ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Zakład Diagnostyki Obrazowej w ciągu roku realizuje ponad 50 tys. badań dla pacjentów Szpitala, podstawowej opieki zdrowotnej oraz gabinetów specjalistycznych. Świadczenia realizowane są 24 godz./dobę; 7 dni w tygodniu.

W strukturach Zakładu Diagnostyki Obrazowej funkcjonują pracownie:

 • rentgenografii (RTG)
 • ultrasonografii (USG)
 • tomografii komputerowej  (TK)
 • mammografii

Pracownia RTG wykonuje diagnostykę radiologiczną w zakresie radiologii klasycznej całego ciała. Badania realizowane są „od ręki”; po ewentualnym uprzednim przygotowaniu pacjenta do badania.

Pracownia USG świadczy usługi w pełnym zakresie – także badania dopplerowskie przepływów żylnych oraz płuc.

Pracownia tomografii komputerowej realizuje pełen zakres usług, w tym również świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).

Pracownia mammografii wykonuje badania na nowoczesnym cyfrowym aparacie, także w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi (zakładka: BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA).

Zakład przeprowadza kompleksową diagnostykę pacjentów w obrębie ww. pracowni i współpracuje ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala.

ul. Szpitalna 22
34-200 Sucha Beskidzka
WEJŚCIE OD BLOKU C — II piętro
WEJŚCIE OD BLOKU B — III piętro

 

Rejestracja:
+48 33 872 32 91

 

zdo@zozsuchabeskidzka.pl

 

Zespół pracowni

lek. Tomasz Polewczyk

Koordynator
Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

 

st. tech. Maciej Mierzwa

p.o. Z-cy Koordynatora

Koordynator Zespołu Techników

 

st. tech. Janusz Pazdur

p.o. Z-cy Koordynatora ds. Organizacji 

Technik Elektroradiologii
Inspektor Ochrony Radiologicznej

 

mgr inż. Łukasz Brandt

Specjalista Fizyki Medycznej i  Dozymetrii

 

Personel:

Lekarze specjaliści radiologii i diagnostyki obrazowej - 8 osób
Lekarze specjaliści radiolodzy - 6 osób
Technicy elektroradiologii - 15 osób
Pielęgniarki - 3 osoby
Sekretarki medyczne - 3 osoby

Godziny pracy zakładu diagnostyki obrazowej:

Poniedziałek – Piątek 07:00 – 19:00

Rejestracja telefoniczna:

Poniedziałek – Piątek 11:00 – 17:00

PRACOWNIA RENTGENOGRAFII (RTG)

Pracownia realizuje diagnostykę radiologiczną w zakresie radiologii klasycznej całego ciała oraz badań kontrastowych.

Badania polegają na wykonaniu przez technika elektroradiologii zdjęć w jednej lub większej liczbie projekcji, przy użyciu jak najmniejszej dawki promieniowania, która pozwala na optymalne zobrazowanie badanej okolicy anatomicznej. Następnie badanie zostaje opisane przez lekarza radiologa.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami zmieszczonymi poniżej – w szczególności w zakresie ewentualnego przygotowania do badań.

Badania niewymagające wcześniejszego przygotowania:

 • RTG CZASZKI
 • RTG OBRĘCZY BARKOWEJ
 • RTG KLATKI PIERSIOWEJ
 • RTG KOŃCZYNY GÓRNEJ
 • RTG KOŃCZYNY DOLNEJ
 • RTG STAWÓW
 • RTG ZATOK PRZYNOSOWYCH

Badania, które wymagają wcześniejszego przygotowania:

 • RTG KRĘGOSŁUPA
 • RTG JAMY BRZUSZNEJ
 • RTG MIEDNICY
 • UROGRAFIA

UROGRAFIA

 • Dwa dni przed badaniem należy stosować dietę ubogo resztkową, a w dniu poprzedzającym badanie – dietę płynną. Należy zastosować środki przeczyszczające.
 • W dniu poprzedzającym badanie należy zażyć leki przeciw wzdęciom, zgodnie z załączoną ulotką.
 • Zaleca się nie palić papierosów i nie żuć gumy. Czynności te powodują powstawanie gazów, które utrudniają ocenę w trakcie badania.
 • Zlecone leki można przyjmować wg wskazań lekarza prowadzącego.

W dniu badania pacjent powinien być „na czczo”, w tym również nie należy przyjmować płynów (nie dotyczy osób chorych na cukrzycę).

Dodatkowo niezbędne jest posiadanie aktualnych wyników badań, tj.: TSH, mocznik, kreatynina.

RTG L-S, MIEDNICY I JAMY BRZUSZNEJ

 • W dniu badania pacjent powinien być „na czczo”.
 • Dieta w dniu poprzedzającym badanie powinna być lekkostrawna.
 • W dniu poprzedzającym badanie należy przyjąć 3 razy po 2 kapsułki Espumisanu po posiłkach oraz 2 kapsułki w dniu badania.

 

PRACOWNIA ULTRASONOGRAFII (USG)

Badanie ultrasonograficzne (USG) to nieinwazyjna metoda diagnostyczna, pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu.

W zależności od rodzaju badania, badanej okolicy anatomicznej i znajdowanych zmian chorobowych, badanie może trwać od kilku do kilkudziesięciu minut. W większości przypadków jest całkowicie bezbolesne dla pacjenta. Przed badaniem pacjent odsłania odpowiednią część ciała (brzuch, szyję, etc.) i kładzie w sposób wskazany przez osobę prowadzącą badanie (na plecach lub na boku). Dla zwiększenia przewodnictwa fal, skóra pacjenta lub głowica aparatu zostaje posmarowana specjalnym żelem, aby wyeliminować warstwę powietrza między sondą ultradźwiękową a skórą lub inną powierzchnią badaną.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami zmieszczonymi poniżej – w szczególności w zakresie ewentualnego przygotowania do badań.

Badania niewymagające wcześniejszego przygotowania:

 • USG GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH I WĘZŁÓW CHŁONNYCH
 • USG TKANEK MIĘKKICH
 • USG STRUKTUR MIĘŚNI I ŚCIĘGIEN
 • USG NACZYŃ
 • USG STAWÓW

Badania, które wymagają wcześniejszego przygotowania:

 • USG JAMY BRZUSZNEJ
 • USG MIEDNICY

Przygotowanie do badań

USG MIEDNICY, JAMY BRZUSZNEJ

 • W przeddzień badania nie jest wskazane picie alkoholu, kawy, napojów gazowanych, palenie papierosów.
 • W dniu poprzedzającym badanie spożywane posiłki powinny być lekkostrawne i niezbyt obfite.
 • Należy zażyć środek o działaniu odgazowującym, zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.
 • Co najmniej 6 godzin przed badaniem należy powstrzymać się od spożycia jakichkolwiek posiłków.
 • 3-4 godziny przed badaniem należy pić wyłącznie wodę niegazowaną, napełniając pęcherz tak, żeby przed badaniem pacjent miał uczucie parcia na pęcherz.

 

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)

Tomografia komputerowa jest metodą diagnostyki, w której za pomocą promieni rentgenowskich uzyskuje się wielowarstwowe przekrojowe obrazy ciała. Badania z wykorzystaniem tomografu komputerowego pozwalają na szybką i precyzyjną diagnostykę chorób układu kostno-stawowego, centralnego układu nerwowego, klatki piersiowej, jamy brzusznej oraz miednicy. Zaletami tej metody diagnostycznej jest nieinwazyjność, dokładność oraz krótki czas badania, uzależniony od badanego obszaru anatomicznego.

W trakcie badania pacjent znajduje się na specjalnym stole, który przesuwa się wzdłuż aparatu, umożliwiając w ten sposób pracę lampie rentgenowskiej. Lampa poruszając się wokół ciała pacjenta, skanuje określoną część ciała pacjenta. Komputer łączy wykonane skany w precyzyjny obraz tkanek ciała.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami zmieszczonymi poniżej – w szczególności w zakresie ewentualnego przygotowania do badań.

Badanie TK trwa ok. 15 min. W przypadku badań z dożylnym podaniem kontrastu/środka cieniującego, który może wywołać reakcję alergiczną lub inne działania niepożądane, po badaniu pacjent pozostaje pod obserwacją przez ok. 20 min.

W przypadku badań finansowanych przez NFZ, w dniu badania należy zgłosić się wraz ze skierowaniem na badanie oraz dowodem ubezpieczenia. Dodatkowo należy zabrać ze sobą:

 • wyniki wcześniejszych badań obrazowych wraz z kliszami/płytami CD oraz ich opisami
 • wyniki badań dodatkowych, np.: wypisy ze szpitala, wyniki USG
 • wynik badania poziomu kreatyniny oraz poziomu TSH we krwi (wynik badania ważny jest miesiąc od daty jego oznaczenia!)

Badania niewymagające wcześniejszego przygotowania:

(bez dożylnego/doustnego podania kontrastu/środka cieniującego)

 • TK stawów
 • TK kości
 • TK kręgosłupa
 • TK zatok obocznych nosa
 • TK kości skroniowych
 • TK klatki piersiowej o wysokiej rozdzielczości HRCT

Badania, które wymagają wcześniejszego przygotowania:

(z dożylnym/doustnym podaniem kontrastu/środka cieniującego)

 • TK głowy
 • TK szyi
 • TK klatki piersiowej
 • TK jamy brzusznej
 • TK miednicy – ocena tkanek miękkich
 • badania angio-TK

Przygotowanie do badań

TK wymagające dożylnego/doustnego podania kontrastu/środka cieniującego wymaga, by:

 • Na badanie pacjent zgłosił się „na czczo” (tj.: ok. 6 godzin przed badaniem powstrzymać się od spożywania pokarmów).
 • W dniu wskazanie jest większe niż zazwyczaj spożycie wody niegazowanej.
 • O ile lekarz prowadzący nie zaleci inaczej – leki przyjmowane „na stałe” powinny zostać zażyte.

(wyj.: lek przeciwcukrzycowy – metmorfina – pacjenci powinni wstrzymać się od przyjmowania leku na 48 godzin przed badaniem i 24 godziny po badaniu z użyciem środka cieniującego – zalecana konsultacja z lekarzem prowadzącym)

 • Pacjent miał ze sobą aktualny wynik oznaczenia poziomu stężenia kreatyniny w surowicy krwi.
 • Po zakończeniu badania wskazane jest spożycie większej ilości płynów.

 

PRACOWNIA MAMMOGRAFII

Pracownia mammografii wykonuje radiologiczne badania piersi na nowoczesnym aparacie cyfrowym, który pozwala wykryć nawet niewielkie zmiany w strukturze gruczołu piersiowego.

Pracownia prowadzi diagnostykę dla pacjentek według wskazań lekarskich, bezpłatnie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi (zakładka: BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA), a także odpłatnie/prywatnie. 

Do badania pacjentka musi zdjąć odzież od pasa w górę. Badanie przeprowadzane jest w pozycji stojącej. Badana pierś jest umieszczana pomiędzy podstawkę z kasetą rentgenowską a plastikową płytą kompresyjną. Zdjęcie rentgenowskie wykonuje się w dwóch podstawowych projekcjach, tj.: góra-dół oraz skośne. W uzasadnionych przypadkach, projekcje podstawowe uzupełnia się projekcją celowaną/powiększoną.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami zmieszczonymi poniżej – w szczególności w zakresie ewentualnego przygotowania do badań.

Przygotowanie do badań

Badanie mammograficzne nie wymaga specjalnego przygotowania

Jedyny wyjątek dotyczy kobiet, które nadal miesiączkują – zaleca się wykonanie badania mammograficznego w I fazie cyklu miesiączkowego (tj.: w pierwszych 10. dniach cyklu).
Paniom, które zgłaszają się na badanie mammograficzne zaleca się, by:

 • W dniu badania nie stosować żadnych kosmetyków (tj.: dezodorant, balsam do ciała, perfumy, etc.).
 • W dniu badania założyć wygodną i luźną odzież, która nie będzie sprawiać kłopotu w trakcie przygotowania do badania.
 • Zrezygnować z biżuterii – szczególnie w obrębie szyi i uszu.

 

Prosimy Panie, które zgłaszają się na badanie, aby zabrały ze sobą:

 • wyniki wcześniejszych badań obrazowych wraz z kliszami/płytami CD oraz ich opisami, tj.: USG piersi, mammografii
 • wyniki badań dodatkowych, np.: biopsji cienkoigłowej (BAC)

Prosimy również o zgłoszenie osobie, która wykonuje badanie wszelkich istotnych informacji, np.: ciąża, urazy sutka i jego okolicy, etc.

Zasady przyjęć do jednostki organizacyjnej

Badania wykonywane są na zlecenie lekarza (na podstawie wystawionego skierowania / w ramach ubezpieczenia w NFZ) lub bez zlecenia lekarskiego (odpłatnie/prywatnie).

Badania realizowane są od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30-11.00 oraz 14.00-17.00.

Skierowanie na badanie – bezpłatne:

Pacjent powinien stawić się do badania z dowodem tożsamości oraz prawidłowo wypełnionym skierowaniem. Prawidłowe skierowanie musi być wypełnione czytelnie, posiadać pieczątkę jednostki służby zdrowia i lekarza kierującego, przebieg choroby oraz rozpoznanie zgodne z kodem ICD10.

Odpłatne/prywatne badanie:

Odpłatne/prywatne badania na żądanie pacjenta wykonywane są zarówno na podstawie skierowania, jak również bez skierowania – w zależności od rodzaju badania radiologicznego.

W przypadku badań USG i RM/MRI – nie jest wymagane posiadanie skierowania lekarskiego.

przypadku badań wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie – RTGTK, mammografia – badanie można zrealizować wyłącznie na podstawie otrzymanego skierowania lekarskiego.

Wydawanie wyników

Wydawanie / odbiór wyników – w rejestracji pracowni; zgodnie z harmonogramem prac rejestracji.

Szybkość pojawienia się wyniku / opisu jest zależna od dyspozycyjności lekarza specjalisty radiologa, opisującego zrealizowane badanie.

Szczegółowe informacje nt. odbioru wyników / opisów badań można uzyskać w rejestracji pracowni. Jednakże w zdecydowanej większości przypadków czas oczekiwania wynosi:

 

 • Badanie USG – w momencie zakończenia badania (opis specjalisty)
 • Badanie RTG – w momencie zakończenia badania płyta CD ze zdjęciem; opis specjalisty radiologa – do 5 dni roboczych
 • Badanie TK i inne – w momencie zakończenia badania płyta CD ze zdjęciem; opis specjalisty radiologa – do 5 dni roboczych

Pacjent może odebrać wynik osobiście lub może to zrobić inna osoba na podstawie stosownego upoważnienia – druk upoważnienia do pobrania w rejestracji pracowni.

 

Informacje dla pacjenta i lekarza kierującego

 • Dzieci do badania RTG powinny zgłaszać się z książeczką zdrowia w celu odnotowania informacji dotyczących napromieniowania.
 • Kobiety w ciąży zawsze powinny poinformować o swym stanie personel wykonujący badanie. Ze względu na zdrowie dziecka badania kobiet ciężarnych wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych radujących życie.
 • Badanie RTG u kobiet należy wykonywać do 10 dnia cyklu menstruacyjnego licząc od pierwszego dnia krwawienia.
 • W razie konieczności podania środka cieniującego pacjent musi wyrazić pisemna zgodę.
 • Na badanie pacjent powinien dostarczyć poprzednie wyniki badań.

CENNIK

 
PRACOWNIA RADIOLOGII  
RTG zatok nosa - w projekcji AP 57,00
RTG nosa - w projekcji AP 57,00
RTG twarzoczaszki przeglądowe - w projekcji AP i bocznej 70,00
RTG czaszki przegladowe - w projekcji AP i bocznej 70,00
RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - przegladowe - w projekcji AP i bocznej 70,00
RTG kręgosłupa odcinka szyjnego – celowane lub czynnościowe - w projekcji AP i bocznej 70,00
RTG kręgosłupa odcinka piersiowego -w projekcji AP i bocznej 70,00
RTG kręgosłupa odcinka piersiowego – celowane lub czynnościowe - w projekcji AP i bocznej 70,00
RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - przeglądowe - w projekcji AP i bocznej 70,00
RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego – celowane lub czynnościowe - w projekcji AP i bocznej 70,00
RTG kręgosłupa - inne - 1 zdjęcie 57,00
RTG kręgosłupa - inne - 2 zdjęcia 70,00
Mammografia jednej piersi 100,00
Mammografia obu piersi 100,00
RTG żeber - w projekcji AP i bocznej 70,00
RTG żeber - 1 zdjęcie 57,00
RTG mostka - w projekcji AP 57,00
RTG mostka - w projekcji AP i bocznej 70,00
RTG obojczyka - w projekcji AP i bocznej 70,00
RTG obojczyka - w projekcji AP 57,00
RTG klatki piersiowej AP 57,00
RTG klatki piersiowej PA 57,00
RTG klatki piersiowej w projekcji PA i bocznej 70,00
RTG klatki piersiowej z kontrastem w projekcji AP lub bocznej 100,00
RTG klatki piersiowej w projekcji bocznej 57,00
Seriogram górnego odcinka przewodu pokarmowego - pasaż 101,00
Seriogram dolnego odcinka przewodu pokarmowego-wlew dojelitowy 101,00
Urografia z kontrastem niejonowym - 4 zdjęcia 222,00
RTG jamy brzusznej przeglądowe - w projekcji AP 57,00
RTG kości barku i ramienia - w projekcji AP i bocznej 70,00
RTG kości barku i ramienia - w projekcji AP 57,00
RTG kości łokcia/przedramienia -w projekcji AP 57,00
RTG kości łokcia/przedramienia - w projekcji AP i bocznej 70,00
RTG nadgarstka/dłoni - w projekcji AP 57,00
RTG nadgarstka/dłoni -w projekcji AP i bocznej 70,00
RTG kości miednicy/biodra - w projekcji AP 57,00
RTG kości miednicy/biodra - inne - 1 zdjęcie 57,00
RTG kości miednicy/biodra - inne - w projekcji AP i bocznej 70,00
RTG uda/kolana/podudzia - w projekcji AP 57,00
RTG uda/kolana/podudzia - w projekcji AP i bocznej 70,00
RTG kostki/stopy - w projekcji AP 57,00
RTG kostki/stopy - w projekcji AP i bocznej 70,00
RTG kończyny / stawu inne 1 zdjęcie 62,00
RTG kończyny / stawu porównawcze 1 zdjęcie 75,00
Opis zdjęć obcych 20,00
PRACOWNIA ULTRASONOGRAFII  
Biopsja brzucha pod kontrolą USG 150,00
Biopsja tarczycy pod kontrolą usg 150,00
Biopsja tkanek miękkich pod kontrolą usg 150,00
Biopsja węzła chłonnego 150,00
Biopsja cienkoigłowa piersi pod kontrolą usg 150,00
Biopsja gruboigłowa pod kontrolą usg 250,00
USG - Echoencefalografia 70,00
USG tarczycy i przytarczyc 70,00
USG naczyń szyi-doppler 100,00
USG ślinianek 70,00
USG przezciemiączkowe 70,00
USG piersi 80,00
USG przezklatkowe płuc 70,00
USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego 70,00
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej 70,00
USG brzucha inne 70,00
USG zakrzepicy żył głębokich - doppler 100,00
USG naczyń narządów miąższowych - doppler 100,00
USG kończyn górnych - doppler 100,00
USG kończyn dolnych - doppler 100,00
USG tętnic nerkowych - doppler 100,00
USG stawów innych 70,00
USG węzłów chłonnych 70,00
USG innych tkanek miekkich 70,00
USG stawów barkowych 70,00
USG stawów łokciowych 70,00
USG stawów rąk lub stawów stóp 70,00
USG stawów biodrowych 70,00
USG stawów kolanowych 70,00
USG moszny w tym jąder i najądrzy 70,00
PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ  
TK Angio tetnic jamy brzusznej (w tym aorta) 600,00
TK Angio tetnic mózgowych (głowa) 600,00
TK Angio tętnic domózgowych (szyja) 600,00
TK Angio tętnic klatki piersiowej (w tym aorta) 600,00
TK Angio tętnic kończyn 600,00
TK dwóch okolic anatomicznych bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 600,00
TK dwóch okolic anatomicznych bez wzmocnienia kontrastowego 500,00
TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 350,00
TK głowy bez kontrastu 250,00
TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym (tylko 1 faza z kontrastem) 350,00
TK inne bez kontrastu 350,00
TK jamu brzusznej i miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego - dwie okolice 500,00
TK jamy brzusznej i miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym - dwie okolice 600,00
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 400,00
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnieinia kontrastowego 350,00
TK jamy brzusznej wielofazowe 500,00
TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 400,00
TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego 350,00
TK klatki piersiowej, brzucha i miednicy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 800,00
TK klatki piersiowej ze wzmocnieniem kontrastowym (tylko jedna faza z kontrastem) 400,00
TK kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 400,00
TK kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego 350,00
TK kończyny górnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 400,00
TK kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego 350,00
TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez wzmocnienia kontrastowego 350,00
TK kręgosłupa piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego 350,00
TK kręgosłupa szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego 350,00
TK szyi/krtani bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 400,00
TK szyi/krtani bez wzmocnienia kontrastowego 350,00
TK trzech lub wiecej okolic anatomicznych bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 800,00
TK trzech lub więcj okolic anatomicznych bez wzmocnienia kontrastowego 600,00
TK uraz wielonarządowy - trauma scan 800,00
TK zatok 250,00

 

POZOSTAŁE PORADNIE DIAGNOSTYCZNE

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast