CENNIK

Szanowni Pacjenci!

Poniżej prezentujemy Państwu obowiązujący w naszym podmiocie zewnętrzny/komercyjny cennik usług*, obejmujący wszystkie aspekty prowadzonej przez nas działalności. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie możliwość modyfikacji ceny z uwagi na konieczność indywidualnego podejścia wobec każdej hospitalizacji. Przedmiotowa zmiana może nastąpić, np.: z powodu rozszerzenia procedur medycznych, zastosowania niestandardowych materiałów, jak również czasu pobytu – znacznie krótszego bądź dłuższego niż przyjęty w katalogu Narodowego Funduszu Zdrowia. 

LECZNICTWO SZPITALNE

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY / DZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ
Badanie EKG18,00
Badanie EKG z badaniem lekarskim100,00
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica metodą iniekcji700,00
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica – inną metodą niż iniekcja790,00
Gastroskopia-inne160,00
Iniekcja domięśniowa12,00
Iniekcja dożylna ( wenflon , motylek )20,00
Iniekcja podskórna12,00
Konsultacja specjalistyczna SOR – według cennika w tym zakresie
Leczenie domięśniowe35,00
Leczenie doustne15,00
Leczenie dożylne80,00
Mały zabieg chirurgiczny130,00
Płukanie pęcherza20,00
Płukanie żołądka40,00
Pobranie krwi do badań10,00
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji do 12 godzin – bez kosztów badań diagnostycznych, leków250,00
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji każda następna doba – bez kosztów badań diagnostycznych, leków150,00
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji powyżej 12 godzin do 24 godz. – bez kosztów badań diagnostycznych, leków350,00
Pomiar alkotestem wydychanego powietrza na zawartość alkoholu12,00
Pomiar ciśnienia tętniczego7,00
Porada lekarska (bez badań diagnostycznych)80,00
Punkcja stawu55,00
Repozycja zwichnięcia lub złamania60,00
USG przeglądowe w SOR60,00
Usunięcie ciała obcego35,00
Usunięcie ciała obcego ze światła jelita grubego bez nacięcia450,00
Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia480,00
Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia560,00
Wkłucie centralne160,00
Wykonanie szczepienia- profilaktyka p/ tężcowa w urazach bez szczepionki15,00
Zabieg chirurgiczny (głowa , udo , powięzie ,ścięgna)250,00
Założenie cewnika do pęcherza u kobiet20,00
Założenie cewnika do pęcherza u mężczyzn35,00
Założenie opatrunku dużego60,00
Założenie opatrunku gipsowego dużego85,00
Założenie opatrunku gipsowego małego50,00
Założenie opatrunku małego / okładu30,00
Założenie opatrunku unieruchamiającego35,00
Założenie sondy do żołądka25,00
NIŚOZ – opieka lekarska80,00
NIŚOZ – opieka pielęgniarska25,00
ZESPOŁY TRANSPORTU SANITARNEGO
Wykonanie usługi transportowej za 1 km (kierowca lub kierowca ratownik)4,40
Transport zwykły za 1 km (2 osoby -kierowca lub kierowca ratownik +osoba uprawniona do czynności medycznych ratunkowych)6,00
Transport zwykły (3 osoby- kierowca lub kierowca ratownik medyczny+ 2 osoby uprawnione do czynności medycznych ratunkowych) za 1 km7,50
Transport zaawansowany (3 osoby -kierowca lub kierowca ratownik medyczny +osoba uprawniona do czynności medycznych ratunkowych+lekarz) za 1 km9,50
Transport sanitarny NŚOZ ( kierowca + lekarz) za 1 km5,50
Transport sanitarny NŚOZ ( kierowca+pielęgniarka) za 1 km5,00
ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Opłata za pomoc doraźną realizowaną przez:
Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy – za jeden wyjazd400,00
ODDZIAŁY SZPITALNE
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY (łącznie z pododdziałem chirurgii onkologicznej)
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,70
F34 średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego2 275,00
F46 choroby jamy brzusznej3 204,00
F72 operacje przepuklin jamy brzusznej z wszczepem5 969,00
G25F wycięcie pęcherzyka żółciowego7 373,00
ODDZIAŁ URAZOWO-ORTOPEDYCZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,70
H43 średnie zabiegi na końcynie górnej2 584,00
H83 średnie zabiegi na tkankach miękkich4 885,00
H31F kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy25 537,00
H63 złamania lub zwichnięcia w obrębie kończyny górnej3 052,00
ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY (łącznie z pododdziałem nefrologii)
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,40
L82 ostra niewydolność nerek6 725,00
D18 zapalenie płuc nietypowe, wirusowe6 131,00
G17 przewlekłe choroby wątroby z pw >5 dni8 345,00
L84E inne choroby nerek > 65 R.Ż.6 715,00
E53G niewydolność krążenia5 131,00
K27 zaburzenia odżywiania4 257,00
S56 posocznica o ciężkim przebiegu11 920,00
ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,50
E73 choroby zastawek serca > 17 r.ż.4 930,00
E53G niewydolność krążenia5 497,00
E77 inne choroby układu krążenia4 986,00
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY (łącznie z pododdziałem udarowym)
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,70
A87 inne choroby układu nerwowego >17 r.ż.3 204,00
A47 przemijające niedokrwienie mózgu – rozszerzona diagnostyka7 218,00
A36 choroby demielinizacyjne6 829,00
A50 udar mózgu – leczenie3 826,00
ODDZIAŁ UROLOGICZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,70
L84F inne choroby nerek6 307,00
L43 przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego6 829,00
L26 średnie zabiegi endoskopowe na pęcherzu moczowym5 376,00
L15 duże endoskopowe zabiegi moczowodu8 272,00
Założenie przezskórnej przetoki nerkowej – nefrostomii750,00
Cystoskopia180,00
Biopsja gruczołu krokowego240,00
Przetoka nadłonowa (cystostomia)200,00
Szynowanie moczowodu (D-J)340,00
Płukanie pęcherza z założeniem cewnika180,00
Sondowanie moczowodu140,00
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,70
M15 małe zabiegi górnej części układu rozrodczego1 560,00
M02 duże zabiegi dolnej części układu rozrodczego7 899,00
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,70
P22 infekcyjne i nieinfekcyjne zapalenie żołądka i jelit4 870,00
P12 inne zaburzenia żołądkowo-jelitowe i metaboliczne3 043,00
P21 choroby układu krążenia5 376,00
P06 mniejsze infekcje (w tym choroby immunologiczne)4 260,00
ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,40
H87d choroby zapalne stawów i tkanki łącznej > 3 dni5 790,00
H89d choroby niezapalne kości i stawów > 3 dni3 575,00
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,80
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,40
STACJA DIALIZ
Za 1 dializę bez transportu500,00
ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ
Za 1 osobodzień pobytu pacjenta405,00
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY
Za 1 osobodzień pobytu pacjenta160,00
DZIENNY ODDZIAŁ CHEMOTERAPII ONKOLOGICZNEJ
Za 1 osobodzień pobytu pacjenta557,00
Substancje czynne (leki) w chemioterapii ( za 1 punkt) wg NFZ1,00
DZIEŃ POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ W DOWOLNYM ODDZIALE
Pobyt osoby towarzyszącej sprawującej dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnościBEZPŁATNY
Pobyt osoby towarzyszącej innej niż wymieniona wyżej (wyłącznie część hotelowa; bez wyżywienia)15,00
Osoba towarzysząca może wykupić wyżywienie w cenach:
Całodzienne wyżywienie21,00
Śniadanie4,00
Obiad13,00
Kolacja4,00

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY / DZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ

Badanie EKG18,00
Badanie EKG z badaniem lekarskim100,00
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica metodą iniekcji700,00
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica -inną metodą niż iniekcja790,00
Gastroskopia-inne160,00
Iniekcja domieśniowa12,00
Iniekcja dożylna (wenflon, motylek )20,00
Iniekcja podskórna12,00
Konsultacja specjalistyczna na SOR – wg cennika w tym zakresie
Leczenie domięśniowe35,00
Leczenie doustne15,00
Leczenie dożylne80,00
Mały zabieg chirurgiczny130,00
Płukanie pęcherza20,00
Płukanie żołądka40,00
Pobranie krwi do badań10,00
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji do 12 godzin – bez kosztów badań diagnostycznych, leków250,00
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji każda następna doba – bez kosztów badań diagnostycznych, leków150,00
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji powyżej 12 godzin do 24 godz. – bez kosztów badań diagnostycznych, leków350,00
Pomiar alkotestem wydychanego powietrza na zawartość alkoholu12,00
Pomiar cisnienia tętniczego7,00
Porada lekarska (bez badań diagnostycznych)80,00
Punkcja stawu55,00
Repozycja zwichnięcia lub złamania60,00
USG przeglądowe w SOR60,00
Usunięcie ciała obcego35,00
Usunięcie ciała obcego ze światła jelita grubego bez nacięcia450,00
Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia480,00
Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia560,00
Wkłucie centralne160,00
Wykonanie szczepienia- profilaktyka p/ tężcowa w urazach bez szczepionki15,00
Zabieg chirurgiczny (głowa , udo , powięzie ,ścięgna)250,00
Założenie cewnika do pęcherza u kobiet20,00
Założenie cewnika do pęcherza u mężczyzn35,00
Założenie opatrunku dużego60,00
Założenie opatrunku gipsowego dużego85,00
Założenie opatrunku gipsowego małego50,00
Założenie opatrunku małego / okładu30,00
Założenie opatrunku unieruchamiającego35,00
Założenie sondy do żołądka25,00
NIŚOZ – opieka lekarska80,00
NIŚOZ – opieka pielęgniarska25,00
ZESPOŁY TRANSPORTU SANITARNEGO
Wykonanie usługi transportowej za 1 km (kierowca lub kierowca ratownik)4,40
Transport zwykły za 1 km (2 osoby -kierowca lub kierowca ratownik +osoba uprawniona do czynności medycznych ratunkowych)6,00
Transport zwykły (3 osoby- kierowca lub kierowca ratownik medyczny+ 2 osoby uprawnione do czynności medycznych ratunkowych) za 1 km7,50
Transport zaawansowany (3 osoby -kierowca lub kierowca ratownik medyczny +osoba uprawniona do czynności medycznych ratunkowych+lekarz) za 1 km9,50
Transport sanitarny NŚOZ ( kierowca + lekarz) za 1 km5,50
Transport sanitarny NŚOZ ( kierowca+pielęgniarka) za 1 km5,00
ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Opłata za pomoc doraźną realizowaną przez:
Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy – za jeden wyjazd400,00

PORADY LEKARSKIE BEZ BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH I WYKONANYCH PROCEDUR ZABIEGOWYCH

Porada lekarza specjalisty w Poradni Alergologicznej80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Chemioterapii Onkologicznej80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Chirurgicznej80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Chirurgii Onkologicznej80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Neurologicznej80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Chorób Płuc i Grużlicy80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Endokrynologicznej80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Kardiologicznej80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Kardiologicznej z badaniem echokardiograficznym160,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Laryngologicznej80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Nefrologicznej80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Okulistycznej80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Ortopedycznej80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Patologii Noworodka80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Ginekologiczno Położniczej80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Rehabilitacyjnej80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Reumatologicznej80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Urologicznej80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Urologicznej z badaniem USG140,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Zdrowia Psychicznego80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Chorób Zakaźnych80,00
Diagnoza wstępna Logopedyczna70,00
Terapia Logopedyczna55,00
PROCEDURY ZABIEGOWE I BADANIA DIAGNOSTYCZNE
W cenie porady nie są uwzględnione koszty diagnostyki , leków i zabiegów
Porady zabiegowe – za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,70

 

DIAGNOSTYKA

PRACOWNIA RADIOLOGII
RTG zatok nosa – w projekcji AP57,00
RTG nosa – w projekcji AP57,00
RTG twarzoczaszki przeglądowe – w projekcji AP i bocznej70,00
RTG czaszki przegladowe – w projekcji AP i bocznej70,00
RTG kręgosłupa odcinka szyjnego – przegladowe – w projekcji AP i bocznej70,00
RTG kręgosłupa odcinka szyjnego – celowane lub czynnościowe – w projekcji AP i bocznej70,00
RTG kręgosłupa odcinka piersiowego -w projekcji AP i bocznej70,00
RTG kręgosłupa odcinka piersiowego – celowane lub czynnościowe – w projekcji AP i bocznej70,00
RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego – przeglądowe – w projekcji AP i bocznej70,00
RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego – celowane lub czynnościowe – w projekcji AP i bocznej70,00
RTG kręgosłupa – inne – 1 zdjęcie57,00
RTG kręgosłupa – inne – 2 zdjęcia70,00
Mammografia jednej piersi100,00
Mammografia obu piersi100,00
RTG żeber – w projekcji AP i bocznej70,00
RTG żeber – 1 zdjęcie57,00
RTG mostka – w projekcji AP57,00
RTG mostka – w projekcji AP i bocznej70,00
RTG obojczyka – w projekcji AP i bocznej70,00
RTG obojczyka – w projekcji AP57,00
RTG klatki piersiowej AP57,00
RTG klatki piersiowej PA57,00
RTG klatki piersiowej w projekcji PA i bocznej70,00
RTG klatki piersiowej z kontrastem w projekcji AP lub bocznej100,00
RTG klatki piersiowej w projekcji bocznej57,00
Seriogram górnego odcinka przewodu pokarmowego – pasaż101,00
Seriogram dolnego odcinka przewodu pokarmowego-wlew dojelitowy101,00
Urografia z kontrastem niejonowym – 4 zdjęcia222,00
RTG jamy brzusznej przeglądowe – w projekcji AP57,00
RTG kości barku i ramienia – w projekcji AP i bocznej70,00
RTG kości barku i ramienia – w projekcji AP57,00
RTG kości łokcia/przedramienia -w projekcji AP57,00
RTG kości łokcia/przedramienia – w projekcji AP i bocznej70,00
RTG nadgarstka/dłoni – w projekcji AP57,00
RTG nadgarstka/dłoni -w projekcji AP i bocznej70,00
RTG kości miednicy/biodra – w projekcji AP57,00
RTG kości miednicy/biodra – inne – 1 zdjęcie57,00
RTG kości miednicy/biodra – inne – w projekcji AP i bocznej70,00
RTG uda/kolana/podudzia – w projekcji AP57,00
RTG uda/kolana/podudzia – w projekcji AP i bocznej70,00
RTG kostki/stopy – w projekcji AP57,00
RTG kostki/stopy – w projekcji AP i bocznej70,00
RTG kończyny / stawu inne 1 zdjęcie62,00
RTG kończyny / stawu porównawcze 1 zdjęcie75,00
Opis zdjęć obcych20,00
PRACOWNIA ULTRASONOGRAFII
Biopsja brzucha pod kontrolą USG150,00
Biopsja tarczycy pod kontrolą USG150,00
Biopsja tkanek miękkich pod kontrolą USG150,00
Biopsja węzła chłonnego150,00
Biopsja cienkoigłowa piersi pod kontrolą USG150,00
Biopsja gruboigłowa pod kontrolą USG250,00
USG – Echoencefalografia70,00
USG tarczycy i przytarczyc70,00
USG naczyń szyi – doppler100,00
USG ślinianek70,00
USG przezciemiączkowe70,00
USG piersi80,00
USG przezklatkowe płuc70,00
USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego70,00
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej70,00
USG brzucha inne70,00
USG zakrzepicy żył głębokich – doppler100,00
USG naczyń narządów miąższowych – doppler100,00
USG kończyn górnych – doppler100,00
USG kończyn dolnych- doppler100,00
USG tętnic nerkowych- doppler100,00
USG stawów innych70,00
USG węzłów chłonnych70,00
USG innych tkanek miekkich70,00
USG stawów barkowych70,00
USG stawów łokciowych70,00
USG stawów rąk lub stawów stóp70,00
USG stawów biodrowych70,00
USG stawów kolanowych70,00
USG moszny w tym jąder i najądrzy70,00
PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
TK Angio tetnic jamy brzusznej (w tym aorta)600,00
TK Angio tetnic mózgowych (głowa)600,00
TK Angio tętnic domózgowych (szyja)600,00
TK Angio tętnic klatki piersiowej (w tym aorta)600,00
TK Angio tętnic kończyn600,00
TK dwóch okolic anatomicznych bez i ze wzmocnieniem kontrastowym600,00
TK dwóch okolic anatomicznych bez wzmocnienia kontrastowego500,00
TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym350,00
TK głowy bez kontrastu250,00
TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym (tylko 1 faza z kontrastem)350,00
TK inne bez kontrastu350,00
TK jamu brzusznej i miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego – dwie okolice500,00
TK jamy brzusznej i miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym – dwie okolice600,00
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym400,00
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnieinia kontrastowego350,00
TK jamy brzusznej wielofazowe500,00
TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym400,00
TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego350,00
TK klatki piersiowej, brzucha i miednicy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym800,00
TK kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym400,00
TK kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego350,00
TK kończyny górnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym400,00
TK kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego350,00
TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez wzmocnienia kontrastowego350,00
TK kręgosłupa piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego350,00
TK kręgosłupa szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego350,00
TK szyi/krtani bez i ze wzmocnieniem kontrastowym400,00
TK szyi/krtani bez wzmocnienia kontrastowego350,00
TK trzech lub wiecej okolic anatomicznych bez i ze wzmocnieniem kontrastowym800,00
TK trzech lub więcj okolic anatomicznych bez wzmocnienia kontrastowego600,00
TK zatok250,00
PRACOWNIA CYTOLOGICZNA
Cytologia ginekologiczna z pobraniem materiału30,00
Biocenoza pochwy30,00
Badanie czystościowe na jałowość20,00
Badanie czystościowe na jałowość z identyfikacją40,00
Badanie czystościowe na jałowość z identyfikacją i antybiogramem66,00
INNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE
Badanie audiometryczne25,00
Badanie EEG150,00
Video EEG 20 min200,00
Video EEG 60 min300.00
Badanie elektrokardiograficzne (EKG)18,00
Opis badania EKG10,00
Badanie EKG z opisem28,00
Próba wysiłkowa115,00
Tilt test (test pochyleniowy)200,00
Spirometria30,00
Spirometria z testem rozkurczowym40,00
Testy alergologiczne (skórne punktowe , za 1 alergen)12,00
24-godzinne monitorowanie Ekg metodą Holtera100,00
24-godzinne monitorowanie RR metodą Holtera100,00
Echokardiografia120,00
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
ANALITYKA OGÓLNA
Albumina9,00
Alfa amylaza8,00
Alfa amylaza w DZM8,00
Alfa-fetoproteina AFP27,00
Aminotransferaza alaninowa7,00
Aminotransferaza asparaginowa7,00
Anty – CCP IgG46,00
Antygen CA 12540,00
Antygen CA 15-361,00
Antygen CA 19-940,00
Antygen CEA28,00
Antygen HBe34,00
Antygen HBs19,00
Anty-HBc33,00
Anty-HBe39,00
Anty-HBs32,00
Anty-HCV39,00
Bad. w kierunku toksyn A/B Clostridium difficile95,00
Badanie ogólne moczu9,00
Badanie płynu stawowego18,00
Badanie w kierunku wirusa RSV68,00
Badanie w kierunku zarodników grzybów131,00
Beta – hCG total26,00
Bezwzględna liczba eozynofili11,00
Białko całkowite7,00
Białko CRP30,00
Białko w DZM met. turbidymetryczną6,00
Białko w moczu met. turbidymetryczną6,00
Bilirubina całkowita7,00
BNP133,00
Borelioza IgG (met. WB)82,00
Borelioza IgM (met. WB)82,00
Borelioza w PMR i w surowicy64,00
Borrelia – wykrywanie bakterii w kleszczach107,00
Borrelia IgG28,00
Borrelia IgM28,00
Całkowita zdolność wiązania żelaza23,00
Chlorki4,00
Chlorki w DZM5,00
Chlorki w moczu5,00
Cholesterol całkowity7,00
Cholesterol DLDL10,00
Cholesterol UHDL7,00
CMV IgG Avidność95,00
Cytomegalia IgG32,00
Cytomegalia IgM36,00
Cytomorfologiczny opis szpiku32,00
Czas koalinowo-kefalinowy (APTT)15,00
Czas krwawienia3,00
Czas krzepnięcia3,00
Czynnik RF16,00
DDimery43,00
Dehydrogenaza mleczanowa7,00
Dobowa utrata białka6,00
Elektroforeza białek w PMR14,00
Elektroforeza białek w surowicy – proteinogram60,00
Estradiol24,00
Etanol26,00
Ferrytyna26,00
Fibrynogen15,00
Fosfataza alkaliczna7,00
Fosfor7,00
Fosfor w DZM7,00
Fosfor w moczu7,00
Gammaglutamylotransferaza7,00
Glukoza7,00
Grupa krwi36,00
Helicobacter Ag – kał met. immunochromatograficzną49,00
Helicobacter pylorii – test23,00
Hemoglobina glikowana20,00
HIV Ag/Ab Combo22,00
Homocysteina43,00
Hormon folikulotropowy FSH22,00
Hormon luteinizujący LH22,00
Hormon tyreotropowy TSH18,00
Immunoglobulina A18,00
Immunoglobulina E22,00
Immunoglobulina G18,00
Immunoglobulina M18,00
Insulina18,00
Insulina krzywa (jedno pobranie)18,00
Izoenzym kinazy kreatynowej20,00
Jonogram11,00
Kalprotektyna101,00
Kał – pasożyty 19,00
Kał – pasożyty 29,00
Kał – pasożyty 39,00
Kał na krew utajoną22,00
Karbamazepina47,00
Kinaza kreatynowa11,00
Klirens kreatyniny11,00
Kortyzol28,00
Kreatynina8,00
Krzywa glukozowa- jedno pobranie7,00
Krzywa wchłaniania żelaza – jedno pobranie7,00
Kwas foliowy37,00
Kwas mlekowy16,00
Kwas moczowy7,00
Kwas walproinowy34,00
Kwasy żółciowe całkowite39,00
Lamblie51,00
Magnez7,00
Magnez w DZM7,00
Magnez w moczu7,00
Marker HE453,00
Mocznik7,00
Morfologia krwi9,00
Norovirus63,00
Odra IgG36,00
Odra IgM36,00
Odczyn antystreptolizynowy16,00
Odczyn Biernackiego po 1h9,00
P/c p/peroksydazie tarczycowej37,00
P/c p/Treponema pallidum16,00
P/c p/tyreoglob. tarczycowej35,00
Panel narkotykowy58,00
Parathormon Intact34,00
Płytki krwi8,00
Potas4,00
Potas w DZM4,00
Potas w moczu4,00
Progesteron22,00
Prokalcytonina75,00
Prolaktyna22,00
Prolaktyna po obciążeniu22,00
Przeglądowe badanie p/c odpornościowych PTA27,00
PSA free37,00
PSA total27,00
PT INR3,00
PT wskaźnik3,00
PT-czas3,00
Resztki pokarmowe11,00
Retikulocyty7,00
Rota-Adeno wirus32,00
Rozmaz krwi obwodowej – manualnie11,00
Równowaga kwasowo-zasadowa13,00
Różyczka IgG32,00
Różyczka IgM32,00
Saturacja transferyny29,00
Sód4,00
Sód w DZM4,00
Sód w moczu4,00
Szybki test do wykrywania wirusów grypy typu A i B49,00
Test ciążowy11,00
Test pokarmowo-wziewny224,00
Testosteron24,00
Toksoplazmoza IgG30,00
Toksoplazmoza IgM30,00
Toxo IgG Avidność89,00
Transferyna20,00
Trijodotyronina wolna FT318,00
Troponina I35,00
Trójglicerydy7,00
Trójjodotyronina całk. TT327,00
Tyroksyna całkowita TT424,00
Tyroksyna wolna FT418,00
Wapń6,00
Wapń w DZM6,00
Wapń w moczu6,00
Witamina B-1237,00
Witamina D3 metabolit 25(OH)37,00
Żelazo7,00
BAKTRIOLOGIA
Badanie bakteriologiczne materiału biologicznego z identyfikacją i antybiogramem77,00
Badanie bakteriologiczne materiału biologicznego – posiew jałowy19,00
Badanie bakteriologiczne materiału biologicznego z identyfikacją41,00
Badanie bakteriologiczne krwi i PMR z identyfikacją i antybiogramem104,00
Badanie bakteriologiczne krwi i PMR posiew jałowy43,00
Badanie bakteriologiczne materiału z dróg rodnych – biocenoza pochwy29,00
Badanie bakteriologiczne czystości środowiska szpitalnego z identyfikacją45,00
Badanie bakteriologiczne czystości środowiska szpitalnego posiew jałowy11,00
Biologiczna kontrola procesów sterylizacji (sporal, atest, wymaz)17,00
PRACOWNIA PATOMORFOLOGII
Badania cytopatologiczne (utrwalenie+barwienie 1 preparatu)19,00
Badania cytopatologicze (barwienie 1 preparatu)9,00
Utrwalanie preparatów cytopatologicznych11,00
Obsługa wysyłki (biurowe+transport materiału ) cena za 1 pacjenta12,00
BADANIA DODATKOWE
17-Hydroksykortikoidy w moczu dobowym62,00
17-ketosterydy w moczu dobowym49,00
17-OH progesteron20,00
ACTH18,00
Adrenalina w DZM62,00
Adrenalina w osoczu46,00
Aktywność osocza Reninowa74,00
Aldolaza w surowicy21,00
Aldosteron23,00
Alfa -1 Antytrypsyna33,00
AMH – hormon rezerwy jajnikowej77,00
ANCA (II F) przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów (c ANCA)28,00
ANCA (II F) przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów (p ANCA)28,00
ANCA łącznie ( p ANCA , c ANCA)52,00
Androstendion18,00
Anty Hbc IgM33,00
Anty-HAV IgM jakościowo25,00
Anty-HAV total34,00
Antygen Hbs ilościowo14,00
Antygen HLA-B2777,00
Antykoagulant tocznia42,00
APCA-kom.Okładzinowe żół.C40,00
ASCA -Saccharomyces cerevisiane łącznie( IgA IgM)49,00
ASCA IgA -Saccharomyces cerevisiane IgA26,00
ASCA IgG -Saccharomyces cerevisiane IgG26,00
Badanie cytogenetyczne (kariotyp)372,00
Beta 2 mikroglobuliny26,00
Białko Bence-Jonesa w moczu i surowicy10,00
Białko oligoklonalne w PMR249,00
Bilirubina bezpośrednia4,00
Bilirubina pośrednia7,00
Bruceloza IgG21,00
Bruceloza IgM21,00
C – peptyd18,00
C-3 Dopełniacz18,00
C-4 Dopełniacz18,00
C1 inhibitor aktywności46,00
Ceruloplazmina20,00
Chlamydia pneumoniae IgA21,00
Chlamydia pneumoniae IgG21,00
Chlamydia pneumoniae IgM21,00
Chlamydia trachomatis IgG21,00
Chlamydia trachomatis IgM21,00
Cholinesteraza10,00
Choroba Crohna (badania w kierunku przewlekłych chorób zapalnych jelita grubego (choroba Crohna.ulcerative colitis): – ASCA-IgA Saccharomyces cerevisiae IgA; – P/c p/komórkom kubkowym jelita w kl. IgG; – P/c p/komórkom zewnątrzwydz. trzustki w kl. IgG; – P/c pANCA w kl. IgG104,00
Choroba kociego pazura IgG, IgM72,00
Chromogrania A65,00
Clg Kompleksy immunologiczne52,00
CMV – ilościowo we krwi PCR243,00
Campylobacter – antygen w kale92,00
Coxacki wirusy przeciwciała IgG met. II F49,00
Coxacki wirusy przeciwciała IgM met. II F49,00
Cyklosporyna65,00
Cynk35,00
Cytomegalia PCR w moczu175,00
Cytomegalia PCR w surowicy138,00
DHEA33,00
DHEA-S (siarczan dehydroepiandrostendionu)15,00
Digiksyna ilościowo29,00
EBV IgG26,00
EBV IgM26,00
Elastaza trzustkowa203,00
ENA-profil40,00
Erytropoetyna28,00
Estradiol wolny21,00
Estriol całkowity13,00
Estriol wolny21,00
F-HCG-beta, wolna jednostka beta HCG33,00
Fosfataza kostna9,00
Fosfataza kwaśna5,00
FTA40,00
FTA ABS40,00
FTA ABS IgG40,00
FTA ABS IgM40,00
Gardia lambila IgM/IgG w surowicy met. IF77,00
Gastryna46,00
GBM p/c przeciw błona podstawianej kłębuszków nerkowych65,00
Genotypowanie wirusa HCV we krwi metodą PCR274,00
Glista (Ascaris lumbric IgG)26,00
Grypa RT-PCR – wymaz z gardła132,00
HBs – test potwierdzenia21,00
HBV – jakościowo95,00
HBV – ilościowo w tkance PCR261,00
HBV ilościowo we krwi metodą PCR292,00
HCV – ilościowo w tkance PCR95,00
HCV – jakościowo we krwi PCR89,00
HCV ilościowo we krwi metoda PCR292,00
Helicobakter pylori IgG test ilościowy18,00
Helikobakter pylori IgA18,00
Herpes simplex IgG23,00
Herpes simplex IgM23,00
HIV – test potwierdzenia163,00
HIV ½, HCV, HBV, badanie przesiewowe met. NAT138,00
Hormon wzrostu23,00
IgE sp. – alergeny23,00
IGF-130,00
IgG 4 podklasa40,00
Immunofiksacja (A,G,M kap, lam)95,00
Immunofiksacja białek w moczu183,00
Interleukina 6 , IL-647,00
Kalcytonina24,00
Kalprotektyna w kale138,00
Katecholaminy w DZM46,00
Katecholaminy w DZM (A,+D+NA)138,00
Koproporfiryny w moczu30,00
Krztusiec IgA24,00
Krztusiec IgG24,00
Krztusiec IgM24,00
Kwas 5-hydroksyindolooctowy w dobowej zbiórce moczu57,00
Kwas deltaaminolewulinowy w moczu36,00
Kwas wanilinomigdałowy w DZM40,00
Legionella Pneumophila IgA46,00
Legionella Pneumophila IgG46,00
Legionella Pneumophila IgM46,00
Legionella Pneumophila łącznie IgA, IgG, IgM58,00
Legionella w moczu89,00
Lipaza14,00
Listerioza-test jakościowy30,00
Lit w surowicy20,00
LKM – p/c przeciwmikrosomom wątroby i nerki30,00
Metanefryna w DZM44,00
Metanefryna w moczu44,00
Metanefryna w osoczu44,00
Miedź31,00
Miedź w DZM35,00
Mikroalbuminuria w moczu, ilościowo18,00
Mioglobina23,00
Mutacja genu HFE w hemochromatozie rodzinnej224,00
Mycoplazma pneumoniae IgG23,00
Mycoplazma pneumoniae IgM23,00
Noradrenalina w DZM55,00
Noradrenalina w osoczu42,00
Normetanetryna w DZM46,00
NSE – swoista enolaza neuronowa25,00
Odczyn Waalera Rosego16,50
Ołów we krwi ilościowo34,00
Ospa IgG-półpasiec(Varicella zoster IgG)28,00
Ospa IgM-półpasiec (Varicella zoster IgM)23,00
Osteokalcyna40,00
Oznaczenie allela A 2 glikoproteiny płytek krwi298,00
Oznaczenie czynników V Leiden89,00
Oznaczenie mutacji 20210G-A genu protrombiny89,00
Oznaczenie oporności wirusa HBV na leki409,00
Oznaczenie termolabilnego wariantu MTHFR163,00
Panel infekcji urogenitalnych :
Chlamydia trachomatis posiew64,00
Mycoplasma hominis64,00
U.urealyticum/U pavus posiew64,00
Mycoplasma genitalium posiew64,00
P/c anty DNA (SLE)20,00
P/c anty GAD IgG46,00
P/c anty histonowe40,00
P/c anty SCL -7046,00
P/c anty Sm56,00
P/c anty Sm/RNP56,00
P/c Beta 2 glikoproteinie IgGi IgA58,00
P/C beta 2 glikoproteinie w klasie IgM28,00
P/c ds DNA25,00
P/c jądrowe anty Jo-161,00
P/C p. antygenom jajnika met. IIF83,00
P/c p. mieloperoksydazie w klasie IgG (pANCA) met. Elisa28,00
P/c p. plemnikom SPAK (ASA)42,00
P/C p. wyspom trzustki met.IIF(ICA)65,00
P/C p.czynnikowi wew.Castle,a i p. kom.okładzinowym żołądka APCA46,00
P/c p.jądrowe ANA.AMA.ASMA44,00
P/c p.proteinazie w klasie IgG met. Elisa (cANCA)28,00
P/c przeciw Akwaporynie 4 met. II f136,00
P/c przeciw deaminowanej gladyna A34,00
P/c przeciw deaminowanej gladyna G34,00
P/c przeciw deaminowanej gladyna łącznie ( IgG, IgM)65,00
P/c przeciw receptorom Ach108,00
P/c przeciwjądrowe ANA profil (ANA 3)101,00
P/c przeciwpłytkowe384,00
P/c Yersinia enterocolitica łącznie (IgA, IgG, IgM)65,00
Panel jelitowy (IIF) p.ciała p. komorkom zewnątrzwydzielniczym trzustki, p.p. Komórkom kubkowatym jelit, ASCA.ANCA138,00
Panel pokarmowy mąka i mięso 10 alergenów65,00
Panel wątrobowy LKM1+AMA30,00
Panel wątrobowy pełny ( ANA2,AMA,ASMA,anty LKM, anty LSP, anty SLA) met. IF DID42,00
Paracetamol21,00
Parvowirus B19 IgG34,00
Parvowirus B19 IgM34,00
Parvowirus B19 łącznie IgG , IgM58,00
Pneumocyctis jirovecii – test wykrycia met. IF112,00
Porfobilinogen w DZM114,00
PPJ przeciw centromeron ACA met. ELISA62,00
Przeciwciała endomysium IgA23,00
Przeciwciała endomysium IgG23,00
Przeciwciała endomysium łącznie ( IgG IgM)40,00
Przeciwciała gladynowe IgA37,00
Przeciwciała gladynowe IgG37,00
Przeciwciała gladynowe łącznie ( IgG IgM)72,00
Przeciwciała kardiolipidowe IgG20,00
Przeciwciała kardiolipidowe IgM20,00
Przeciwciała kardiolipidowe łącznie ( IgM IgG)33,00
Przeciwciała p. mitochondrialne (AMA typ M2(IIF)40,00
Przeciwciała p.jądrowe (ANA1) test przesiewowy28,00
Przeciwciała p.jądrowe ANA9( typ świecenia miano)24,00
Przeciwciała przeciw antygenom łożyska (IIF)46,00
Przeciwciała przeciw gangliozydom IgG260,00
Przeciwciała przeciw gangliozydom IgM260,00
Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim28,00
Przeciwciała przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym i przeciwko mięśniówce serca52,00
Przeciwciała przeciw mięśniówce serca46,00
Przeciwciała przeciw wyspom trzustki, komórkom międzywyspowym trzustki i kubkowatym jelit95,00
Quantiferon163,00
Serotonina w surowicy46,00
SHBG globuliny wiążące hormony płciowe18,00
Skład kamienia moczowego46,00
SS-A42,00
SS-B42,00
Szybki test PCR do wykrywania DNA Chlamydia pneumoniae (materiał z dróg oddechowych)100,00
Szybki test PCR do wykrywania DNA Mycoplasma pneumoniae (materiał z dróg oddechowych)151,00
Szybki test PCR do wykrywania DNA Mycoplasma pneumoniae i Chlamydia pneumoniae (jeden materiał z dróg oddechowych)224,00
Świnka IgG29,00
Świnka IgM29,00
Tasiemic IgG met.ELISA26,00
Tkankowy antygen polipeptydowy190,00
Testosteron wolny24,00
Testy potwierdzenia kiła (FTA,TPHA,VDRL,FTA ABS)77,00
Toxo Gondi PCR jakościowo194,00
Toxocaroza, toxocara canis31,00
Toxoplazmoza IgA52,00
Transglutaminaza IgG30,00
TPHA28,00
TPHS, specyficzny polipeptyd tkankowy52,00
TRAb – przeciwciała przeciw receptorom TSH30,00
Transglutaminaza IgA30,00
Transglutaminaza IgG30,00
Transglutaminaza łącznie (IgA, IgG)52,00
Tryptaza95,00
Tyreoglobulina21,00
VDRL28,00
Wirus ZIKA IgG, IgM met. ELISA138,00
Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu ACR8,00

 

REHABILITACJA

Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie12,00
Ćwiczenia bierne redresyjne12,00
Ćwiczenia czynno bierne10,00
Ćwiczenia wspomagane10,00
Ćwiczenia samowspomagane10,00
Ćwiczenia czynne w odciążeniu10,00
Ćwiczenia czynne z oporem10,00
Ćwiczenia izometryczne15,00
Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem15,00
Mobilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa10,00
Mobilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa10,00
Mobilizacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa10,00
Ćwiczenia sprawności manualnej10,00
Ćwiczenia zespołowe10,00
Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne10,00
Ćwiczenia koordynacji ruchowej25,00
Wyciąg mechaniczny10,00
Pionizacja bierna15,00
Nauka czynności lokomocyjnych15,00
Kąpiel wirowa kończyn górnych15,00
Kąpiel wirowa kończyn dolnych15,00
Masaż podwodny całkowity25,00
Parafinoterapia15,00
Metody neurolofizjologiczne – Metoda NDT Bobath40,00
Masaż klasyczny – całkowity50,00
Masaż klasyczny częściowy30,00
Galwanizacja8,00
Jontoforeza8,00
Prądy diadynamiczne8,00
Prądy interferencyjne8,00
TENS – przeskórna elektryczna stymulacja nerwów8,00
Prądy KOTZA8,00
Prądy TREBETA8,00
Naświetlanie promieniami IR – miejscowe8,00
Lasereroterapia10,00
Laser punktowy10,00
Pileloterapia – Naświetlanie światłem spolaryzowanym8,00
Ultradzwięki10,00
Fonoforeza10,00
Krioterapia miejscowa ciekłym azotem12,00
Pole magnetyczne stałe i niskiej częstotliwości10,00
Diatermia10,00
Masaż wibracyjny15,00
Masaż limfatyczny miejscowy25,00
Masaż limfatyczny mechaniczny BOA20,00
Elektrostymulacja mięśni10,00
Ćwiczenia na przyrządach 20 min8,00

 

INNE USŁUGI

Wydanie orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego na życzenie świadczeniobiorcy , jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem , rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki , a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.25,00
Udzielenie informacji o stanie zdrowia osoby dla zakładów ubezpieczeniowych (dotyczy zakładów komercyjnych np. PZU)100,00
Udostępnienie dokumentacji medycznej – cena za 1 stronę wyciągu lub odpisu10,40
Udostępnienie dokumentacji medycznej – cena za 1 stronę wyciągu lub wydruku0,36
Udostępnienie dokumentacji medycznej – na informatycznym nośniku danych2,08
PROSEKTORIUM
Sekcja zwłok + koszt wycinków posekcyjnych450
DZIEŃ POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ W DOWOLNYM ODDZIALE
Pobyt osoby towarzyszącej sprawującej dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnościBEZPŁATNY
Pobyt osoby towarzyszącej innej niż wymieniona wyżej (wyłącznie część hotelowa; bez wyżywienia)15,00
Osoba towarzysząca może wykupić wyżywienie w cenach:
Całodzienne wyżywienie21,00
Śniadanie4,00
Obiad13,00
Kolacja4,00

 

MEDYCYNA PRACY

Badanie lekarskie profilaktyczne bez badań diagnostycznych + wydanie orzeczenia lekarskiego60,00
Badanie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych40,00
Równoczesne wykonanie badania profilaktycznego i badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych70,00
Badanie profilaktyczne kierowcy transportu drogowego (bez badań diagnostycznych i konsultacji)120,00
Badanie lekarskie celem zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej80,00
Za prowadzenie profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy nad pracownikami Zakładu- stawka miesięczna za 1 pracownika (bez badań , o których mowa w pkt.1-4)3,00
Badanie kwalifikacyjne do szczepienia + szczepienie (bez szczepionki)60,00
Postępowanie poekspozycyjne, wypadek w pracy50,00
Opinia lekarza medycyna pracy50,00
Badanie lekarskie i opinia lekarza medycyny pracy60,00
Wydanie orzeczenia lekarskiego do kierowania pojazdem200,00
Badanie profilaktyczne kierowcy transportu drogowego (bez badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych) i wydanie orzeczenia lekarskiego100,00
Badanie profilaktyczne kierowcy transportu drogowego z niezbędnymi konsultacjami specjalistycznymi badaniami diagnostycznymi i wydanie orzeczenia lekarskiego250,00
Orzeczenie lekarza Medycyny Pracy dla nauczycieli – urlop dla poratowania zdrowia80,00
Badania wzroku z oceną widzenia zmierzchowego, olśnienia i kontrastu40,00
Badania wzroku testerem widzenia40,00
Opłata za 1 stronę duplikatu orzeczenia lekarskiego5,00
KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE
Poradnia Alergologiczna50,00
Poradnia Chirurgiczna50,00
Poradnia Chirurgii Onkologicznej50,00
Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy50,00
Poradnia Chorób Zakaźnych50,00
Poradnia Endokrynologiczna50,00
Poradnia Ginekologiczno Położnicza50,00
Poradnia Kardiologiczna50,00
Poradnia Laryngologiczna w Makowie Podhalańskim50,00
Poradnia Laryngologiczna w Suchej Beskidzkiej50,00
Poradnia Nefrologiczna50,00
Poradnia Neurologiczna50,00
Poradnia Okulistyczna50,00
Poradnia Ortopedyczna50,00
Poradnia Psychologii Klinicznej50,00
Poradnia Rehabilitacyjna50,00
Poradnia Reumatologiczna i Leczenia Osteoporozy50,00
Poradnia Urologiczna50,00
Poradnia Zdrowia Psychicznego50,00
Poradnia Diabetologiczna50,00
Poradnia Dermatologiczna85,00
BADANIA PSYCHOLOGICZNE
Badanie psychologiczne kierowców (wraz z oceną wrażliwości na olśnienie i widzenie zmierzchowe)70,00
Badanie psychologiczne kierowców ograniczone do oceny wrażliwości na ol śnienie i widzenie zmierzchowe30,00
Badanie psychologiczne operatorów sprzętu budowlanego i wóżków widłowych55,00
Badanie wysokościowe55,00
INNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE
Badanie audiometryczne25,00
Badanie elektrokardiograficzne (EKG)18,00
Badanie EKG z opisem28,00
Spirometria30,00
Spirometria z testem rozkurczowym40,00
PRACOWNIA RADIOLOGII
RTG klatki piersiowej (D.O.1 zdjęcie)57,00
RTG kończyny górnej ( 1 zdjęcie )57,00
RTG kończyny górnej (2 zdjęcia)70,00
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
ANALITYKA OGÓLNA
Badanie ogólne moczu8,50
HEMATOLOGIA
Morfologia krwi + płytki z rozmazem automatycznym8,50
Płytki krwi6,50
Retikulocyty7,00
Rozmaz krwi obwodowej – manualnie10,50
Wskaźnik protrombinowy – PT2,50
PT (INR)2,50
PT czas2,50
BIOCHEMIA
Alfa amylaza7,50
Aminotransferaza alaninowa6,50
Aminotransferaza asparaginowa6,50
Białko CRP29,50
Bilirubina6,50
Cholesterol6,50
Chlorki3,50
Całkowita zdolność wiazania żelaza22,50
Dehydrogenaza mleczanowa5,50
Etanol25,50
Fosfataza alkaliczna6,50
Gammaglutamylotransferaza6,50
Glukoza6,50
Hemoglobina glikowana20,00
Potas3,50
Sód3,50
Kreatynina w surowicy7,50
Kwas moczowy6,50
Mocznik6,50
UHDL6,50
Żelazo6,50
IMMUNOCHEMIA
Anty-HBc33,00
Anty-HBe38,50
Anty-HBs32,00
Anty-HCV38,50
Antygen HBs19,00
HIV Ag/Ab Combo21,50
Hormon tyreotropowy – TSH18,00
IMMUNOLOGIA
Borrelia IgG (met. ELISA)27,50
Borrelia IgM (met. ELISA)27,50

 

 

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast