ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Zakład Diagnostyki Obrazowej w ciągu roku realizuje ponad 50 tys. badań dla pacjentów Szpitala, podstawowej opieki zdrowotnej oraz gabinetów specjalistycznych. Świadczenia realizowane są 24 godz./dobę; 7 dni w tygodniu.

W strukturach Zakładu Diagnostyki Obrazowej funkcjonują pracownie:

 • rentgenografii (RTG)
 • ultrasonografii (USG)
 • tomografii komputerowej  (TK)
 • mammografii

Pracownia RTG wykonuje diagnostykę radiologiczną w zakresie radiologii klasycznej całego ciała. Badania realizowane są „od ręki”; po ewentualnym uprzednim przygotowaniu pacjenta do badania.

Pracownia USG świadczy usługi w pełnym zakresie – także badania dopplerowskie przepływów żylnych oraz płuc.

Pracownia tomografii komputerowej realizuje pełen zakres usług, w tym również świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).

Pracownia mammografii wykonuje badania na nowoczesnym cyfrowym aparacie, także w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi (zakładka: BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA).

Zakład przeprowadza kompleksową diagnostykę pacjentów w obrębie ww. pracowni i współpracuje ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala.

ul. Szpitalna 22
34-200 Sucha Beskidzka
WEJŚCIE OD BLOKU C — II piętro
WEJŚCIE OD BLOKU B — III piętro

 

 

Rejestracja:
+48 33 872 32 91

 

 

zdo@zozsuchabeskidzka.pl

 

Zespół pracowni

 

 

 
 

 

lek. Tomasz Polewczyk

 

Koordynator
Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

 

st. tech. Maciej Mierzwa

 

p.o. Z-cy Koordynatora

Koordynator Zespołu Techników

 

 

st. tech. Janusz Pazdur

 

p.o. Z-cy Koordynatora ds. Organizacji 

Technik Elektroradiologii
Inspektor Ochrony Radiologicznej

 

 

 

mgr inż. Łukasz Brandt

 

Specjalista Fizyki Medycznej i  Dozymetrii

 

 

Personel:

 

Lekarze specjaliści radiologii i diagnostyki obrazowej - 8 osób
Lekarze radiolodzy - 1 osoba
Technicy elektroradiologii - 19 osób
Pielęgniarki - 3 osoby
Sekretarki medyczne - 4 osoby

 

Godziny pracy zakładu diagnostyki obrazowej:

 

Poniedziałek – Piątek 07:00 – 19:00

Rejestracja telefoniczna:

 

Poniedziałek – Piątek 11:00 – 17:00

 

 

 

 

PRACOWNIA RENTGENOGRAFII (RTG)

Pracownia realizuje diagnostykę radiologiczną w zakresie radiologii klasycznej całego ciała oraz badań kontrastowych.

Badania polegają na wykonaniu przez technika elektroradiologii zdjęć w jednej lub większej liczbie projekcji, przy użyciu jak najmniejszej dawki promieniowania, która pozwala na optymalne zobrazowanie badanej okolicy anatomicznej. Następnie badanie zostaje opisane przez lekarza radiologa.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami zmieszczonymi poniżej – w szczególności w zakresie ewentualnego przygotowania do badań.

Badania niewymagające wcześniejszego przygotowania:

 • RTG CZASZKI
 • RTG OBRĘCZY BARKOWEJ
 • RTG KLATKI PIERSIOWEJ
 • RTG KOŃCZYNY GÓRNEJ
 • RTG KOŃCZYNY DOLNEJ
 • RTG STAWÓW
 • RTG ZATOK PRZYNOSOWYCH

Badania, które wymagają wcześniejszego przygotowania:

 • RTG KRĘGOSŁUPA
 • RTG JAMY BRZUSZNEJ
 • RTG MIEDNICY
 • UROGRAFIA

Przygotowanie do badań

 

Przygotowanie do badania: UROGRAFIA

 • Tydzień przed badaniem należy stosować dietę lekkostrawną.
 • Dzień przed należy zastosować środki przeczyszczające.
 • Na trzy dni przed badanie należy zażyć leki przeciw wzdęciom, zgodnie z załączoną ulotką.
 • W dniu badania pacjent powinien być „na czczo”, (nie dotyczy osób chorych na cukrzycę.
 • Do badania należy zgłosić się z aktualnym wynikiem badań, tj.: kreatynina oraz TSH (TSH - jeżeli u pacjenta występują schorzenia tarczycy).
 • Zaleca się nie palić papierosów i nie żuć gumy. Czynności te powodują powstawanie gazów, które utrudniają ocenę w trakcie badania.
 • Zlecone leki można przyjmować wg wskazań lekarza prowadzącego.

 

Przygotowanie do badania: RTG L-S, MIEDNICY I JAMY BRZUSZNEJ

 • W dniu badania pacjent powinien być „na czczo”.
 • Dieta w dniu poprzedzającym badanie powinna być lekkostrawna.
 • W dniu poprzedzającym badanie należy przyjąć 3 razy po 2 kapsułki Espumisanu po posiłkach
  oraz 2 kapsułki w dniu badania.
 

 

 

PRACOWNIA ULTRASONOGRAFII (USG)

Badanie ultrasonograficzne (USG) to nieinwazyjna metoda diagnostyczna, pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu.

W zależności od rodzaju badania, badanej okolicy anatomicznej i znajdowanych zmian chorobowych, badanie może trwać od kilku do kilkudziesięciu minut. W większości przypadków jest całkowicie bezbolesne dla pacjenta. Przed badaniem pacjent odsłania odpowiednią część ciała (brzuch, szyję, etc.) i kładzie w sposób wskazany przez osobę prowadzącą badanie (na plecach lub na boku). Dla zwiększenia przewodnictwa fal, skóra pacjenta lub głowica aparatu zostaje posmarowana specjalnym żelem, aby wyeliminować warstwę powietrza między sondą ultradźwiękową a skórą lub inną powierzchnią badaną.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami zmieszczonymi poniżej – w szczególności w zakresie ewentualnego przygotowania do badań.

Badania niewymagające wcześniejszego przygotowania:

 • USG GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH I WĘZŁÓW CHŁONNYCH
 • USG TKANEK MIĘKKICH
 • USG STRUKTUR MIĘŚNI I ŚCIĘGIEN
 • USG NACZYŃ
 • USG STAWÓW

Badania, które wymagają wcześniejszego przygotowania:

 • USG JAMY BRZUSZNEJ
 • USG MIEDNICY

 

Przygotowanie do badań

Przygotowanie do badania: USG MIEDNICY, JAMY BRZUSZNEJ

 • W przeddzień badania nie jest wskazane picie alkoholu, kawy, napojów gazowanych, palenie papierosów.
 • W dniu poprzedzającym badanie spożywane posiłki powinny być lekkostrawne i niezbyt obfite.
 • Należy zażyć środek o działaniu odgazowującym, zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.
 • Co najmniej 6 godzin przed badaniem należy powstrzymać się od spożycia jakichkolwiek posiłków.
 • 3-4 godziny przed badaniem należy pić wyłącznie wodę niegazowaną, napełniając pęcherz tak, żeby przed badaniem pacjent miał uczucie parcia na pęcherz.

 

 

 

 

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)

Tomografia komputerowa jest metodą diagnostyki, w której za pomocą promieni rentgenowskich uzyskuje się wielowarstwowe przekrojowe obrazy ciała. Badania z wykorzystaniem tomografu komputerowego pozwalają na szybką i precyzyjną diagnostykę chorób układu kostno-stawowego, centralnego układu nerwowego, klatki piersiowej, jamy brzusznej oraz miednicy. Zaletami tej metody diagnostycznej jest nieinwazyjność, dokładność oraz krótki czas badania, uzależniony od badanego obszaru anatomicznego.

W trakcie badania pacjent znajduje się na specjalnym stole, który przesuwa się wzdłuż aparatu, umożliwiając w ten sposób pracę lampie rentgenowskiej. Lampa poruszając się wokół ciała pacjenta, skanuje określoną część ciała pacjenta. Komputer łączy wykonane skany w precyzyjny obraz tkanek ciała.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami zmieszczonymi poniżej – w szczególności w zakresie ewentualnego przygotowania do badań.

Badanie TK trwa ok. 15 min. W przypadku badań z dożylnym podaniem kontrastu/środka cieniującego, który może wywołać reakcję alergiczną lub inne działania niepożądane, po badaniu pacjent pozostaje pod obserwacją przez ok. 20 min.

W przypadku badań finansowanych przez NFZ, w dniu badania należy zgłosić się wraz ze skierowaniem na badanie oraz dowodem ubezpieczenia. Dodatkowo należy zabrać ze sobą:

 • wyniki wcześniejszych badań obrazowych wraz z kliszami/płytami CD oraz ich opisami
 • wyniki badań dodatkowych, np.: wypisy ze szpitala, wyniki USG
 • wynik badania poziomu kreatyniny oraz poziomu TSH we krwi (wynik badania ważny jest miesiąc od daty jego oznaczenia!)

Badania niewymagające wcześniejszego przygotowania:

(bez dożylnego/doustnego podania kontrastu/środka cieniującego)

 • TK stawów
 • TK kości
 • TK kręgosłupa
 • TK zatok obocznych nosa
 • TK kości skroniowych
 • TK klatki piersiowej o wysokiej rozdzielczości HRCT

Badania, które wymagają wcześniejszego przygotowania:

(z dożylnym/doustnym podaniem kontrastu/środka cieniującego)

 • TK głowy
 • TK szyi
 • TK klatki piersiowej
 • TK jamy brzusznej
 • TK miednicy – ocena tkanek miękkich
 • badania angio-TK

 

Przygotowanie do badań

 

Przygotowanie do badania: TK wymagające dożylnego/doustnego podania kontrastu/środka cieniującego

 • Na badanie pacjent zgłosi się „na czczo” (tj.: ok. 6 godzin przed badaniem powstrzymać się od spożywania pokarmów).
 • Do badania należy zgłosić się z aktualnym wynikiem badań, tj.: kreatynina oraz TSH (TSH- jeżeli u pacjenta występują schorzenia tarczycy). Ważne żeby wyniki były nie starsze niż 2 tygodnie.
 • W dniu badania wskazane jest większe niż zazwyczaj spożycie wody niegazowanej.
 • O ile lekarz prowadzący nie zaleci inaczej – leki przyjmowane „na stałe” powinny zostać zażyte.

(wyj.: lek przeciwcukrzycowy –metmorfina– pacjenci powinni wstrzymać się od przyjmowania leku na 48 godzin przed badaniem i 24 godziny po badaniu z użyciem środka cieniującego – zalecana konsultacja z lekarzem prowadzącym)

 • Po zakończeniu badania wskazane jest spożycie większej ilości płynów.
 

Przygotowanie do badania: TK jamy brzusznej

 • Na badanie pacjent zgłosi się „na czczo” (tj.: ok. 6 godzin przed badaniem powstrzymać się od spożywania pokarmów).
 • Do badania należy zgłosić się z aktualnym wynikiem badań, tj.: kreatynina  oraz TSH (TSH- jeżeli u pacjenta występują schorzenia tarczycy). Ważne żeby wyniki były nie starsze niż 2 tygodnie.
 • Dzień przed badaniem wypić wieczorem litr przegotowanej/niegazowanej wody.
 • W dniu badania rano na czczo wypić szklankę wody oraz przynieść ze sobą litr wody.
 • O ile lekarz prowadzący nie zaleci inaczej – leki przyjmowane „na stałe” powinny zostać zażyte.

(wyj.: lek przeciwcukrzycowy –metmorfina– pacjenci powinni wstrzymać się od przyjmowania leku na 48 godzin przed badaniem i 24 godziny po badaniu z użyciem środka cieniującego – zalecana konsultacja z lekarzem prowadzącym)

 • Po zakończeniu badania wskazane jest spożycie większej ilości płynów.

PRACOWNIA MAMMOGRAFII

Pracownia mammografii wykonuje radiologiczne badania piersi na nowoczesnym aparacie cyfrowym, który pozwala wykryć nawet niewielkie zmiany w strukturze gruczołu piersiowego.

Pracownia prowadzi diagnostykę dla pacjentek według wskazań lekarskich, bezpłatnie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi (zakładka: BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA), a także odpłatnie/prywatnie. 

Do badania pacjentka musi zdjąć odzież od pasa w górę. Badanie przeprowadzane jest w pozycji stojącej. Badana pierś jest umieszczana pomiędzy podstawkę z kasetą rentgenowską a plastikową płytą kompresyjną. Zdjęcie rentgenowskie wykonuje się w dwóch podstawowych projekcjach, tj.: góra-dół oraz skośne. W uzasadnionych przypadkach, projekcje podstawowe uzupełnia się projekcją celowaną/powiększoną.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami zmieszczonymi poniżej – w szczególności w zakresie ewentualnego przygotowania do badań.

 

Przygotowanie do badań

 

Badanie mammograficzne nie wymaga specjalnego przygotowania

Jedyny wyjątek dotyczy kobiet, które nadal miesiączkują– zaleca się wykonanie badania mammograficznego w I fazie cyklu miesiączkowego (tj.: w pierwszych 10. dniach cyklu); chyba, że lekarz zdecyduje inaczej.
Paniom, które zgłaszają się na badanie mammograficzne zaleca się, by:

 • W dniu badania nie stosować żadnych kosmetyków (tj.: dezodorant, balsam do ciała, perfumy, etc.).
 • W dniu badania założyć wygodną i luźną odzież, która nie będzie sprawiać kłopotu w trakcie przygotowania do badania.
 • Zrezygnować z biżuterii – szczególnie w obrębie szyi i uszu.

Prosimy Panie, które zgłaszają się na badanie, aby zabrały ze sobą:

 • wyniki wcześniejszych badań obrazowych wraz z kliszami/płytami CD oraz ich opisami, tj.: USG piersi, mammografii
 • wyniki badań dodatkowych, np.: biopsji cienkoigłowej (BAC)

Prosimy również o zgłoszenie osobie, która wykonuje badanie wszelkich istotnych informacji, np.: ciąża, urazy sutka i jego okolicy, etc

Zasady przyjęć do jednostki organizacyjnej

 

Badania wykonywane są na zlecenie lekarza (na podstawie wystawionego skierowania / w ramach ubezpieczenia w NFZ) lub bez zlecenia lekarskiego (odpłatnie/prywatnie).

Badania realizowane są od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30-11.00 oraz 14.00-17.00.

 

Skierowanie na badanie – bezpłatne:

Pacjent powinien stawić się do badania z dowodem tożsamości oraz prawidłowo wypełnionym skierowaniem. Prawidłowe skierowanie musi być wypełnione czytelnie, posiadać pieczątkę jednostki służby zdrowia i lekarza kierującego, przebieg choroby oraz rozpoznanie zgodne z kodem ICD10.

Odpłatne/prywatne badanie:

Odpłatne/prywatne badania na żądanie pacjenta wykonywane są zarówno na podstawie skierowania, jak również bez skierowania – w zależności od rodzaju badania radiologicznego.

W przypadku badań USG i RM/MRI – nie jest wymagane posiadanie skierowania lekarskiego.

W przypadku badań wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie – RTGTK, mammografia – badanie można zrealizować wyłącznie na podstawie otrzymanego skierowania lekarskiego.

 

 

Wydawanie wyników

 

Każdy pacjent do planowanego badana TK, RTG, USG, Mammografii proszony jest o zabranie ze sobą poprzednich wyników badań, jeżeli były one wykonywane w inne placówce niż w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Obecnie - wyniki badań RTG  oraz TK do odbioru w godzinach 7.00-14.30 w punkcie zlokalizowanym na zewnątrz budynku głównego szpitala obok apteki „Niezapominajka”

Wydawanie / odbiór wyników – w rejestracji pracowni; zgodnie z harmonogramem prac rejestracji.

Szybkość pojawienia się wyniku / opisu jest zależna od dyspozycyjności lekarza specjalisty radiologa, opisującego zrealizowane badanie.

Szczegółowe informacje nt. odbioru wyników / opisów badań można uzyskać w rejestracji pracowni. Jednakże w zdecydowanej większości przypadków czas oczekiwania wynosi:

 

 • Badanie USG – w momencie zakończenia badania (opis specjalisty)
 • Badanie RTG – w momencie zakończenia badania płyta CD ze zdjęciem; opis specjalisty radiologa – do 5 dni roboczych
 • Badanie TK i inne – w momencie zakończenia badania płyta CD ze zdjęciem; opis specjalisty radiologa – do 5 dni roboczych

Pacjent może odebrać wynik osobiście lub może to zrobić inna osoba na podstawie stosownego upoważnienia – druk upoważnienia do pobrania w rejestracji pracowni.

 

Informacje dla pacjenta i lekarza kierującego

 

 
 • Dzieci do badania RTG powinny zgłaszać się z książeczką zdrowia w celu odnotowania informacji dotyczących napromieniowania.
 • Kobiety w ciąży zawsze powinny poinformować o swym stanie personel wykonujący badanie. Ze względu na zdrowie dziecka badania kobiet ciężarnych wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych radujących życie.
 • Badanie RTG u kobiet należy wykonywać do 10 dnia cyklu menstruacyjnego licząc od pierwszego dnia krwawienia.
 • W razie konieczności podania środka cieniującego pacjent musi wyrazić pisemna zgodę.
 • Na badanie pacjent powinien dostarczyć poprzednie wyniki badań.

 

(Do pobrania) Informacja o wpływie wykonywanej przez jednostkę organizacyjną działalności na zdrowie ludzi i na środowisko

CENNIK

 
PRACOWNIA RADIOLOGII  
RTG zatok nosa - w projekcji AP 60,00
RTG nosa - w projekcji AP 60,00
RTG twarzoczaszki przeglądowe - w projekcji AP i bocznej 74,00
RTG czaszki przeglądowe - w projekcji AP i bocznej 74,00
RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - przeglądowe - w projekcji AP i bocznej 74,00
RTG kręgosłupa odcinka szyjnego – celowane lub czynnościowe - w projekcji AP i bocznej 74,00
RTG kręgosłupa odcinka piersiowego -w projekcji AP i bocznej 74,00
RTG kręgosłupa odcinka piersiowego – celowane lub czynnościowe - w projekcji AP i bocznej 74,00
RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - przeglądowe - w projekcji AP i bocznej 74,00
RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego – celowane lub czynnościowe - w projekcji AP i bocznej 74,00
RTG kręgosłupa - inne - 1 zdjęcie 60,00
RTG kręgosłupa - inne - 2 zdjęcia 74,00
Mammografia  106,00
RTG żeber - w projekcji AP i bocznej 74,00
RTG żeber - 1 zdjęcie 60,00
RTG mostka - w projekcji AP 60,00
RTG mostka - w projekcji AP i bocznej 74,00
RTG obojczyka - w projekcji AP i bocznej 74,00
RTG obojczyka - w projekcji AP 60,00
RTG klatki piersiowej AP 60,00
RTG klatki piersiowej PA 60,00
RTG klatki piersiowej w projekcji PA i bocznej 74,00
RTG klatki piersiowej z kontrastem w projekcji AP lub bocznej 106,00
RTG klatki piersiowej w projekcji bocznej 60,00
Seriogram górnego odcinka przewodu pokarmowego - pasaż

107,00

Seriogram dolnego odcinka przewodu pokarmowego - wlew dojelitowy 107,00
Urografia z kontrastem niejonowym - 4 zdjęcia 235,00
RTG jamy brzusznej przeglądowe - w projekcji AP 60,00
RTG kości barku i ramienia - w projekcji AP i bocznej 74,00
RTG kości barku i ramienia - w projekcji AP 60,00
RTG kości łokcia/przedramienia -w projekcji AP 60,00
RTG kości łokcia/przedramienia - w projekcji AP i bocznej 74,00
RTG nadgarstka/dłoni - w projekcji AP 60,00
RTG nadgarstka/dłoni -w projekcji AP i bocznej 74,00
RTG kości miednicy/biodra - w projekcji AP 60,00
RTG kości miednicy/biodra - inne - 1 zdjęcie 60,00
RTG kości miednicy/biodra - inne - w projekcji AP i bocznej 74,00
RTG uda/kolana/podudzia - w projekcji AP 60,00
RTG uda/kolana/podudzia - w projekcji AP i bocznej 74,00
RTG kostki/stopy - w projekcji AP 60,00
RTG kostki/stopy - w projekcji AP i bocznej 74,00
RTG kończyny / stawu inne 1 zdjęcie 66,00
RTG kończyny / stawu porównawcze 1 zdjęcie 80,00
Opis zdjęć obcych 21,00
PRACOWNIA ULTRASONOGRAFII  
Biopsja brzucha pod kontrolą USG 160,00
Biopsja tarczycy pod kontrolą USG 160,00
Biopsja tkanek miękkich pod kontrolą USG 160,00
Biopsja węzła chłonnego 160,00
Biopsja cienkoigłowa piersi pod kontrolą USG 160,00
Biopsja gruboigłowa pod kontrolą USG 270,00
USG - Echoencefalografia 75,00
USG tarczycy i przytarczyc 75,00
USG naczyń szyi - doppler 110,00
USG ślinianek 75,00
USG przezciemiączkowe 75,00
USG piersi 85,00
USG przezklatkowe płuc 75,00
USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego 75,00
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej 75,00
USG brzucha inne 75,00
USG zakrzepicy żył głębokich - doppler 110,00
USG naczyń narządów miąższowych - doppler 110,00
USG kończyn górnych - doppler 110,00
USG kończyn dolnych - doppler 110,00
USG tętnic nerkowych - doppler 110,00
USG stawów innych 75,00
USG węzłów chłonnych 75,00
USG innych tkanek miękkich 75,00
USG stawów barkowych 75,00
USG stawów łokciowych 75,00
USG stawów rąk lub stawów stóp 75,00
USG stawów biodrowych 75,00
USG stawów kolanowych 75,00
USG moszny w tym jąder i najądrzy 75,00
PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ  
TK Angio tętnic jamy brzusznej (w tym aorta) 640,00
TK Angio tętnic mózgowych (głowa) 640,00
TK Angio tętnic domózgowych (szyja) 640,00
TK Angio tętnic klatki piersiowej (w tym aorta) 640,00
TK Angio tętnic kończyn 640,00
TK dwóch okolic anatomicznych bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 640,00
TK dwóch okolic anatomicznych bez wzmocnienia kontrastowego 530,00
TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 370,00
TK głowy bez kontrastu 270,00
TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym (tylko 1 faza z kontrastem) 370,00
TK inne bez kontrastu 370,00
TK jamy brzusznej i miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego - dwie okolice 530,00
TK jamy brzusznej i miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym - dwie okolice 640,00
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 420,00
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego 370,00
TK jamy brzusznej wielofazowe 530,00
TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 420,00
TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego 370,00
TK klatki piersiowej, brzucha i miednicy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 850,00
TK klatki piersiowej ze wzmocnieniem kontrastowym (tylko jedna faza z kontrastem) 420,00
TK kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 420,00
TK kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego 370,00
TK kończyny górnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 420,00
TK kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego 370,00
TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez wzmocnienia kontrastowego 370,00
TK kręgosłupa piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego 370,00
TK kręgosłupa szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego 370,00
TK szyi/krtani bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 420,00
TK szyi/krtani bez wzmocnienia kontrastowego 370,00
TK trzech lub więcej okolic anatomicznych bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 850,00
TK trzech lub więcej okolic anatomicznych bez wzmocnienia kontrastowego 640,00
TK zatok 270,00

 

POZOSTAŁE PORADNIE DIAGNOSTYCZNE

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast