CENNIK

Szanowni Pacjenci!

Poniżej prezentujemy Państwu obowiązujący w naszym podmiocie zewnętrzny/komercyjny cennik usług*, obejmujący wszystkie aspekty prowadzonej przez nas działalności. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie możliwość modyfikacji ceny z uwagi na konieczność indywidualnego podejścia wobec każdej hospitalizacji. Przedmiotowa zmiana może nastąpić, np.: z powodu rozszerzenia procedur medycznych, zastosowania niestandardowych materiałów, jak również czasu pobytu – znacznie krótszego bądź dłuższego niż przyjęty w katalogu Narodowego Funduszu Zdrowia. 

LECZNICTWO SZPITALNE

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY / DZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ
Badanie EKG 18,00
Badanie EKG z badaniem lekarskim 100,00
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica metodą iniekcji 700,00
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica – inną metodą niż iniekcja 790,00
Gastroskopia-inne 160,00
Iniekcja domięśniowa 12,00
Iniekcja dożylna ( wenflon , motylek ) 20,00
Iniekcja podskórna 12,00
Konsultacja specjalistyczna SOR – według cennika w tym zakresie
Leczenie domięśniowe 35,00
Leczenie doustne 15,00
Leczenie dożylne 80,00
Mały zabieg chirurgiczny 130,00
Płukanie pęcherza 20,00
Płukanie żołądka 40,00
Pobranie krwi do badań 10,00
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji do 12 godzin – bez kosztów badań diagnostycznych, leków 250,00
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji każda następna doba – bez kosztów badań diagnostycznych, leków 150,00
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji powyżej 12 godzin do 24 godz. – bez kosztów badań diagnostycznych, leków 350,00
Pomiar alkotestem wydychanego powietrza na zawartość alkoholu 12,00
Pomiar ciśnienia tętniczego 7,00
Porada lekarska (bez badań diagnostycznych) 80,00
Punkcja stawu 55,00
Repozycja zwichnięcia lub złamania 60,00
USG przeglądowe w SOR 60,00
Usunięcie ciała obcego 35,00
Usunięcie ciała obcego ze światła jelita grubego bez nacięcia 450,00
Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia 480,00
Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia 560,00
Wkłucie centralne 160,00
Wykonanie szczepienia- profilaktyka p/ tężcowa w urazach bez szczepionki 15,00
Zabieg chirurgiczny (głowa , udo , powięzie ,ścięgna) 250,00
Założenie cewnika do pęcherza u kobiet 20,00
Założenie cewnika do pęcherza u mężczyzn 35,00
Założenie opatrunku dużego 60,00
Założenie opatrunku gipsowego dużego 85,00
Założenie opatrunku gipsowego małego 50,00
Założenie opatrunku małego / okładu 30,00
Założenie opatrunku unieruchamiającego 35,00
Założenie sondy do żołądka 25,00
NIŚOZ – opieka lekarska 80,00
NIŚOZ – opieka pielęgniarska 25,00
ZESPOŁY TRANSPORTU SANITARNEGO
Wykonanie usługi transportowej za 1 km (kierowca lub kierowca ratownik) 4,40
Transport zwykły za 1 km (2 osoby -kierowca lub kierowca ratownik +osoba uprawniona do czynności medycznych ratunkowych) 6,00
Transport zwykły (3 osoby- kierowca lub kierowca ratownik medyczny+ 2 osoby uprawnione do czynności medycznych ratunkowych) za 1 km 7,50
Transport zaawansowany (3 osoby -kierowca lub kierowca ratownik medyczny +osoba uprawniona do czynności medycznych ratunkowych+lekarz) za 1 km 9,50
Transport sanitarny NŚOZ ( kierowca + lekarz) za 1 km 5,50
Transport sanitarny NŚOZ ( kierowca+pielęgniarka) za 1 km 5,00
ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Opłata za pomoc doraźną realizowaną przez:
Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy – za jeden wyjazd 400,00
ODDZIAŁY SZPITALNE
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY (łącznie z pododdziałem chirurgii onkologicznej)
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia 1,70
F34 średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego 2 275,00
F46 choroby jamy brzusznej 3 204,00
F72 operacje przepuklin jamy brzusznej z wszczepem 5 969,00
G25F wycięcie pęcherzyka żółciowego 7 373,00
ODDZIAŁ URAZOWO-ORTOPEDYCZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia 1,70
H43 średnie zabiegi na końcynie górnej 2 584,00
H83 średnie zabiegi na tkankach miękkich 4 885,00
H31F kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy 25 537,00
H63 złamania lub zwichnięcia w obrębie kończyny górnej 3 052,00
ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY (łącznie z pododdziałem nefrologii)
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia 1,40
L82 ostra niewydolność nerek 6 725,00
D18 zapalenie płuc nietypowe, wirusowe 6 131,00
G17 przewlekłe choroby wątroby z pw >5 dni 8 345,00
L84E inne choroby nerek > 65 R.Ż. 6 715,00
E53G niewydolność krążenia 5 131,00
K27 zaburzenia odżywiania 4 257,00
S56 posocznica o ciężkim przebiegu 11 920,00
ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia 1,50
E73 choroby zastawek serca > 17 r.ż. 4 930,00
E53G niewydolność krążenia 5 497,00
E77 inne choroby układu krążenia 4 986,00
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY (łącznie z pododdziałem udarowym)
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia 1,70
A87 inne choroby układu nerwowego >17 r.ż. 3 204,00
A47 przemijające niedokrwienie mózgu – rozszerzona diagnostyka 7 218,00
A36 choroby demielinizacyjne 6 829,00
A50 udar mózgu – leczenie 3 826,00
ODDZIAŁ UROLOGICZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia 1,70
L84F inne choroby nerek 6 307,00
L43 przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego 6 829,00
L26 średnie zabiegi endoskopowe na pęcherzu moczowym 5 376,00
L15 duże endoskopowe zabiegi moczowodu 8 272,00
Założenie przezskórnej przetoki nerkowej – nefrostomii 750,00
Cystoskopia 180,00
Biopsja gruczołu krokowego 240,00
Przetoka nadłonowa (cystostomia) 200,00
Szynowanie moczowodu (D-J) 340,00
Płukanie pęcherza z założeniem cewnika 180,00
Sondowanie moczowodu 140,00
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia 1,70
M15 małe zabiegi górnej części układu rozrodczego 1 560,00
M02 duże zabiegi dolnej części układu rozrodczego 7 899,00
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia 1,70
P22 infekcyjne i nieinfekcyjne zapalenie żołądka i jelit 4 870,00
P12 inne zaburzenia żołądkowo-jelitowe i metaboliczne 3 043,00
P21 choroby układu krążenia 5 376,00
P06 mniejsze infekcje (w tym choroby immunologiczne) 4 260,00
ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia 1,40
H87d choroby zapalne stawów i tkanki łącznej > 3 dni 5 790,00
H89d choroby niezapalne kości i stawów > 3 dni 3 575,00
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia 1,80
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia 1,40
STACJA DIALIZ
Za 1 dializę bez transportu 500,00
ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ
Za 1 osobodzień pobytu pacjenta 405,00
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY
Za 1 osobodzień pobytu pacjenta 160,00
DZIENNY ODDZIAŁ CHEMOTERAPII ONKOLOGICZNEJ
Za 1 osobodzień pobytu pacjenta 557,00
Substancje czynne (leki) w chemioterapii ( za 1 punkt) wg NFZ 1,00
DZIEŃ POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ W DOWOLNYM ODDZIALE
Pobyt osoby towarzyszącej sprawującej dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności BEZPŁATNY
Pobyt osoby towarzyszącej innej niż wymieniona wyżej (wyłącznie część hotelowa; bez wyżywienia) 15,00
Osoba towarzysząca może wykupić wyżywienie w cenach:
Całodzienne wyżywienie 21,00
Śniadanie 4,00
Obiad 13,00
Kolacja 4,00

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY / DZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ

Badanie EKG 18,00
Badanie EKG z badaniem lekarskim 100,00
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica metodą iniekcji 700,00
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica -inną metodą niż iniekcja 790,00
Gastroskopia-inne 160,00
Iniekcja domieśniowa 12,00
Iniekcja dożylna (wenflon, motylek ) 20,00
Iniekcja podskórna 12,00
Konsultacja specjalistyczna na SOR – wg cennika w tym zakresie
Leczenie domięśniowe 35,00
Leczenie doustne 15,00
Leczenie dożylne 80,00
Mały zabieg chirurgiczny 130,00
Płukanie pęcherza 20,00
Płukanie żołądka 40,00
Pobranie krwi do badań 10,00
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji do 12 godzin – bez kosztów badań diagnostycznych, leków 250,00
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji każda następna doba – bez kosztów badań diagnostycznych, leków 150,00
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji powyżej 12 godzin do 24 godz. – bez kosztów badań diagnostycznych, leków 350,00
Pomiar alkotestem wydychanego powietrza na zawartość alkoholu 12,00
Pomiar cisnienia tętniczego 7,00
Porada lekarska (bez badań diagnostycznych) 80,00
Punkcja stawu 55,00
Repozycja zwichnięcia lub złamania 60,00
USG przeglądowe w SOR 60,00
Usunięcie ciała obcego 35,00
Usunięcie ciała obcego ze światła jelita grubego bez nacięcia 450,00
Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia 480,00
Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia 560,00
Wkłucie centralne 160,00
Wykonanie szczepienia- profilaktyka p/ tężcowa w urazach bez szczepionki 15,00
Zabieg chirurgiczny (głowa , udo , powięzie ,ścięgna) 250,00
Założenie cewnika do pęcherza u kobiet 20,00
Założenie cewnika do pęcherza u mężczyzn 35,00
Założenie opatrunku dużego 60,00
Założenie opatrunku gipsowego dużego 85,00
Założenie opatrunku gipsowego małego 50,00
Założenie opatrunku małego / okładu 30,00
Założenie opatrunku unieruchamiającego 35,00
Założenie sondy do żołądka 25,00
NIŚOZ – opieka lekarska 80,00
NIŚOZ – opieka pielęgniarska 25,00
ZESPOŁY TRANSPORTU SANITARNEGO
Wykonanie usługi transportowej za 1 km (kierowca lub kierowca ratownik) 4,40
Transport zwykły za 1 km (2 osoby -kierowca lub kierowca ratownik +osoba uprawniona do czynności medycznych ratunkowych) 6,00
Transport zwykły (3 osoby- kierowca lub kierowca ratownik medyczny+ 2 osoby uprawnione do czynności medycznych ratunkowych) za 1 km 7,50
Transport zaawansowany (3 osoby -kierowca lub kierowca ratownik medyczny +osoba uprawniona do czynności medycznych ratunkowych+lekarz) za 1 km 9,50
Transport sanitarny NŚOZ ( kierowca + lekarz) za 1 km 5,50
Transport sanitarny NŚOZ ( kierowca+pielęgniarka) za 1 km 5,00
ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Opłata za pomoc doraźną realizowaną przez:
Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy – za jeden wyjazd 400,00

PORADY LEKARSKIE BEZ BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH I WYKONANYCH PROCEDUR ZABIEGOWYCH

Porada lekarza specjalisty w Poradni Alergologicznej 80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Chemioterapii Onkologicznej 80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Chirurgicznej 80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Chirurgii Onkologicznej 80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Neurologicznej 80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Chorób Płuc i Grużlicy 80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Endokrynologicznej 80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Kardiologicznej 80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Kardiologicznej z badaniem echokardiograficznym 160,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Laryngologicznej 80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Nefrologicznej 80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Okulistycznej 80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Ortopedycznej 80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Patologii Noworodka 80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Ginekologiczno Położniczej 80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Rehabilitacyjnej 80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Reumatologicznej 80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Urologicznej 80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Urologicznej z badaniem USG 140,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Zdrowia Psychicznego 80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Chorób Zakaźnych 80,00
Diagnoza wstępna Logopedyczna 70,00
Terapia Logopedyczna 55,00
PROCEDURY ZABIEGOWE I BADANIA DIAGNOSTYCZNE
W cenie porady nie są uwzględnione koszty diagnostyki , leków i zabiegów
Porady zabiegowe – za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia 1,70

 

DIAGNOSTYKA

PRACOWNIA RADIOLOGII
RTG zatok nosa – w projekcji AP 57,00
RTG nosa – w projekcji AP 57,00
RTG twarzoczaszki przeglądowe – w projekcji AP i bocznej 70,00
RTG czaszki przegladowe – w projekcji AP i bocznej 70,00
RTG kręgosłupa odcinka szyjnego – przegladowe – w projekcji AP i bocznej 70,00
RTG kręgosłupa odcinka szyjnego – celowane lub czynnościowe – w projekcji AP i bocznej 70,00
RTG kręgosłupa odcinka piersiowego -w projekcji AP i bocznej 70,00
RTG kręgosłupa odcinka piersiowego – celowane lub czynnościowe – w projekcji AP i bocznej 70,00
RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego – przeglądowe – w projekcji AP i bocznej 70,00
RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego – celowane lub czynnościowe – w projekcji AP i bocznej 70,00
RTG kręgosłupa – inne – 1 zdjęcie 57,00
RTG kręgosłupa – inne – 2 zdjęcia 70,00
Mammografia jednej piersi 100,00
Mammografia obu piersi 100,00
RTG żeber – w projekcji AP i bocznej 70,00
RTG żeber – 1 zdjęcie 57,00
RTG mostka – w projekcji AP 57,00
RTG mostka – w projekcji AP i bocznej 70,00
RTG obojczyka – w projekcji AP i bocznej 70,00
RTG obojczyka – w projekcji AP 57,00
RTG klatki piersiowej AP 57,00
RTG klatki piersiowej PA 57,00
RTG klatki piersiowej w projekcji PA i bocznej 70,00
RTG klatki piersiowej z kontrastem w projekcji AP lub bocznej 100,00
RTG klatki piersiowej w projekcji bocznej 57,00
Seriogram górnego odcinka przewodu pokarmowego – pasaż 101,00
Seriogram dolnego odcinka przewodu pokarmowego-wlew dojelitowy 101,00
Urografia z kontrastem niejonowym – 4 zdjęcia 222,00
RTG jamy brzusznej przeglądowe – w projekcji AP 57,00
RTG kości barku i ramienia – w projekcji AP i bocznej 70,00
RTG kości barku i ramienia – w projekcji AP 57,00
RTG kości łokcia/przedramienia -w projekcji AP 57,00
RTG kości łokcia/przedramienia – w projekcji AP i bocznej 70,00
RTG nadgarstka/dłoni – w projekcji AP 57,00
RTG nadgarstka/dłoni -w projekcji AP i bocznej 70,00
RTG kości miednicy/biodra – w projekcji AP 57,00
RTG kości miednicy/biodra – inne – 1 zdjęcie 57,00
RTG kości miednicy/biodra – inne – w projekcji AP i bocznej 70,00
RTG uda/kolana/podudzia – w projekcji AP 57,00
RTG uda/kolana/podudzia – w projekcji AP i bocznej 70,00
RTG kostki/stopy – w projekcji AP 57,00
RTG kostki/stopy – w projekcji AP i bocznej 70,00
RTG kończyny / stawu inne 1 zdjęcie 62,00
RTG kończyny / stawu porównawcze 1 zdjęcie 75,00
Opis zdjęć obcych 20,00
PRACOWNIA ULTRASONOGRAFII
Biopsja brzucha pod kontrolą USG 150,00
Biopsja tarczycy pod kontrolą USG 150,00
Biopsja tkanek miękkich pod kontrolą USG 150,00
Biopsja węzła chłonnego 150,00
Biopsja cienkoigłowa piersi pod kontrolą USG 150,00
Biopsja gruboigłowa pod kontrolą USG 250,00
USG – Echoencefalografia 70,00
USG tarczycy i przytarczyc 70,00
USG naczyń szyi – doppler 100,00
USG ślinianek 70,00
USG przezciemiączkowe 70,00
USG piersi 80,00
USG przezklatkowe płuc 70,00
USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego 70,00
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej 70,00
USG brzucha inne 70,00
USG zakrzepicy żył głębokich – doppler 100,00
USG naczyń narządów miąższowych – doppler 100,00
USG kończyn górnych – doppler 100,00
USG kończyn dolnych- doppler 100,00
USG tętnic nerkowych- doppler 100,00
USG stawów innych 70,00
USG węzłów chłonnych 70,00
USG innych tkanek miekkich 70,00
USG stawów barkowych 70,00
USG stawów łokciowych 70,00
USG stawów rąk lub stawów stóp 70,00
USG stawów biodrowych 70,00
USG stawów kolanowych 70,00
USG moszny w tym jąder i najądrzy 70,00
PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
TK Angio tetnic jamy brzusznej (w tym aorta) 600,00
TK Angio tetnic mózgowych (głowa) 600,00
TK Angio tętnic domózgowych (szyja) 600,00
TK Angio tętnic klatki piersiowej (w tym aorta) 600,00
TK Angio tętnic kończyn 600,00
TK dwóch okolic anatomicznych bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 600,00
TK dwóch okolic anatomicznych bez wzmocnienia kontrastowego 500,00
TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 350,00
TK głowy bez kontrastu 250,00
TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym (tylko 1 faza z kontrastem) 350,00
TK inne bez kontrastu 350,00
TK jamu brzusznej i miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego – dwie okolice 500,00
TK jamy brzusznej i miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym – dwie okolice 600,00
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 400,00
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnieinia kontrastowego 350,00
TK jamy brzusznej wielofazowe 500,00
TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 400,00
TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego 350,00
TK klatki piersiowej, brzucha i miednicy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 800,00
TK kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 400,00
TK kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego 350,00
TK kończyny górnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 400,00
TK kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego 350,00
TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez wzmocnienia kontrastowego 350,00
TK kręgosłupa piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego 350,00
TK kręgosłupa szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego 350,00
TK szyi/krtani bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 400,00
TK szyi/krtani bez wzmocnienia kontrastowego 350,00
TK trzech lub wiecej okolic anatomicznych bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 800,00
TK trzech lub więcj okolic anatomicznych bez wzmocnienia kontrastowego 600,00
TK zatok 250,00
PRACOWNIA CYTOLOGICZNA
Cytologia ginekologiczna z pobraniem materiału 30,00
Biocenoza pochwy 30,00
Badanie czystościowe na jałowość 20,00
Badanie czystościowe na jałowość z identyfikacją 40,00
Badanie czystościowe na jałowość z identyfikacją i antybiogramem 66,00
INNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE
Badanie audiometryczne 25,00
Badanie EEG 150,00
Video EEG 20 min 200,00
Video EEG 60 min 300.00
Badanie elektrokardiograficzne (EKG) 18,00
Opis badania EKG 10,00
Badanie EKG z opisem 28,00
Próba wysiłkowa 115,00
Tilt test (test pochyleniowy) 200,00
Spirometria 30,00
Spirometria z testem rozkurczowym 40,00
Testy alergologiczne (skórne punktowe , za 1 alergen) 12,00
24-godzinne monitorowanie Ekg metodą Holtera 100,00
24-godzinne monitorowanie RR metodą Holtera 100,00
Echokardiografia 120,00
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
ANALITYKA OGÓLNA
Albumina 9,00
Alfa amylaza 8,00
Alfa amylaza w DZM 8,00
Alfa-fetoproteina AFP 27,00
Aminotransferaza alaninowa 7,00
Aminotransferaza asparaginowa 7,00
Anty – CCP IgG 46,00
Antygen CA 125 40,00
Antygen CA 15-3 61,00
Antygen CA 19-9 40,00
Antygen CEA 28,00
Antygen HBe 34,00
Antygen HBs 19,00
Anty-HBc 33,00
Anty-HBe 39,00
Anty-HBs 32,00
Anty-HCV 39,00
Bad. w kierunku toksyn A/B Clostridium difficile 95,00
Badanie ogólne moczu 9,00
Badanie płynu stawowego 18,00
Badanie w kierunku wirusa RSV 68,00
Badanie w kierunku zarodników grzybów 131,00
Beta – hCG total 26,00
Bezwzględna liczba eozynofili 11,00
Białko całkowite 7,00
Białko CRP 30,00
Białko w DZM met. turbidymetryczną 6,00
Białko w moczu met. turbidymetryczną 6,00
Bilirubina całkowita 7,00
BNP 133,00
Borelioza IgG (met. WB) 82,00
Borelioza IgM (met. WB) 82,00
Borelioza w PMR i w surowicy 64,00
Borrelia – wykrywanie bakterii w kleszczach 107,00
Borrelia IgG 28,00
Borrelia IgM 28,00
Całkowita zdolność wiązania żelaza 23,00
Chlorki 4,00
Chlorki w DZM 5,00
Chlorki w moczu 5,00
Cholesterol całkowity 7,00
Cholesterol DLDL 10,00
Cholesterol UHDL 7,00
CMV IgG Avidność 95,00
Cytomegalia IgG 32,00
Cytomegalia IgM 36,00
Cytomorfologiczny opis szpiku 32,00
Czas koalinowo-kefalinowy (APTT) 15,00
Czas krwawienia 3,00
Czas krzepnięcia 3,00
Czynnik RF 16,00
DDimery 43,00
Dehydrogenaza mleczanowa 7,00
Dobowa utrata białka 6,00
Elektroforeza białek w PMR 14,00
Elektroforeza białek w surowicy – proteinogram 60,00
Estradiol 24,00
Etanol 26,00
Ferrytyna 26,00
Fibrynogen 15,00
Fosfataza alkaliczna 7,00
Fosfor 7,00
Fosfor w DZM 7,00
Fosfor w moczu 7,00
Gammaglutamylotransferaza 7,00
Glukoza 7,00
Grupa krwi 36,00
Helicobacter Ag – kał met. immunochromatograficzną 49,00
Helicobacter pylorii – test 23,00
Hemoglobina glikowana 20,00
HIV Ag/Ab Combo 22,00
Homocysteina 43,00
Hormon folikulotropowy FSH 22,00
Hormon luteinizujący LH 22,00
Hormon tyreotropowy TSH 18,00
Immunoglobulina A 18,00
Immunoglobulina E 22,00
Immunoglobulina G 18,00
Immunoglobulina M 18,00
Insulina 18,00
Insulina krzywa (jedno pobranie) 18,00
Izoenzym kinazy kreatynowej 20,00
Jonogram 11,00
Kalprotektyna 101,00
Kał – pasożyty 1 9,00
Kał – pasożyty 2 9,00
Kał – pasożyty 3 9,00
Kał na krew utajoną 22,00
Karbamazepina 47,00
Kinaza kreatynowa 11,00
Klirens kreatyniny 11,00
Kortyzol 28,00
Kreatynina 8,00
Krzywa glukozowa- jedno pobranie 7,00
Krzywa wchłaniania żelaza – jedno pobranie 7,00
Kwas foliowy 37,00
Kwas mlekowy 16,00
Kwas moczowy 7,00
Kwas walproinowy 34,00
Kwasy żółciowe całkowite 39,00
Lamblie 51,00
Magnez 7,00
Magnez w DZM 7,00
Magnez w moczu 7,00
Marker HE4 53,00
Mocznik 7,00
Morfologia krwi 9,00
Norovirus 63,00
Odra IgG 36,00
Odra IgM 36,00
Odczyn antystreptolizynowy 16,00
Odczyn Biernackiego po 1h 9,00
P/c p/peroksydazie tarczycowej 37,00
P/c p/Treponema pallidum 16,00
P/c p/tyreoglob. tarczycowej 35,00
Panel narkotykowy 58,00
Parathormon Intact 34,00
Płytki krwi 8,00
Potas 4,00
Potas w DZM 4,00
Potas w moczu 4,00
Progesteron 22,00
Prokalcytonina 75,00
Prolaktyna 22,00
Prolaktyna po obciążeniu 22,00
Przeglądowe badanie p/c odpornościowych PTA 27,00
PSA free 37,00
PSA total 27,00
PT INR 3,00
PT wskaźnik 3,00
PT-czas 3,00
Resztki pokarmowe 11,00
Retikulocyty 7,00
Rota-Adeno wirus 32,00
Rozmaz krwi obwodowej – manualnie 11,00
Równowaga kwasowo-zasadowa 13,00
Różyczka IgG 32,00
Różyczka IgM 32,00
Saturacja transferyny 29,00
Sód 4,00
Sód w DZM 4,00
Sód w moczu 4,00
Szybki test do wykrywania wirusów grypy typu A i B 49,00
Test ciążowy 11,00
Test pokarmowo-wziewny 224,00
Testosteron 24,00
Toksoplazmoza IgG 30,00
Toksoplazmoza IgM 30,00
Toxo IgG Avidność 89,00
Transferyna 20,00
Trijodotyronina wolna FT3 18,00
Troponina I 35,00
Trójglicerydy 7,00
Trójjodotyronina całk. TT3 27,00
Tyroksyna całkowita TT4 24,00
Tyroksyna wolna FT4 18,00
Wapń 6,00
Wapń w DZM 6,00
Wapń w moczu 6,00
Witamina B-12 37,00
Witamina D3 metabolit 25(OH) 37,00
Żelazo 7,00
Badanie bakteriologiczne materiału biologicznego z identyfikacją i antybiogramem 77,00
Badanie bakteriologiczne materiału biologicznego – posiew jałowy 19,00
Badanie bakteriologiczne materiału biologicznego z identyfikacją 41,00
Badanie bakteriologiczne krwi i PMR z identyfikacją i antybiogramem 104,00
Badanie bakteriologiczne krwi i PMR posiew jałowy 43,00
Badanie bakteriologiczne materiału z dróg rodnych – biocenoza pochwy 29,00
Badanie bakteriologiczne czystości środowiska szpitalnego z identyfikacją 45,00
Badanie bakteriologiczne czystości środowiska szpitalnego posiew jałowy 11,00
Biologiczna kontrola procesów sterylizacji (sporal, atest, wymaz) 17,00
PRACOWNIA PATOMORFOLOGII
Badania cytopatologiczne (utrwalenie+barwienie 1 preparatu) 19,00
Badania cytopatologicze (barwienie 1 preparatu) 9,00
Utrwalanie preparatów cytopatologicznych 11,00
Obsługa wysyłki (biurowe+transport materiału ) cena za 1 pacjenta 12,00
BADANIA DODATKOWE
17-Hydroksykortikoidy w moczu dobowym 62,00
17-ketosterydy w moczu dobowym 49,00
17-OH progesteron 20,00
ACTH 18,00
Adrenalina w DZM 62,00
Adrenalina w osoczu 46,00
Aktywność osocza Reninowa 74,00
Aldolaza w surowicy 21,00
Aldosteron 23,00
Alfa -1 Antytrypsyna 33,00
AMH – hormon rezerwy jajnikowej 77,00
ANCA (II F) przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów (c ANCA) 28,00
ANCA (II F) przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów (p ANCA) 28,00
ANCA łącznie ( p ANCA , c ANCA) 52,00
Androstendion 18,00
Anty Hbc IgM 33,00
Anty-HAV IgM jakościowo 25,00
Anty-HAV total 34,00
Antygen Hbs ilościowo 14,00
Antygen HLA-B27 77,00
Antykoagulant tocznia 42,00
APCA-kom.Okładzinowe żół.C 40,00
ASCA -Saccharomyces cerevisiane łącznie( IgA IgM) 49,00
ASCA IgA -Saccharomyces cerevisiane IgA 26,00
ASCA IgG -Saccharomyces cerevisiane IgG 26,00
Badanie cytogenetyczne (kariotyp) 372,00
Beta 2 mikroglobuliny 26,00
Białko Bence-Jonesa w moczu i surowicy 10,00
Białko oligoklonalne w PMR 249,00
Bilirubina bezpośrednia 4,00
Bilirubina pośrednia 7,00
Bruceloza IgG 21,00
Bruceloza IgM 21,00
C – peptyd 18,00
C-3 Dopełniacz 18,00
C-4 Dopełniacz 18,00
C1 inhibitor aktywności 46,00
Ceruloplazmina 20,00
Chlamydia pneumoniae IgA 21,00
Chlamydia pneumoniae IgG 21,00
Chlamydia pneumoniae IgM 21,00
Chlamydia trachomatis IgG 21,00
Chlamydia trachomatis IgM 21,00
Cholinesteraza 10,00
Choroba Crohna (badania w kierunku przewlekłych chorób zapalnych jelita grubego (choroba Crohna.ulcerative colitis): – ASCA-IgA Saccharomyces cerevisiae IgA; – P/c p/komórkom kubkowym jelita w kl. IgG; – P/c p/komórkom zewnątrzwydz. trzustki w kl. IgG; – P/c pANCA w kl. IgG 104,00
Choroba kociego pazura IgG, IgM 72,00
Chromogrania A 65,00
Clg Kompleksy immunologiczne 52,00
CMV – ilościowo we krwi PCR 243,00
Campylobacter – antygen w kale 92,00
Coxacki wirusy przeciwciała IgG met. II F 49,00
Coxacki wirusy przeciwciała IgM met. II F 49,00
Cyklosporyna 65,00
Cynk 35,00
Cytomegalia PCR w moczu 175,00
Cytomegalia PCR w surowicy 138,00
DHEA 33,00
DHEA-S (siarczan dehydroepiandrostendionu) 15,00
Digiksyna ilościowo 29,00
EBV IgG 26,00
EBV IgM 26,00
Elastaza trzustkowa 203,00
ENA-profil 40,00
Erytropoetyna 28,00
Estradiol wolny 21,00
Estriol całkowity 13,00
Estriol wolny 21,00
F-HCG-beta, wolna jednostka beta HCG 33,00
Fosfataza kostna 9,00
Fosfataza kwaśna 5,00
FTA 40,00
FTA ABS 40,00
FTA ABS IgG 40,00
FTA ABS IgM 40,00
Gardia lambila IgM/IgG w surowicy met. IF 77,00
Gastryna 46,00
GBM p/c przeciw błona podstawianej kłębuszków nerkowych 65,00
Genotypowanie wirusa HCV we krwi metodą PCR 274,00
Glista (Ascaris lumbric IgG) 26,00
Grypa RT-PCR – wymaz z gardła 132,00
HBs – test potwierdzenia 21,00
HBV – jakościowo 95,00
HBV – ilościowo w tkance PCR 261,00
HBV ilościowo we krwi metodą PCR 292,00
HCV – ilościowo w tkance PCR 95,00
HCV – jakościowo we krwi PCR 89,00
HCV ilościowo we krwi metoda PCR 292,00
Helicobakter pylori IgG test ilościowy 18,00
Helikobakter pylori IgA 18,00
Herpes simplex IgG 23,00
Herpes simplex IgM 23,00
HIV – test potwierdzenia 163,00
HIV ½, HCV, HBV, badanie przesiewowe met. NAT 138,00
Hormon wzrostu 23,00
IgE sp. – alergeny 23,00
IGF-1 30,00
IgG 4 podklasa 40,00
Immunofiksacja (A,G,M kap, lam) 95,00
Immunofiksacja białek w moczu 183,00
Interleukina 6 , IL-6 47,00
Kalcytonina 24,00
Kalprotektyna w kale 138,00
Katecholaminy w DZM 46,00
Katecholaminy w DZM (A,+D+NA) 138,00
Koproporfiryny w moczu 30,00
Krztusiec IgA 24,00
Krztusiec IgG 24,00
Krztusiec IgM 24,00
Kwas 5-hydroksyindolooctowy w dobowej zbiórce moczu 57,00
Kwas deltaaminolewulinowy w moczu 36,00
Kwas wanilinomigdałowy w DZM 40,00
Legionella Pneumophila IgA 46,00
Legionella Pneumophila IgG 46,00
Legionella Pneumophila IgM 46,00
Legionella Pneumophila łącznie IgA, IgG, IgM 58,00
Legionella w moczu 89,00
Lipaza 14,00
Listerioza-test jakościowy 30,00
Lit w surowicy 20,00
LKM – p/c przeciwmikrosomom wątroby i nerki 30,00
Metanefryna w DZM 44,00
Metanefryna w moczu 44,00
Metanefryna w osoczu 44,00
Miedź 31,00
Miedź w DZM 35,00
Mikroalbuminuria w moczu, ilościowo 18,00
Mioglobina 23,00
Mutacja genu HFE w hemochromatozie rodzinnej 224,00
Mycoplazma pneumoniae IgG 23,00
Mycoplazma pneumoniae IgM 23,00
Noradrenalina w DZM 55,00
Noradrenalina w osoczu 42,00
Normetanetryna w DZM 46,00
NSE – swoista enolaza neuronowa 25,00
Odczyn Waalera Rosego 16,50
Ołów we krwi ilościowo 34,00
Ospa IgG-półpasiec(Varicella zoster IgG) 28,00
Ospa IgM-półpasiec (Varicella zoster IgM) 23,00
Osteokalcyna 40,00
Oznaczenie allela A 2 glikoproteiny płytek krwi 298,00
Oznaczenie czynników V Leiden 89,00
Oznaczenie mutacji 20210G-A genu protrombiny 89,00
Oznaczenie oporności wirusa HBV na leki 409,00
Oznaczenie termolabilnego wariantu MTHFR 163,00
Panel infekcji urogenitalnych :
Chlamydia trachomatis posiew 64,00
Mycoplasma hominis 64,00
U.urealyticum/U pavus posiew 64,00
Mycoplasma genitalium posiew 64,00
P/c anty DNA (SLE) 20,00
P/c anty GAD IgG 46,00
P/c anty histonowe 40,00
P/c anty SCL -70 46,00
P/c anty Sm 56,00
P/c anty Sm/RNP 56,00
P/c Beta 2 glikoproteinie IgGi IgA 58,00
P/C beta 2 glikoproteinie w klasie IgM 28,00
P/c ds DNA 25,00
P/c jądrowe anty Jo-1 61,00
P/C p. antygenom jajnika met. IIF 83,00
P/c p. mieloperoksydazie w klasie IgG (pANCA) met. Elisa 28,00
P/c p. plemnikom SPAK (ASA) 42,00
P/C p. wyspom trzustki met.IIF(ICA) 65,00
P/C p.czynnikowi wew.Castle,a i p. kom.okładzinowym żołądka APCA 46,00
P/c p.jądrowe ANA.AMA.ASMA 44,00
P/c p.proteinazie w klasie IgG met. Elisa (cANCA) 28,00
P/c przeciw Akwaporynie 4 met. II f 136,00
P/c przeciw deaminowanej gladyna A 34,00
P/c przeciw deaminowanej gladyna G 34,00
P/c przeciw deaminowanej gladyna łącznie ( IgG, IgM) 65,00
P/c przeciw receptorom Ach 108,00
P/c przeciwjądrowe ANA profil (ANA 3) 101,00
P/c przeciwpłytkowe 384,00
P/c Yersinia enterocolitica łącznie (IgA, IgG, IgM) 65,00
Panel jelitowy (IIF) p.ciała p. komorkom zewnątrzwydzielniczym trzustki, p.p. Komórkom kubkowatym jelit, ASCA.ANCA 138,00
Panel pokarmowy mąka i mięso 10 alergenów 65,00
Panel wątrobowy LKM1+AMA 30,00
Panel wątrobowy pełny ( ANA2,AMA,ASMA,anty LKM, anty LSP, anty SLA) met. IF DID 42,00
Paracetamol 21,00
Parvowirus B19 IgG 34,00
Parvowirus B19 IgM 34,00
Parvowirus B19 łącznie IgG , IgM 58,00
Pneumocyctis jirovecii – test wykrycia met. IF 112,00
Porfobilinogen w DZM 114,00
PPJ przeciw centromeron ACA met. ELISA 62,00
Przeciwciała endomysium IgA 23,00
Przeciwciała endomysium IgG 23,00
Przeciwciała endomysium łącznie ( IgG IgM) 40,00
Przeciwciała gladynowe IgA 37,00
Przeciwciała gladynowe IgG 37,00
Przeciwciała gladynowe łącznie ( IgG IgM) 72,00
Przeciwciała kardiolipidowe IgG 20,00
Przeciwciała kardiolipidowe IgM 20,00
Przeciwciała kardiolipidowe łącznie ( IgM IgG) 33,00
Przeciwciała p. mitochondrialne (AMA typ M2(IIF) 40,00
Przeciwciała p.jądrowe (ANA1) test przesiewowy 28,00
Przeciwciała p.jądrowe ANA9( typ świecenia miano) 24,00
Przeciwciała przeciw antygenom łożyska (IIF) 46,00
Przeciwciała przeciw gangliozydom IgG 260,00
Przeciwciała przeciw gangliozydom IgM 260,00
Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim 28,00
Przeciwciała przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym i przeciwko mięśniówce serca 52,00
Przeciwciała przeciw mięśniówce serca 46,00
Przeciwciała przeciw wyspom trzustki, komórkom międzywyspowym trzustki i kubkowatym jelit 95,00
Quantiferon 163,00
Serotonina w surowicy 46,00
SHBG globuliny wiążące hormony płciowe 18,00
Skład kamienia moczowego 46,00
SS-A 42,00
SS-B 42,00
Szybki test PCR do wykrywania DNA Chlamydia pneumoniae (materiał z dróg oddechowych) 100,00
Szybki test PCR do wykrywania DNA Mycoplasma pneumoniae (materiał z dróg oddechowych) 151,00
Szybki test PCR do wykrywania DNA Mycoplasma pneumoniae i Chlamydia pneumoniae (jeden materiał z dróg oddechowych) 224,00
Świnka IgG 29,00
Świnka IgM 29,00
Tasiemic IgG met.ELISA 26,00
Tkankowy antygen polipeptydowy 190,00
Testosteron wolny 24,00
Testy potwierdzenia kiła (FTA,TPHA,VDRL,FTA ABS) 77,00
Toxo Gondi PCR jakościowo 194,00
Toxocaroza, toxocara canis 31,00
Toxoplazmoza IgA 52,00
Transglutaminaza IgG 30,00
TPHA 28,00
TPHS, specyficzny polipeptyd tkankowy 52,00
TRAb – przeciwciała przeciw receptorom TSH 30,00
Transglutaminaza IgA 30,00
Transglutaminaza IgG 30,00
Transglutaminaza łącznie (IgA, IgG) 52,00
Tryptaza 95,00
Tyreoglobulina 21,00
VDRL 28,00
Wirus ZIKA IgG, IgM met. ELISA 138,00
Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu ACR 8,00

 

DIAGNOSTYKA W KIERUNKU SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 IgG 80,00
SARS-CoV-2 IgG wynik w j. angielskim/niemieckim 85,00
SARS-CoV-2 IgM 70,00
SARS-CoV-2 IgM wynik w j. angielskim/niemieckim 75,00
Badanie antygenu (Ag) SARS-CoV-2 60,00
Badanie antygenu (Ag) SARS-CoV-2 wynik w j. angielskim/niemieckim 65,00
COVID-19 (SARS-CoV-2) RNA met. RT-PCR 380,00
COVID-19 (SARS-CoV-2) RNA met. RT-PCR wynik w j. angielskim/niemieckim 385,00
SARS-CoV-2 IgG II Quant 100,00

 

REHABILITACJA

Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie 12,00
Ćwiczenia bierne redresyjne 12,00
Ćwiczenia czynno bierne 10,00
Ćwiczenia wspomagane 10,00
Ćwiczenia samowspomagane 10,00
Ćwiczenia czynne w odciążeniu 10,00
Ćwiczenia czynne z oporem 10,00
Ćwiczenia izometryczne 15,00
Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem 15,00
Mobilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa 10,00
Mobilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa 10,00
Mobilizacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa 10,00
Ćwiczenia sprawności manualnej 10,00
Ćwiczenia zespołowe 10,00
Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne 10,00
Ćwiczenia koordynacji ruchowej 25,00
Wyciąg mechaniczny 10,00
Pionizacja bierna 15,00
Nauka czynności lokomocyjnych 15,00
Kąpiel wirowa kończyn górnych 15,00
Kąpiel wirowa kończyn dolnych 15,00
Masaż podwodny całkowity 25,00
Parafinoterapia 15,00
Metody neurolofizjologiczne – Metoda NDT Bobath 40,00
Masaż klasyczny – całkowity 50,00
Masaż klasyczny częściowy 30,00
Galwanizacja 8,00
Jontoforeza 8,00
Prądy diadynamiczne 8,00
Prądy interferencyjne 8,00
TENS – przeskórna elektryczna stymulacja nerwów 8,00
Prądy KOTZA 8,00
Prądy TREBETA 8,00
Naświetlanie promieniami IR – miejscowe 8,00
Lasereroterapia 10,00
Laser punktowy 10,00
Pileloterapia – Naświetlanie światłem spolaryzowanym 8,00
Ultradzwięki 10,00
Fonoforeza 10,00
Krioterapia miejscowa ciekłym azotem 12,00
Pole magnetyczne stałe i niskiej częstotliwości 10,00
Diatermia 10,00
Masaż wibracyjny 15,00
Masaż limfatyczny miejscowy 25,00
Masaż limfatyczny mechaniczny BOA 20,00
Elektrostymulacja mięśni 10,00
Ćwiczenia na przyrządach 20 min 8,00

 

INNE USŁUGI

Wydanie orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego na życzenie świadczeniobiorcy , jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem , rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki , a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego. 25,00
Udzielenie informacji o stanie zdrowia osoby dla zakładów ubezpieczeniowych (dotyczy zakładów komercyjnych np. PZU) 100,00
Udostępnienie dokumentacji medycznej – cena za 1 stronę wyciągu lub odpisu 10,40
Udostępnienie dokumentacji medycznej – cena za 1 stronę wyciągu lub wydruku 0,36
Udostępnienie dokumentacji medycznej – na informatycznym nośniku danych 2,08
PROSEKTORIUM
Sekcja zwłok + koszt wycinków posekcyjnych 450
DZIEŃ POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ W DOWOLNYM ODDZIALE
Pobyt osoby towarzyszącej sprawującej dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności BEZPŁATNY
Pobyt osoby towarzyszącej innej niż wymieniona wyżej (wyłącznie część hotelowa; bez wyżywienia) 15,00
Osoba towarzysząca może wykupić wyżywienie w cenach:
Całodzienne wyżywienie 21,00
Śniadanie 4,00
Obiad 13,00
Kolacja 4,00

 

MEDYCYNA PRACY

Badanie lekarskie profilaktyczne bez badań diagnostycznych + wydanie orzeczenia lekarskiego 60,00
Badanie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych 40,00
Równoczesne wykonanie badania profilaktycznego i badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych 70,00
Badanie profilaktyczne kierowcy transportu drogowego (bez badań diagnostycznych i konsultacji) 120,00
Badanie lekarskie celem zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej 80,00
Za prowadzenie profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy nad pracownikami Zakładu- stawka miesięczna za 1 pracownika (bez badań , o których mowa w pkt.1-4) 3,00
Badanie kwalifikacyjne do szczepienia + szczepienie (bez szczepionki) 60,00
Postępowanie poekspozycyjne, wypadek w pracy 50,00
Opinia lekarza medycyna pracy 50,00
Badanie lekarskie i opinia lekarza medycyny pracy 60,00
Wydanie orzeczenia lekarskiego do kierowania pojazdem 200,00
Badanie profilaktyczne kierowcy transportu drogowego (bez badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych) i wydanie orzeczenia lekarskiego 100,00
Badanie profilaktyczne kierowcy transportu drogowego z niezbędnymi konsultacjami specjalistycznymi badaniami diagnostycznymi i wydanie orzeczenia lekarskiego 250,00
Orzeczenie lekarza Medycyny Pracy dla nauczycieli – urlop dla poratowania zdrowia 80,00
Badania wzroku z oceną widzenia zmierzchowego, olśnienia i kontrastu 40,00
Badania wzroku testerem widzenia 40,00
Opłata za 1 stronę duplikatu orzeczenia lekarskiego 5,00
KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE
Poradnia Alergologiczna 50,00
Poradnia Chirurgiczna 50,00
Poradnia Chirurgii Onkologicznej 50,00
Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy 50,00
Poradnia Chorób Zakaźnych 50,00
Poradnia Endokrynologiczna 50,00
Poradnia Ginekologiczno Położnicza 50,00
Poradnia Kardiologiczna 50,00
Poradnia Laryngologiczna w Makowie Podhalańskim 50,00
Poradnia Laryngologiczna w Suchej Beskidzkiej 50,00
Poradnia Nefrologiczna 50,00
Poradnia Neurologiczna 50,00
Poradnia Okulistyczna 50,00
Poradnia Ortopedyczna 50,00
Poradnia Psychologii Klinicznej 50,00
Poradnia Rehabilitacyjna 50,00
Poradnia Reumatologiczna i Leczenia Osteoporozy 50,00
Poradnia Urologiczna 50,00
Poradnia Zdrowia Psychicznego 50,00
Poradnia Diabetologiczna 50,00
Poradnia Dermatologiczna 85,00
BADANIA PSYCHOLOGICZNE
Badanie psychologiczne kierowców (wraz z oceną wrażliwości na olśnienie i widzenie zmierzchowe) 70,00
Badanie psychologiczne kierowców ograniczone do oceny wrażliwości na ol śnienie i widzenie zmierzchowe 30,00
Badanie psychologiczne operatorów sprzętu budowlanego i wóżków widłowych 55,00
Badanie wysokościowe 55,00
INNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE
Badanie audiometryczne 25,00
Badanie elektrokardiograficzne (EKG) 18,00
Badanie EKG z opisem 28,00
Spirometria 30,00
Spirometria z testem rozkurczowym 40,00
PRACOWNIA RADIOLOGII
RTG klatki piersiowej (D.O.1 zdjęcie) 57,00
RTG kończyny górnej ( 1 zdjęcie ) 57,00
RTG kończyny górnej (2 zdjęcia) 70,00
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
ANALITYKA OGÓLNA
Badanie ogólne moczu 8,50
HEMATOLOGIA
Morfologia krwi + płytki z rozmazem automatycznym 8,50
Płytki krwi 6,50
Retikulocyty 7,00
Rozmaz krwi obwodowej – manualnie 10,50
Wskaźnik protrombinowy – PT 2,50
PT (INR) 2,50
PT czas 2,50
BIOCHEMIA
Alfa amylaza 7,50
Aminotransferaza alaninowa 6,50
Aminotransferaza asparaginowa 6,50
Białko CRP 29,50
Bilirubina 6,50
Cholesterol 6,50
Chlorki 3,50
Całkowita zdolność wiazania żelaza 22,50
Dehydrogenaza mleczanowa 5,50
Etanol 25,50
Fosfataza alkaliczna 6,50
Gammaglutamylotransferaza 6,50
Glukoza 6,50
Hemoglobina glikowana 20,00
Potas 3,50
Sód 3,50
Kreatynina w surowicy 7,50
Kwas moczowy 6,50
Mocznik 6,50
UHDL 6,50
Żelazo 6,50
IMMUNOCHEMIA
Anty-HBc 33,00
Anty-HBe 38,50
Anty-HBs 32,00
Anty-HCV 38,50
Antygen HBs 19,00
HIV Ag/Ab Combo 21,50
Hormon tyreotropowy – TSH 18,00
IMMUNOLOGIA
Borrelia IgG (met. ELISA) 27,50
Borrelia IgM (met. ELISA) 27,50

 

 

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast