynności medycznych ratunkowych)7,50
Transport zwykły (3 osoby – kierowca lub kierowca ratownik medyczny + 2 osoby uprawnione do czynności medycznych ratunkowych) za 1 km9,10
Transport zaawansowany (3 osoby – kierowca lub kierowca ratownik medyczny + osoba uprawniona do czynności medycznych ratunkowych + lekarz) za 1 km11,10
Transport sanitarny NŚOZ (kierowca + lekarz) za 1 km7,00
Transport sanitarny NŚOZ ( kierowca + pielęgniarka) za 1 km6,40
ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Opłata za pomoc doraźną realizowaną przez:
Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy – za jeden wyjazd420,00
ODDZIAŁY SZPITALNE
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY (łącznie z pododdziałem chirurgii onkologicznej)
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia2,20
F34 średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego2 886,00
F46 choroby jamy brzusznej4 126,00
F72 operacje przepuklin jamy brzusznej z wszczepem7 575,00
G25F wycięcie pęcherzyka żółciowego <66 r.ż.9 356,00
ODDZIAŁ URAZOWO-ORTOPEDYCZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia2,20
H89 choroby niezapalne kości i stawów <4 dni 1 575,00
H83 średnie zabiegi na tkankach miękkich6 199,00
H31F kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy <66 r.ż.33 405,00
H63 złamania lub zwichnięcia w obrębie kończyny górnej8 792,00
ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY (łącznie z pododdziałem nefrologii)
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,80
L82 ostra niewydolność nerek8 479,00
D18 zapalenie płuc nietypowe, wirusowe7 730,00
G17 przewlekłe choroby wątroby z pw >5 dni10 520,00
L84E inne choroby nerek > 65 r.ż.8 466,00
E53G niewydolność krążenia6 468,00
ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,90
E73 choroby zastawek serca > 17 r.ż.6 123,00
E53G niewydolność krążenia6 827,00
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY (łącznie z pododdziałem udarowym)
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia2,20
A87 inne choroby układu nerwowego 4 066,00
A47 przemijające niedokrwienie mózgu – rozszerzona diagnostyka9 159,00
A45 choroby naczyń mózgowych – leczenie zachowawcze7 739,00
A50 udar mózgu – leczenie4 855,00
ODDZIAŁ UROLOGICZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia2,20
L84F inne choroby nerek <65 r.ż. 8 003,00
L43 przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego8 665,00
L26 średnie zabiegi endoskopowe na pęcherzu moczowym6 821,00
L15 duże endoskopowe zabiegi moczowodu10 496,00
Założenie przezskórnej przetoki nerkowej – nefrostomii790,00
Cystoskopia190,00
Biopsja gruczołu krokowego250,00
Przetoka nadłonowa (cystostomia)210,00
Szynowanie moczowodu (D-J)360,00
Płukanie pęcherza z założeniem cewnika190,00
Sondowanie moczowodu150,00
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia2,20
M15 małe zabiegi górnej części układu rozrodczego1 980,00
M02 duże zabiegi dolnej części układu rozrodczego10 023,00
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia2,20
P22 infekcyjne i nieinfekcyjne zapalenie żołądka i jelit6 271,00
P12 inne zaburzenia żołądkowo-jelitowe i metaboliczne3 919,00
P21 choroby układu krążenia6 922,00
P06 mniejsze infekcje (w tym choroby immunologiczne)5 486,00
ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,80
H87d choroby zapalne stawów i tkanki łącznej > 3 dni7 299,00
H89d choroby niezapalne kości i stawów > 3 dni4 506,00
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia2,30
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,80
STACJA DIALIZ
Za 1 dializę bez transportu630,00
ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ
Za 1 osobodzień pobytu pacjenta470,00
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY
Za 1 osobodzień pobytu pacjenta210,00
DZIENNY ODDZIAŁ CHEMOTERAPII ONKOLOGICZNEJ
Za 1 osobodzień pobytu pacjenta710,00
Substancje czynne (leki) w chemioterapii (za 1 punkt) wg NFZ1,00
DZIEŃ POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ W DOWOLNYM ODDZIALE
Pobyt osoby towarzyszącej sprawującej dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnościBEZPŁATNY
Pobyt osoby towarzyszącej innej niż wymieniona wyżej (wyłącznie część hotelowa; bez wyżywienia)18,50
Osoba towarzysząca może wykupić wyżywienie w cenach:
Całodzienne wyżywienie30,00
Śniadanie6,00
Obiad18,00
Kolacja6,00

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY / DZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ

 

Badanie EKG20,00
Badanie EKG z badaniem lekarskim120,00
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica metodą iniekcji920,00
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica – inną metodą niż iniekcja890,00
Gastroskopia – inne340,00
Iniekcja domieśniowa20,00
Iniekcja dożylna (wenflon, motylek)30,00
Iniekcja podskórna20,00
Konsultacja specjalistyczna na SOR – wg cennika w tym zakresie
Leczenie domięśniowe40,60
Leczenie doustne17,40
Leczenie dożylne92,80
Mały zabieg chirurgiczny130,00
Płukanie pęcherza25,00
Płukanie żołądka50,00
Pobranie krwi do badań12,00
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji do 12 godzin – bez kosztów badań diagnostycznych, leków250,00
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji każda następna doba – bez kosztów badań diagnostycznych, leków150,00
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji powyżej 12 godzin do 24 godz. – bez kosztów badań diagnostycznych, leków350,00
Pomiar alkotestem wydychanego powietrza na zawartość alkoholu20,00
Pomiar cisnienia tętniczego10,00
Porada lekarska (bez badań diagnostycznych)100,00
Punkcja stawu64,00
Repozycja zwichnięcia lub złamania70,00
USG przeglądowe w SOR85,00
Usunięcie ciała obcego35,00
Usunięcie ciała obcego ze światła jelita grubego bez nacięcia520,00
Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia540,00
Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia540,00
Wkłucie centralne160,00
Wykonanie szczepienia- profilaktyka p/ tężcowa w urazach bez szczepionki20,00
Zabieg chirurgiczny (głowa , udo , powięzie ,ścięgna)250,00
Założenie cewnika do pęcherza u kobiet23,00
Założenie cewnika do pęcherza u mężczyzn41,00
Założenie opatrunku dużego70,00
Założenie opatrunku gipsowego dużego90,00
Założenie opatrunku gipsowego małego55,00
Założenie opatrunku małego / okładu30,00
Założenie opatrunku unieruchamiającego41,00
Założenie sondy do żołądka29,00
NIŚOZ – opieka lekarska100,00
NIŚOZ – opieka pielęgniarska50,00
ZESPOŁY TRANSPORTU SANITARNEGO
Wykonanie usługi transportowej za 1 km (kierowca lub kierowca ratownik)5,80
Transport zwykły za 1 km (2 osoby -kierowca lub kierowca ratownik +osoba uprawniona do czynności medycznych ratunkowych)7,50
Transport zwykły (3 osoby- kierowca lub kierowca ratownik medyczny+ 2 osoby uprawnione do czynności medycznych ratunkowych) za 1 km9,10
Transport zaawansowany (3 osoby -kierowca lub kierowca ratownik medyczny +osoba uprawniona do czynności medycznych ratunkowych+lekarz) za 1 km11,10
Transport sanitarny NŚOZ ( kierowca + lekarz) za 1 km7,00
Transport sanitarny NŚOZ ( kierowca+pielęgniarka) za 1 km6,40
ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO7,50
Opłata za pomoc doraźną realizowaną przez:
Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy – za jeden wyjazd420,00

PORADY LEKARSKIE BEZ BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH I WYKONANYCH PROCEDUR ZABIEGOWYCH

Porada lekarza specjalisty w Poradni Alergologicznej100,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Chemioterapii Onkologicznej100,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Chirurgicznej100,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Chirurgii Onkologicznej100,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Neurologicznej100,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Chorób Płuc i Grużlicy100,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Endokrynologicznej100,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Kardiologicznej100,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Kardiologicznej z badaniem echokardiograficznym200,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Laryngologicznej100,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Nefrologicznej100,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Okulistycznej100,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Ortopedycznej100,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Patologii Noworodka100,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Ginekologiczno Położniczej100,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Rehabilitacyjnej100,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Reumatologicznej100,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Urologicznej100,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Urologicznej z badaniem USG190,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Zdrowia Psychicznego100,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Chorób Zakaźnych100,00
PROCEDURY ZABIEGOWE I BADANIA DIAGNOSTYCZNE
W cenie porady nie są uwzględnione koszty diagnostyki, leków i zabiegów
Porady zabiegowe – za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,80

 

DIAGNOSTYKA

 
PRACOWNIA RADIOLOGII 
RTG zatok nosa – w projekcji AP88,00
RTG nosa – w projekcji AP88,00
RTG twarzoczaszki przeglądowe – w projekcji AP i bocznej94,00
RTG czaszki przegladowe – w projekcji AP i bocznej94,00
RTG kręgosłupa odcinka szyjnego – przegladowe – w projekcji AP i bocznej94,00
RTG kręgosłupa odcinka szyjnego – celowane lub czynnościowe – w projekcji AP i bocznej113,00
RTG kręgosłupa odcinka piersiowego -w projekcji AP i bocznej113,00
RTG kręgosłupa odcinka piersiowego – celowane lub czynnościowe – w projekcji AP i bocznej113,00
RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego – przeglądowe – w projekcji AP i bocznej113,00
RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego – celowane lub czynnościowe – w projekcji AP i bocznej113,00
RTG kręgosłupa – inne – 1 zdjęcie88,00
RTG kręgosłupa – inne – 2 zdjęcia94,00
Mammografia140,00
RTG żeber – w projekcji AP i bocznej94,00
RTG żeber – 1 zdjęcie92,00
RTG mostka – w projekcji AP113,00
RTG mostka – w projekcji AP i bocznej113,00
RTG obojczyka – w projekcji AP i bocznej94,00
RTG obojczyka – w projekcji AP92,00
RTG klatki piersiowej AP88,00
RTG klatki piersiowej PA88,00
RTG klatki piersiowej w projekcji PA i bocznej94,00
RTG klatki piersiowej z kontrastem w projekcji AP lub bocznej102,00
RTG klatki piersiowej w projekcji bocznej88,00
Seriogram górnego odcinka przewodu pokarmowego – pasaż184,00
Seriogram dolnego odcinka przewodu pokarmowego – wlew dojelitowy184,00
Urografia z kontrastem niejonowym – 4 zdjęcia313,00
RTG jamy brzusznej przeglądowe – w projekcji AP88,00
RTG kości barku i ramienia – w projekcji AP i bocznej113,00
RTG kości barku i ramienia – w projekcji AP88,00
RTG kości łokcia/przedramienia – w projekcji AP88,00
RTG kości łokcia/przedramienia – w projekcji AP i bocznej113,00
RTG nadgarstka/dłoni – w projekcji AP88,00
RTG nadgarstka/dłoni – w projekcji AP i bocznej113,00
RTG kości miednicy/biodra – w projekcji AP88,00
RTG kości miednicy/biodra – inne – 1 zdjęcie88,00
RTG kości miednicy/biodra – inne – w projekcji AP i bocznej113,00
RTG uda/kolana/podudzia – w projekcji AP88,00
RTG uda/kolana/podudzia – w projekcji AP i bocznej113,00
RTG kostki/stopy – w projekcji AP88,00
RTG kostki/stopy – w projekcji AP i bocznej113,00
RTG kończyny / stawu inne 1 zdjęcie100,00
RTG kończyny / stawu porównawcze 1 zdjęcie121,00
RTG TELEMETRYCZNE kręgosłupa AP lub boczne142,00
RTG TELEMETRYCZNE kręgosłupa AP i boczne213,00
RTG TELEMETRYCZNE kończyn dolnych184,00
RTG stawów krzyżowo – biodrowych113,00
Opis zdjęć obcych35,00
PRACOWNIA ULTRASONOGRAFII 
Biopsja brzucha pod kontrolą USG190,00
Biopsja tarczycy pod kontrolą USG190,00
Biopsja tkanek miękkich pod kontrolą USG190,00
Biopsja węzła chłonnego190,00
Biopsja cienkoigłowa piersi pod kontrolą USG190,00
Biopsja gruboigłowa pod kontrolą USG320,00
USG – Echoencefalografia100,00
USG tarczycy i przytarczyc100,00
USG naczyń szyi – doppler145,00
USG ślinianek100,00
USG przezciemiączkowe100,00
USG piersi100,00
USG przezklatkowe płuc100,00
USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego100,00
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej100,00
USG brzucha inne100,00
USG zakrzepicy żył głębokich – doppler145,00
USG naczyń narządów miąższowych – doppler145,00
USG kończyn górnych – doppler145,00
USG kończyn dolnych – doppler145,00
USG tętnic nerkowych – doppler145,00
USG stawów innych100,00
USG węzłów chłonnych100,00
USG innych tkanek miękkich100,00
USG stawów barkowych100,00
USG stawów łokciowych100,00
USG stawów rąk lub stawów stóp100,00
USG stawów biodrowych100,00
USG stawów kolanowych100,00
USG moszny w tym jąder i najądrzy100,00
PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ 
TK Angio tetnic jamy brzusznej (w tym aorta)830,00
TK Angio tetnic mózgowych (głowa)830,00
TK Angio tętnic domózgowych (szyja)830,00
TK Angio tętnic klatki piersiowej (w tym aorta)830,00
TK Angio tętnic kończyn830,00
TK dwóch okolic anatomicznych bez i ze wzmocnieniem kontrastowym830,00
TK dwóch okolic anatomicznych bez wzmocnienia kontrastowego690,00
TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym480,00
TK głowy bez kontrastu350,00
TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym (tylko 1 faza z kontrastem)480,00
TK inne bez kontrastu480,00
TK jamy brzusznej i miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego – dwie okolice690,00
TK jamy brzusznej i miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym – dwie okolice830,00
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym550,00
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego480,00
TK jamy brzusznej wielofazowe690,00
TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym550,00
TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego480,00
TK klatki piersiowej, brzucha i miednicy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym1110,00
TK klatki piersiowej ze wzmocnieniem kontrastowym (tylko 1 faza z kontrastem)550,00
TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym690,00
TK kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym550,00
TK kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego480,00
TK kończyny górnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym550,00
TK kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego480,00
TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym550,00
TK kręgosłupa piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym550,00
TK kręgosłupa szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym550,00
TK kręgosłupa szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego480,00
TK kręgosłupa piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego480,00
TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez wzmocnienia kontrastowego480,00
TK szyi/krtani bez i ze wzmocnieniem kontrastowym550,00
TK szyi/krtani bez wzmocnienia kontrastowego480,00
TK trzech lub więcej okolic anatomicznych bez i ze wzmocnieniem kontrastowym1110,00
TK trzech lub więcej okolic anatomicznych bez wzmocnienia kontrastowego835,00
TK zatok350,00
PRACOWNIA CYTOLOGICZNA 
Cytologia ginekologiczna z pobraniem materiału40,00
Biocenoza pochwy40,00
Badanie czystościowe na jałowość30,00
Badanie czystościowe na jałowość z identyfikacją50,00
Badanie czystościowe na jałowość z identyfikacją i antybiogramem104,00
INNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE 
Badanie audiometryczne35,00
Badanie EEG150,00
Video EEG 20 min200,00
Video EEG 60 min300.00
EMG – próba miasteniczna200,00
EMG – próba tężyczkowa190,00
ENG – nerw pośrodkowy160,00
ENG – nerw łokciowy160,00
ENG – nerw strzałkowy160,00
ENG – nerw promieniowy160,00
ENG – nerw udowy160,00
ENG – inne nerwy160,00
EMG – miopatia300,00
EMG – polineuropatia330,00
ENG – polineuropatia300,00
EMG – NMDA510,00
ENG – NMDA510,00
ENG – splot ramienny400,00
Badanie elektrokardiograficzne (EKG)20,00
Opis badania EKG11,00
Badanie EKG z opisem31,00
Próba wysiłkowa150,00
Tilt test (test pochyleniowy)200,00
Spirometria30,00
Spirometria z testem rozkurczowym40,00
Testy alergologiczne (skórne punktowe, za 1 alergen)12,00
24-godzinne monitorowanie Ekg metodą Holtera120,00
24-godzinne monitorowanie RR metodą Holtera120,00
Echokardiografia130,00
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA 
ANALITYKA OGÓLNA 
Albumina11,00
Alfa amylaza10,00
Alfa amylaza w DZM10,00
Alfa-fetoproteina AFP35,00
Aminotransferaza alaninowa9,00
Aminotransferaza asparaginowa9,00
Anty – CCP IgG54,00
Antygen CA 12548,00
Antygen CA 15-372,00
Antygen CA 19-948,00
Antygen CEA33,00
Antygen HBe41,00
Antygen HBs23,00
Anty-HBc39,00
Anty-HBe46,00
Anty-HBs38,00
Anty-HCV46,00
Bad. w kierunku toksyn A/B Clostridium difficile112,00
Bad. w kierunku antygenu Campylobacter47,00
Badanie ogólne moczu11,00
Badanie płynu stawowego22,00
Badanie w kierunku wirusa RSV81,00
Badanie w kierunku zarodników grzybów151,00
Beta – hCG total31,00
Bezwzględna liczba eozynofili13,00
Białko całkowite9,00
Białko CRP35,00
Białko w DZM met. turbidymetryczną9,00
Białko w moczu met. turbidymetryczną9,00
Bilirubina bezpośrednia5,00
Bilirubina całkowita9,00
BNP156,00
Borelioza IgG (met. WB)100,00
Borelioza IgM (met. WB)100,00
Borelioza w PMR i w surowicy75,00
Borrelia – wykrywanie bakterii w kleszczach122,00
Borrelia IgG33,00
Borrelia IgM33,00
Całkowita zdolność wiązania żelaza27,00
Chlorki5,00
Chlorki w DZM7,00
Chlorki w moczu7,00
Cholesterol całkowity9,00
Cholesterol DLDL12,00
Cholesterol UHDL9,00
CMV IgG Avidność112,00
Cytomegalia IgG38,00
Cytomegalia IgM43,00
Cytomorfologiczny opis szpiku38,00
Czas koalinowo-kefalinowy (APTT)18,00
Czas krwawienia4,00
Czas krzepnięcia4,00
Czynnik RF19,00
DDimery51,00
Dehydroepiandrosteron-siarczan43,00
Dehydrogenaza mleczanowa9,00
Dobowa utrata białka8,00
Elektroforeza białek w surowicy – proteinogram71,00
Estradiol29,00
Etanol31,00
Ferrytyna31,00
Fibrynogen18,00
Fosfataza alkaliczna9,00
Fosfor9,00
Fosfor w DZM9,00
Fosfor w moczu9,00
Galektyna-364,00
Gammaglutamylotransferaza9,00
Glukoza9,00
Grupa krwi43,00
Helicobacter Ag – kał met. immunochromatograficzną58,00
Helicobacter pylorii – test27,00
Hemoglobina glikowana24,00
HIV Ag/Ab Combo26,00
Homocysteina51,00
Hormon folikulotropowy FSH26,00
Hormon luteinizujący LH26,00
Hormon tyreotropowy TSH22,00
Immunoglobulina E26,00
Immunoglobuliny (IgG)22,00
Immunoglobuliny (IgM)22,00
Immunoglobuliny (IgA)22,00
Insulina24,00
Insulina krzywa (jedno pobranie)24,00
Izoenzym kinazy kreatynowej24,00
Jonogram13,00
Kalprotektyna / laktoferyna118,00
Kał – pasożyty 111,00
Kał – pasożyty 211,00
Kał – pasożyty 311,00
Kał na krew utajoną26,00
Karbamazepina55,00
Kinaza kreatynowa13,00
Klirens kreatyniny14,00
Kortyzol33,00
Kreatynina10,00
Krzywa glukozowa – jedno pobranie9,00
Krzywa wchłaniania żelaza – jedno pobranie9,00
Kwas foliowy46,00
Kwas mlekowy19,00
Kwas moczowy9,00
Kwas walproinowy41,00
Kwasy żółciowe całkowite46,00
Lamblie61,00
Magnez9,00
Magnez w DZM9,00
Magnez w moczu9,00
Marker HE463,00
Mocznik9,00
Morfologia krwi11,00
Morfologia krwi (plus płytki z rozmazem mikroskopowym)19,00
Morfologia krwi z retikulocytami19,00
Norovirus74,00
NT-proBNP156,00
Odra (Measles virus) IgG45,00
Odra (Measles virus) IgM45,00
Odczyn antystreptolizynowy19,00
Odczyn Biernackiego po 1h11,00
P/c p/peroksydazie tarczycowej44,00
P/c p/Treponema pallidum19,00
P/c p/tyreoglob. tarczycowej42,00
Panel narkotykowy69,00
Parathormon Intact41,00
Płytki krwi10,00
Potas7,00
Potas w DZM5,00
Potas w moczu5,00
Progesteron26,00
Prokalcytonina89,00
Prolaktyna26,00
Prolaktyna po obciążeniu26,00
Przeglądowe badanie p/c odpornościowych PTA32,00
PSA free – antygen sterczowy wolny44,00
PSA total – antygen sterczowy całkowity32,00
PT INR6,00
PT wskaźnik6,00
PT- czas6,00
Resztki pokarmowe13,00
Rota-adenowirus38,00
Rozmaz krwi obwodowej – manualnie13,00
Równowaga kwasowo-zasadowa15,00
Różyczka IgG38,00
Różyczka IgM38,00
Saturacja transferyny34,00
Sód5,00
Sód w DZM5,00
Sód w moczu5,00
Szybki test do wykrywania antygenów grupy A20,00
Szybki test do wykrywania wirusów grypy typu A i B58,00
Test ciążowy15,00
Test pokarmowo-wziewny263,00
Testosteron29,00
Toksoplazmoza IgG35,00
Toksoplazmoza IgM35,00
Toxo IgG Avidność105,00
Transferyna24,00
Trijodotyronina wolna FT322,00
Troponina I42,00
Trójglicerydy9,00
Trójjodotyronina całk. TT332,00
Tyroksyna całkowita TT429,00
Tyroksyna wolna FT422,00
Wapń8,00
Wapń w DZM8,00
Wapń w moczu8,00
Witamina B-1244,00
Witamina D3 metabolit 25(OH)44,00
Żelazo9,00
Badanie bakteriologiczne materiału biologicznego z identyfikacją i antybiogramem135,00
Badanie bakteriologiczne materiału biologicznego – posiew jałowy33,00
Badanie bakteriologiczne materiału biologicznego z identyfikacją71,00
Badanie bakteriologiczne krwi i PMR z identyfikacją i antybiogramem185,00
Badanie bakteriologiczne krwi i PMR posiew jałowy75,00
Badanie bakteriologiczne materiału z dróg rodnych – biocenoza pochwy50,00
Badanie bakteriologiczne czystości środowiska szpitalnego z identyfikacją79,00
Badanie bakteriologiczne czystości środowiska szpitalnego posiew jałowy19,00
Biologiczna kontrola procesów sterylizacji (sporal, atest, wymaz)29,00
PRACOWNIA PATOMORFOLOGII 
Badania cytopatologiczne (utrwalenie+barwienie 1 preparatu)19,00
Badania cytopatologicze (barwienie 1 preparatu)9,00
Utrwalanie preparatów cytopatologicznych11,00
Obsługa wysyłki (biurowe+transport materiału) cena za 1 pacjenta12,00
BADANIA DODATKOWE 
wybrane badania laboratoryjne z zakresu endokrynologii… 
17-OH progesteron22,00
ACTH17,00
Aldosteron22,00
AMH – hormon rezerwy jajnikowej70,00
Androstendion16,00
C-peptyd17,00
Chromogrania A59,00
DHEA30,00
Erytropoetyna34,00
Estriol wolny33,00
F-HCG-beta, wolna jednostka beta HCG40,00
Gastryna42,00
Hormon wzrostu21,00
Kalcytonina22,00
Metanefryna w osoczu40,00
Noradrenalina w osoczu50,00
Osteokalcyna36,00
Serotonina w surowicy42,00
SHBG globuliny wiążące hormony płciowe16,00
Testosteron wolny22,00
Tyreoglobulina20,00
wybrane badania laboratoryjne z zakresu dysfunkcji układu immunologicznego… 
ANCA (II F) przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów (c ANCA)25,00
ANCA (II F) przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów (p ANCA)25,00
APCA-kom.Okładzinowe żół.C35,00
ASCA IgA – Saccharomyces cerevisiane IgA24,00
ASCA IgG – Saccharomyces cerevisiane IgG24,00
Autoimmunologiczne zapalenie mózgu185,00
Białko Bence-Jonesa w moczu i surowicy9,00
C-3 Dopełniacz16,00
C-4 Dopełniacz16,00
Choroba Crohna (badania w kierunku przewlekłych chorób zapalnych jelita grubego (choroba Crohna.ulcerative colitis): – ASCA-IgA Saccharomyces cerevisiae IgA
– P/c p/komórkom kubkowym jelita w kl. IgG
– P/c p/komórkom zewnątrzwydz. trzustki w kl. IgG
– P/c pANCA w kl. IgG
99,00
GBM p/c przeciw błona podstawianej kłębuszków nerkowych57,00
IgE sp. – alergeny20,00
IgG 4 podklasa35,00
LKM – p/c przeciwmikrosomom wątroby i nerki27,00
P/c anty GAD IgG41,00
P/c anty histonowe31,00
P/c anty SCL -7041,00
P/c anty Sm50,00
P/c anty Sm/RNP50,00
P/c Beta 2 glikoproteinie IgG26,00
P/c Beta 2 glikoproteinie IgA26,00
P/c ds DNA22,00
P/c jądrowe anty Jo-154,00
P/C p. antygenom jajnika met. IIF73,00
P/c p. mieloperoksydazie w klasie IgG (pANCA) met. Elisa25,00
P/c p. plemnikom SPAK (ASA)38,00
P/C p. wyspom trzustki met.IIF (ICA)57,00
P/C p.czynnikowi wew.Castle’a i p. kom.okładzinowym żołądka APCA41,00
P/c p.jądrowe ANA.AMA.ASMA39,00
P/c p.proteinazie w klasie IgG met. Elisa (cANCA)25,00
P/c przeciw Akwaporynie 4 met. II f120,00
P/c przeciw deaminowanej gliadynie IgA30,00
P/c przeciw deaminowanej gliadynie IgG30,00
P/c przeciw receptorom Ach95,00
P/c przeciwjądrowe ANA profil (ANA 3)90,00
P/c przeciwpłytkowe339,00
Panel jelitowy (IIF) p.ciała p. komorkom zewnątrzwydzielniczym trzustki, p.p. Komórkom kubkowatym jelit, ASCA.ANCA122,00
Panel wątrobowy pełny (ANA2,AMA,ASMA,anty LKM, anty LSP, anty SLA) met. IF DID38,00
PPJ przeciw centromeron ACA met. ELISA55,00
Przeciwciała endomysium IgA20,00
Przeciwciała endomysium IgG20,00
Przeciwciała przeciw gliadynie IgA33,00
Przeciwciała przeciw gliadynie IgG33,00
Przeciwciała kardiolipidowe IgG18,00
Przeciwciała kardiolipidowe IgM18,00
Przeciwciała p. mitochondrialne (AMA typ M2(IIF)35,00
Przeciwciała p.jądrowe (ANA1) test przesiewowy25,00
Przeciwciała przeciw antygenom łożyska (IIF)41,00
Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim25,00
Przeciwciała przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym i przeciwko mięśniówce serca46,00
Przeciwciała przeciw mięśniówce serca41,00
SS-A38,00
SS-B38,00
Transglutaminaza IgA27,00
Transglutaminaza IgG27,00
Badania tkankowe (IgG, IgM, a-C3)27,00
P/C p pnp pęcherzyca paraneoplastyka87,00
P/C p gangliozydom (IgG)236,00
P/C p kardiolipinowe (IgA)28,00
P/C p mikrosomom wątroby i nerki (anty LKM1) metodą IIF ELISA47,00
P/C p kinazie tyrozynowej metodą RIA178,00
P/C p pempphigus i pomphogoid IgG20,00
P/C p MOG i akwaporyna -4 metodą IIF109,00
Panel wątrobowy A-LKM, A-LSP, A-SLA28,00
GBM i błonie pęcherzyków płucnych57,00
Panel neuroimunologiczny185,00
wybrane badania laboratoryjne z zakresu infekcji… 
Anty Hbc IgM30,00
Anty-HAV IgM jakościowo22,00
Anty-HAV total30,00
Białko oligoklonalne w PMR217,00
Bruceloza IgG77,00
Bruceloza IgM77,00
Chlamydia pneumoniae IgA19,00
Chlamydia pneumoniae IgG19,00
Chlamydia pneumoniae IgM19,00
Chlamydia trachomatis IgG18,00
Chlamydia trachomatis IgM18,00
CMV – ilościowo we krwi PCR164,00
Coxacki wirusy przeciwciała IgG met. II F43,00
Coxacki wirusy przeciwciała IgM met. II F43,00
Cytomegalia PCR w moczu153,00
Cytomegalia PCR w surowicy127,00
EBV  IgG23,00
EBV IgM23,00
FTA35,00
FTA ABS35,00
FTA ABS IgG35,00
FTA ABS IgM35,00
Gardia lambila IgM/IgG w surowicy met. IF67,00
Genotypowanie wirusa HCV we krwi metodą PCR238,00
Glista (Ascaris lumbric IgG)23,00
Grypa RT-PCR – wymaz z gardła115,00
HBs – test potwierdzenia21,00
HBV – jakościowo92,00
HBV – ilościowo w tkance PCR228,00
HBV ilościowo we krwi metodą PCR201,00
HCV – ilościowo w tkance PCR92,00
HCV – jakościowo we krwi PCR78,00
HCV ilościowo we krwi metoda PCR224,00
Helicobakter pylori IgG test ilościowy16,00
Helikobakter pylori IgA18,00
Herpes simplex IgG20,00
Herpes simplex IgM20,00
HIV – test potwierdzenia142,00
Krztusiec IgA21,00
Krztusiec IgG21,00
Krztusiec IgM21,00
Legionella Pneumophila IgA44,00
Legionella Pneumophila IgG44,00
Legionella Pneumophila IgM44,00
Legionella w moczu86,00
Listerioza-test jakościowy31,00
Mioglobina20,00
Mycoplazma pneumoniae IgG20,00
Mycoplazma pneumoniae IgM20,00
Odra IgG30,00
Odra IgM30,00
Ospa IgG-półpasiec(Varicella zoster IgG)22,00
Ospa IgM-półpasiec (Varicella zoster IgM)22,00
Oznaczenie oporności wirusa HBV na leki356,00
P/c Yersinia enterocolitica  łącznie (IgA, IgG, IgM)57,00
Parvowirus B19  IgG30,00
Parvowirus B19  IgM30,00
Pneumocyctis jirovecii – test wykrycia met. IF98,00
Quantiferon142,00
Świnka IgG27,00
Świnka IgM27,00
Tasiemic IgG met.ELISA23,00
Testy potwierdzenia kiła (FTA,TPHA,VDRL,FTA ABS)49,00
Toxo Gondi PCR jakościowo169,00
Toxocaroza, toxocara canis28,00
Toxoplazmoza IgA46,00
TPHA24,00
VDRL11,00
Bąblowica  e Chinacea SPP IgG23,00
Campylobacter antygen w kale51,00
panel urogenitalny Chr trachomatis67,00
PPJ panel Myositis metodą Immunoblot91,00
TBE (wirus kleszcowego zapalenia mózgu)IgG i IgM metodą Elisa35,00
Włośnica108,00
Herpes simplex w PMR59,00
Toxoplazmoza gondii DNA met.real tima PCRjakościowo142,00
Mycoplazma pneumoniae IgA19,00
Literioza monocutogenna JgG23,00
Bąblowica western blott198,00
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowy WPMP137,00
pozostałe badania laboratoryjne… 
Aktywność osocza Reninowa66,00
Aldolaza w surowicy21,00
Alfa -1 Antytrypsyna29,00
Antykoagulant tocznia38,00
Beta 2 mikroglobuliny24,00
Bilirubina bezpośrednia5,00
Bilirubina całkowita5,00
Bilirubina pośrednia5,00
C1 inhibitor aktywności41,00
Ceruloplazmina18,00
Cholinesteraza10,00
Choroba kociego pazura IgG, IgM211,00
Clg Kompleksy immunologiczne121,00
Cyklosporyna64,00
Cynk31,00
Digiksyna ilościowo26,00
Fosfataza kostna9,00
Fosfataza kwaśna5,00
HIV ½, HCV, HBV, badanie przesiewowe met. NAT154,00
IGF-127,00
Immunofiksacja (A,G,M kap, lam)85,00
Lamotrigin185,00
Lit w surowicy18,00
Miedź25,00
Miedź w DZM31,00
Mikroalbuminuria w moczu, ilościowo18,00
NSE – swoista enolaza neuronowa23,00
Ołów we krwi ilościowo30,00
P/C beta 2 glikoproteinie w klasie IgM27,00
Porfobilinogen w DZM102,00
Skład kamienia moczowego28,00
TPS, specyficzny polipeptyd tkankowy52,00
Tryptaza85,00
Wirus ZIKA IgG, IgM met. ELISA121,00
Elastaza trzustkowa w kale85,00
FAI – współczynnik wolnych antrogenów (testosteron SHBG)27,00
Immunofiksacje  moczu78,00
Makroprolaktyna87,00
Odczyn Walera-Rosego9,00
P/C p receptorom NMDA88,00
Haptoglobina13,00
TPA- Tkankowy antygen polipeptydowy97,00
diagnostyka z zakresu biologii molekularnej… 
Antygen HLA-B2766,00
Mutacja genu HFE w hemochromatozie rodzinnej219,00
Oznaczenie allela A 2 glikoproteiny płytek krwi298,00
Oznaczenie czynników V Leiden160,00
Oznaczenie mutacji 20210G-A genu protrombiny160,00
Oznaczenie termolabilnego wariantu MTHFR172,00
Łuszczyca (hla-cW6)173,00
Zespół gilberta( gen UGT1A1) najczęstsza mutacja118,00
Zespół gilberta met. biologii molekularnej184,00

 

DIAGNOSTYKA W KIERUNKU SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 IgG80,00
SARS-CoV-2 IgG wynik w j. angielskim/niemieckim85,00
SARS-CoV-2 IgM70,00
SARS-CoV-2 IgM wynik w j. angielskim/niemieckim75,00
Badanie antygenu (Ag) SARS-CoV-290,00
Badanie antygenu (Ag) SARS-CoV-2 wynik w j. angielskim/niemieckim95,00
COVID-19 (SARS-CoV-2) RNA met. RT-PCR350,00
COVID-19 (SARS-CoV-2) RNA met. RT-PCR wynik w j. angielskim/niemieckim355,00
SARS-CoV-2 IgG II Quant100,00

 

REHABILITACJA

 
Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie14,00
Ćwiczenia bierne redresyjne14,00
Ćwiczenia czynno bierne12,00
Ćwiczenia wspomagane12,00
Ćwiczenia samowspomagane12,00
Ćwiczenia czynne w odciążeniu12,00
Ćwiczenia czynne z oporem12,00
Ćwiczenia izometryczne18,00
Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem18,00
Mobilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa12,00
Mobilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa12,00
Mobilizacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa12,00
Ćwiczenia sprawności manualnej12,00
Ćwiczenia zespołowe12,00
Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne12,00
Ćwiczenia koordynacji ruchowej (ćwiczenia korekcyjne)35,00
Wyciąg mechaniczny12,00
Pionizacja bierna18,00
Pionizacja czynna20,00
Nauka czynności lokomocyjnych18,00
Kąpiel wirowa kończyn górnych18,00
Kąpiel wirowa kończyn dolnych18,00
Masaż podwodny całkowity30,00
Parafinoterapia18,00
Metody neurolofizjologiczne – Metoda NDT Bobath60,00
Masaż klasyczny – całkowity60,00
Masaż klasyczny częściowy45,00
Galwanizacja10,00
Jontoforeza10,00
Prądy diadynamiczne10,00
Prądy interferencyjne10,00
TENS – przeskórna elektryczna stymulacja nerwów10,00
Prądy KOTZA10,00
Prądy TREBETA10,00
Naświetlanie promieniami IR – miejscowe10,00
Lasereroterapia12,00
Laser punktowy12,00
Pileloterapia – Naświetlanie światłem spolaryzowanym11,00
Ultradzwięki12,00
Fonoforeza12,00
Krioterapia miejscowa ciekłym azotem14,00
Pole magnetyczne stałe i niskiej częstotliwości12,00
Diatermia12,00
Masaż wibracyjny18,00
Masaż limfatyczny miejscowy40,00
Masaż limfatyczny mechaniczny BOA23,00
Elektrostymulacja mięśni12,00
Ćwiczenia na przyrządach10,00
Kinesiotaping30,00
Ćwiczenia mimiczne17,00
Ćwiczenia oddechowe17,00
Ćwiczenia równoważne22,00
Konsultacja fizjoterapeutyczna37,00

 

INNE USŁUGI

 
Wydanie orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem , rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki , a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.25,00
Udzielenie informacji o stanie zdrowia osoby dla zakładów ubezpieczeniowych (dotyczy zakładów komercyjnych np. PZU)100,00
Udostępnienie dokumentacji medycznej – cena za 1 stronę wyciągu lub odpisu11,99*
Udostępnienie dokumentacji medycznej – cena za 1 stronę kopii lub wydruku0,42*
Udostępnienie dokumentacji medycznej – na informatycznym nośniku danych2,40*

* Ceny podane w oparciu o IV kwartał roku 2021 r. W następnych kwartałach będą waloryzowane wg. wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale wg. zasady:

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej.
Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

  • 1 strona wyciągu albo odpisu – 0,002
  • 1 strona kopii albo wydruku – 0,00007
  • Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych  – 0,0004
 PROSEKTORIUM 
Sekcja zwłok + koszt wycinków posekcyjnych500
DZIEŃ POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ W DOWOLNYM ODDZIALE 
Pobyt osoby towarzyszącej sprawującej dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnościBEZPŁATNY
Pobyt osoby towarzyszącej innej niż wymieniona wyżej (wyłącznie część hotelowa; bez wyżywienia)18,50
Osoba towarzysząca może wykupić wyżywienie w cenach: 
Całodzienne wyżywienie30,00
Śniadanie6,00
Obiad18,00
Kolacja6,00

 

MEDYCYNA PRACY

 
Badanie lekarskie profilaktyczne bez badań diagnostycznych + wydanie orzeczenia lekarskiego80,00
Badanie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych50,00
Równoczesne wykonanie badania profilaktycznego i badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych100,00
Badanie profilaktyczne kierowcy transportu drogowego (bez badań diagnostycznych i konsultacji)150,00
Badanie lekarskie celem zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej80,00
Za prowadzenie profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy nad pracownikami Zakładu – stawka miesięczna za 1 pracownika (bez badań, o których mowa w pkt.1-4)3,00
Badanie kwalifikacyjne do szczepienia + szczepienie (bez szczepionki)60,00
Postępowanie poekspozycyjne, wypadek w pracy60,00
Badanie lekarskie i opinia lekarza medycyny pracy80,00
Wydanie orzeczenia lekarskiego do kierowania pojazdem200,00
Badanie profilaktyczne kierowcy transportu drogowego z niezbędnymi konsultacjami specjalistycznymi badaniami diagnostycznymi i wydanie orzeczenia lekarskiego250,00
Orzeczenie lekarza Medycyny Pracy dla nauczycieli – urlop dla poratowania zdrowia80,00
Badania wzroku z oceną widzenia zmierzchowego, olśnienia i kontrastu60,00
Badania wzroku testerem widzenia60,00
Badanie profilaktyczne bez badań diagnostycznych + orzeczenie lekarskie – dla prac powyżej 3m wysokości110,00
Opinia – wydłużony czas pracy dla osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności60,00
Opłata za 1 stronę duplikatu orzeczenia lekarskiego5,00
KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE 
Poradnia Alergologiczna50,00
Poradnia Chirurgiczna50,00
Poradnia Chirurgii Onkologicznej50,00
Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy50,00
Poradnia Chorób Zakaźnych50,00
Poradnia Endokrynologiczna50,00
Poradnia Ginekologiczno-położnicza50,00
Poradnia Kardiologiczna50,00
Poradnia Laryngologiczna w Makowie Podhalańskim50,00
Poradnia Laryngologiczna w Suchej Beskidzkiej50,00
Poradnia Nefrologiczna50,00
Poradnia Neurologiczna50,00
Poradnia Okulistyczna50,00
Poradnia Ortopedyczna50,00
Poradnia Psychologii Klinicznej50,00
Poradnia Rehabilitacyjna50,00
Poradnia Reumatologiczna i Leczenia Osteoporozy50,00
Poradnia Urologiczna50,00
Poradnia Zdrowia Psychicznego50,00
Poradnia Diabetologiczna50,00
Poradnia Dermatologiczna85,00
INNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE 
Badanie audiometryczne30,00
Badanie elektrokardiograficzne (EKG)20,00
Badanie EKG z opisem31,00
Spirometria30,00
Spirometria z testem rozkurczowym40,00
PRACOWNIA RADIOLOGII 
RTG klatki piersiowej AP74,00
RTG nadgarstka/dłoni – w projekcji AP74,00
RTG nadgarstka/dłoni – w projekcji AP i bocznej95,00
 
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA 
ANALITYKA OGÓLNA 
Badanie ogólne moczu10,00
HEMATOLOGIA 
Morfologia krwi + płytki z rozmazem automatycznym10,00
Płytki krwi9,00
Morfologia krwi + retikulocyty18,00
Rozmaz krwi obwodowej – manualnie12,00
Wskaźnik protrombinowy – PT5,00
PT (INR)5,00
PT czas5,00
BIOCHEMIA 
Alfa amylaza9,00
Aminotransferaza alaninowa8,00
Aminotransferaza asparaginowa8,00
Białko CRP33,00
Bilirubina całkowita8,00
Całkowita zdolność wiązania żelaza25,00
Cholesterol całkowity8,00
Cholesterol DLDL11,00
Cholesterol UHDL8,00
Chlorki4,00
Dehydrogenaza mleczanowa8,00
Etanol29,00
Fosfataza alkaliczna8,00
Gammaglutamylotransferaza8,00
Glukoza8,00
Glukometr8,00
Hemoglobina glikowana22,00
Kreatynina9,00
Kwas moczowy8,00
Mocznik8,00
Potas6,00
Sód4,00
Żelazo8,00
IMMUNOCHEMIA 
Anty-HBc37,00
Anty-HBe43,00
Anty-HBs36,00
Anty-HCV43,00
Antygen HBs21,00
HIV Ag/Ab Combo24,00
Hormon tyreotropowy – TSH20,00
IMMUNOLOGIA 
Borrelia IgG (met. ELISA)31,00
Borrelia IgM (met. ELISA)31,00