ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Zakład Diagnostyki Obrazowej w ciągu roku realizuje ponad 50 tys. badań dla pacjentów Szpitala, podstawowej opieki zdrowotnej oraz gabinetów specjalistycznych. Świadczenia realizowane są 24 godz./dobę; 7 dni w tygodniu.

W strukturach Zakładu Diagnostyki Obrazowej funkcjonują pracownie:

 • rentgenografii (RTG)
 • ultrasonografii (USG)
 • tomografii komputerowej  (TK)
 • mammografii

Pracownia RTG wykonuje diagnostykę radiologiczną w zakresie radiologii klasycznej całego ciała. Badania realizowane po wcześniejszym zarejestrowaniu i przygotowaniu pacjenta do badania.

Pracownia USG świadczy usługi w pełnym zakresie – także badania dopplerowskie przepływów żylnych oraz płuc.

Pracownia tomografii komputerowej realizuje pełen zakres usług, w tym również świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).

Pracownia mammografii wykonuje badania na nowoczesnym cyfrowym aparacie.

Zakład przeprowadza kompleksową diagnostykę pacjentów w obrębie ww. pracowni i współpracuje ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala.

ul. Szpitalna 22
34-200 Sucha Beskidzka
WEJŚCIE OD BLOKU C — II piętro
WEJŚCIE OD BLOKU B — III piętro

 

 

Rejestracja:
+48 33 872 32 91

 

 

 

rejestracjazdo@zozsuchabeskidzka.pl

 

Zespół pracowni

 

 

 

st. tech. Maciej Mierzwa

p.o. Koordynatora

Koordynator Zespołu Techników

 

 

st. tech. Janusz Pazdur

p.o. Koordynatora ds. Organizacji 

Technik Elektroradiologii
Inspektor Ochrony Radiologicznej

 

 
 

 

Personel:

 

Lekarze specjaliści radiologii i diagnostyki obrazowej - 9 osób
Lekarze radiolodzy - 1 osoba
Lekarze w trakcie specjalizacji - 1 osoby
Technicy elektroradiologii - 20 osób
Pielęgniarki - 3 osoby
Sekretarki medyczne - 4 osoby

 

 

Godziny pracy zakładu diagnostyki obrazowej:

 

Poniedziałek – Piątek 07:00 – 19:00

Rejestracja telefoniczna:

 

Poniedziałek – Piątek 9:00 – 15:00

 

 

 

 

PRACOWNIA RENTGENOGRAFII (RTG)

Pracownia realizuje diagnostykę radiologiczną w zakresie radiologii klasycznej całego ciała oraz badań kontrastowych. Przed badaniem pacjent zostaje poproszony o odpowiednie przygotowanie się w kabinie pacjenta. Badania polegają na wykonaniu przez technika elektroradiologii zdjęć w jednej lub większej liczbie projekcji, przy użyciu jak najmniejszej dawki promieniowania, która pozwala na optymalne zobrazowanie badanej okolicy anatomicznej. Sposób ułożenia pacjenta do badania zależny jest od rodzaju badania, stanu pacjenta a także od zalecenia lekarskiego. Uzyskane badanie zostaje opisane przez lekarza radiologa.

Dawki stosowane w badaniach z zastosowaniem promieniowania rentgenowskiego nie powinny powodować działań niepożądanych. Należy jednak zachować ostrożność i nie stosować metod diagnostyki rentgenowskiej bez potrzeby. Reakcja organizmu na promieniowanie RTG zależna jest od dawki pochłoniętego promieniowania, wieku pacjenta oraz narządów i tkanek narażonych na promieniowanie. Promieniowanie rentgenowskie ma negatywny wpływ na rozwój płodu, dlatego unika się ekspozycji kobiet ciężarnych, a wykonanie badania RTG u kobiet w wieku rozrodczym zaleca się w pierwszych 10 dniach cyklu menstruacyjnego. 

Prosimy o zapoznanie się z informacjami zmieszczonymi poniżej – w szczególności w zakresie ewentualnego przygotowania do badań.

 

Badania niewymagające wcześniejszego przygotowania:

 • RTG CZASZKI
 • RTG OBRĘCZY BARKOWEJ
 • RTG KLATKI PIERSIOWEJ
 • RTG KOŃCZYNY GÓRNEJ
 • RTG KOŃCZYNY DOLNEJ
 • RTG STAWÓW
 • RTG ZATOK PRZYNOSOWYCH

Badania, które wymagają wcześniejszego przygotowania:

 • RTG KRĘGOSŁUPA
 • RTG JAMY BRZUSZNEJ
 • RTG MIEDNICY
 • UROGRAFIA

Przygotowanie do badań

 

Przygotowanie do badania: UROGRAFIA

 • W dniu badania pacjent powinien być „na czczo”.
 • Do badania należy zgłosić się z aktualnym wynikiem badań, tj.: kreatynina są ważne 2 toraz TSH (TSH - jeżeli u pacjenta występują schorzenia tarczycy). Wyniki tych badań nie starsze niż dwa tygodnie od daty wykonania. Wynik TSH i KREATYNINY muszą posiadać wszyscy pacjenci.
 • Tydzień przed badaniem należy stosować dietę lekkostrawną.
 • Dzień przed należy zastosować środki przeczyszczające.
 • Na trzy dni przed badaniem należy zażyć środki przeciw wzdęciom, zgodnie z załączoną ulotką.
 • Zaleca się nie palić papierosów i nie żuć gumy. Czynności te powodują powstawanie gazów, które utrudniają ocenę w trakcie badania.
 • Zażyć stale przyjmowane leki, zgodnie z zaleceniami lekarskimi.

 

Przygotowanie do badania: RTG L-S, MIEDNICY I JAMY BRZUSZNEJ

 • W dniu badania pacjent powinien być „na czczo” i po wypróżnieniu.
 • Dieta w dniu poprzedzającym badanie powinna być lekkostrawna.
 • Na trzy dni przed badaniem należy zażyć środki przeciw wzdęciom, zgodnie z załączona ulotką.
 

 

 

PRACOWNIA ULTRASONOGRAFII (USG)

 

Badanie ultrasonograficzne (USG) to nieinwazyjna metoda diagnostyczna, pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu. W zależności od rodzaju badania, badanej okolicy anatomicznej i znajdowanych zmian chorobowych, badanie może trwać od kilku do kilkudziesięciu minut. W większości przypadków jest całkowicie bezbolesne dla pacjenta.

Przed badaniem pacjent odsłania odpowiednią część ciała (brzuch, szyję, etc.) i kładzie w sposób wskazany przez osobę prowadzącą badanie (na plecach lub na boku). Dla zwiększenia przewodnictwa fal, skóra pacjenta lub głowica aparatu zostaje posmarowana specjalnym żelem, aby wyeliminować warstwę powietrza między sondą ultradźwiękową a skórą lub inną powierzchnią badaną. Ultrasonografia jest badaniem bezpiecznym i dokładnym, nie obserwuje się działań niepożądanych.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami zmieszczonymi poniżej – w szczególności w zakresie ewentualnego przygotowania do badań.

 

Badania niewymagające wcześniejszego przygotowania:

 • USG GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH I WĘZŁÓW CHŁONNYCH
 • USG TKANEK MIĘKKICH
 • USG STRUKTUR MIĘŚNI I ŚCIĘGIEN
 • USG NACZYŃ
 • USG STAWÓW

Badania, które wymagają wcześniejszego przygotowania:

 • USG JAMY BRZUSZNEJ
 • USG MIEDNICY

 

Przygotowanie do badań

Przygotowanie do badania: USG MIEDNICY, JAMY BRZUSZNEJ

 • W przeddzień badania nie jest wskazane picie alkoholu, kawy, napojów gazowanych, palenie papierosów.
 • W dniu poprzedzającym badanie spożywane posiłki powinny być lekkostrawne i niezbyt obfite.
 • Na trzy dni przed badaniem należy zażyć środki przeciw wzdęciom,  zgodnie z załączoną ulotką.
 • Co najmniej 6 godzin przed badaniem należy powstrzymać się od spożycia jakichkolwiek posiłków.
 • 3-4 godziny przed badaniem należy pić wyłącznie wodę niegazowaną, napełniając pęcherz tak, żeby przed badaniem pacjent miał uczucie parcia na pęcherz.

 

 

 

 

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)

Tomografia komputerowa jest metodą diagnostyki, w której za pomocą promieni rentgenowskich uzyskuje się wielowarstwowe przekrojowe obrazy ciała. Badania z wykorzystaniem tomografu komputerowego pozwalają na szybką i precyzyjną diagnostykę chorób układu kostno-stawowego, centralnego układu nerwowego, klatki piersiowej, jamy brzusznej oraz miednicy. Zaletami tej metody diagnostycznej jest nieinwazyjność, dokładność oraz krótki czas badania, uzależniony od badanego obszaru anatomicznego. W trakcie badania pacjent znajduje się na specjalnym stole, który przesuwa się wzdłuż aparatu, umożliwiając w ten sposób pracę lampie rentgenowskiej. Lampa poruszając się wokół ciała pacjenta, skanuje określoną część ciała pacjenta. Komputer łączy wykonane skany w
precyzyjny obraz tkanek ciała. Należy pamiętać, że ciąża jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do badania

W pracowni Tomografii Komputerowej stosowane są nowoczesne, niejonowe środki kontrastowe, które cechują się niskim ryzykiem działań niepożądanych oraz dobrą tolerancją. Jak każdy lek, środek kontrastowy nie jest obojętny dla zdrowia i może powodować działania niepożądane. Działania niepożądane mają charakter przejściowy o niewielkim nasileniu, zalicza się do nich m.in. nudności, wymioty, uczucie ciepła, metaliczny posmak w ustach. Możliwe są również reakcje rzekomo alergiczne, w tym wstrząs, który wymaga interwencji medycznej. Do pierwszych objawów ciężkiej reakcji zalicza się: obrzęk twarzy, języka, gardła, kaszel, swędzenie, pokrzywka, trudności w oddychaniu. O wszystkich NIEPOKOJĄCYCH objawach należy poinformować personel pracowni Tomografii Komputerowej. W celu zapewnienia bezpiecznego badania z zastosowaniem środka kontrastowego pacjent proszony jest o uzupełnienie stosownej ankiety.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami zmieszczonymi poniżej – w szczególności w zakresie ewentualnego przygotowania do badań.

 

Badanie TK trwa ok. 15 min. W przypadku badań z dożylnym podaniem kontrastu/środka cieniującego, który może wywołać reakcję alergiczną lub inne działania niepożądane, po badaniu pacjent pozostaje pod obserwacją przez ok. 20 min.

W przypadku badań finansowanych przez NFZ, w dniu badania należy zgłosić się wraz ze skierowaniem na badanie oraz dowodem ubezpieczenia. Dodatkowo należy zabrać ze sobą:

 • wyniki wcześniejszych badań obrazowych wraz z kliszami/płytami CD oraz ich opisami
 • wyniki badań dodatkowych, np.: wypisy ze szpitala, wyniki USG
 • wynik badania poziomu kreatyniny oraz poziomu TSH we krwi (wynik badania ważny jest miesiąc od daty jego oznaczenia!)

Badania niewymagające wcześniejszego przygotowania:

(bez dożylnego/doustnego podania kontrastu/środka cieniującego)

 • TK stawów
 • TK kości
 • TK kręgosłupa
 • TK zatok obocznych nosa
 • TK kości skroniowych
 • TK klatki piersiowej o wysokiej rozdzielczości HRCT

Badania, które wymagają wcześniejszego przygotowania:

(z dożylnym/doustnym podaniem kontrastu/środka cieniującego)

 • TK głowy
 • TK szyi
 • TK klatki piersiowej
 • TK jamy brzusznej
 • TK miednicy – ocena tkanek miękkich
 • badania angio-TK

 

Przygotowanie do badań

 

Przygotowanie do badania: TK wymagające dożylnego/doustnego podania kontrastu/środka cieniującego

 • Na badanie pacjent zgłosi się „na czczo” (tj.: ok. 6 godzin przed badaniem powstrzymać się od spożywania pokarmów).
 • Do badania należy zgłosić się z aktualnym wynikiem badań, tj.: kreatynina oraz TSH (TSH- jeżeli u pacjenta występują schorzenia tarczycy). Wynik TSH i KREATYNINY muszą posiadać wszyscy pacjenci. Ważne żeby wyniki były nie starsze niż 2 tygodnie.
 • W dniu badania wskazane jest większe niż zazwyczaj spożycie wody niegazowanej.
 • O ile lekarz prowadzący nie zaleci inaczej – leki przyjmowane „na stałe” powinny zostać zażyte.

(wyj.: lek przeciwcukrzycowy –metmorfina– pacjenci powinni wstrzymać się od przyjmowania leku na 48 godzin przed badaniem i 24 godziny po badaniu z użyciem środka cieniującego – zalecana konsultacja z lekarzem prowadzącym)

 • Po zakończeniu badania wskazane jest spożycie większej ilości płynów.
 

Przygotowanie do badania: TK jamy brzusznej

 • Na badanie pacjent zgłosi się „na czczo” (tj.: ok. 6 godzin przed badaniem powstrzymać się od spożywania pokarmów).
 • Do badania należy zgłosić się z aktualnym wynikiem badań, tj.: kreatynina  oraz TSH (TSH- jeżeli u pacjenta występują schorzenia tarczycy). Ważne żeby wyniki były nie starsze niż 2 tygodnie.
 • Dzień przed badaniem wypić wieczorem litr przegotowanej/niegazowanej wody.
 • W dniu badania rano na czczo wypić szklankę wody oraz przynieść ze sobą litr wody.
 • O ile lekarz prowadzący nie zaleci inaczej – leki przyjmowane „na stałe” powinny zostać zażyte.

(wyj.: lek przeciwcukrzycowy –metmorfina– pacjenci powinni wstrzymać się od przyjmowania leku na 48 godzin przed badaniem i 24 godziny po badaniu z użyciem środka cieniującego – zalecana konsultacja z lekarzem prowadzącym)

 • Po zakończeniu badania wskazane jest spożycie większej ilości płynów.

PRACOWNIA MAMMOGRAFII

Pracownia mammografii wykonuje radiologiczne badania piersi na nowoczesnym aparacie cyfrowym, który pozwala wykryć nawet niewielkie zmiany w strukturze gruczołu piersiowego.

Pracownia prowadzi diagnostykę dla pacjentek według wskazań lekarskich, a także odpłatnie/prywatnie. 

Do badania pacjentka musi zdjąć odzież od pasa w górę. Badanie przeprowadzane jest w pozycji stojącej. Badana pierś jest umieszczana pomiędzy podstawkę z kasetą rentgenowską a plastikową płytą kompresyjną. Zdjęcie rentgenowskie wykonuje się w dwóch podstawowych projekcjach, tj.: góra-dół oraz skośne. W uzasadnionych przypadkach, projekcje podstawowe uzupełnia się projekcją celowaną/powiększoną.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami zmieszczonymi poniżej – w szczególności w zakresie ewentualnego przygotowania do badań.

 

Przygotowanie do badań

 

Badanie mammograficzne nie wymaga specjalnego przygotowania

Jedyny wyjątek dotyczy kobiet, które nadal miesiączkują– zaleca się wykonanie badania mammograficznego w I fazie cyklu miesiączkowego (tj.: w pierwszych 10. dniach cyklu); chyba, że lekarz zdecyduje inaczej.
Paniom, które zgłaszają się na badanie mammograficzne zaleca się, by:

 • W dniu badania nie stosować żadnych kosmetyków (tj.: dezodorant, balsam do ciała, perfumy, etc.).
 • W dniu badania założyć wygodną i luźną odzież, która nie będzie sprawiać kłopotu w trakcie przygotowania do badania.
 • Zrezygnować z biżuterii – szczególnie w obrębie szyi i uszu.

Prosimy Panie, które zgłaszają się na badanie, aby zabrały ze sobą:

 • wyniki wcześniejszych badań obrazowych wraz z kliszami/płytami CD oraz ich opisami, tj.: USG piersi, mammografii
 • wyniki badań dodatkowych, np.: biopsji cienkoigłowej (BAC)

Prosimy również o zgłoszenie osobie, która wykonuje badanie wszelkich istotnych informacji, np.: ciąża, urazy sutka i jego okolicy, etc

Zasady przyjęć do jednostki organizacyjnej

 

Badania wykonywane są na zlecenie lekarza (na podstawie wystawionego skierowania / w ramach ubezpieczenia w NFZ) lub bez zlecenia lekarskiego (odpłatnie/prywatnie).

Badania realizowane są od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30-11.00 oraz 14.00-17.00.

 

Skierowanie na badanie – bezpłatne:

Pacjent powinien stawić się do badania z dowodem tożsamości oraz prawidłowo wypełnionym skierowaniem. Prawidłowe skierowanie musi być wypełnione czytelnie, posiadać pieczątkę jednostki służby zdrowia i lekarza kierującego, przebieg choroby oraz rozpoznanie zgodne z kodem ICD10.

Odpłatne/prywatne badanie:

Odpłatne/prywatne badania na żądanie pacjenta wykonywane są zarówno na podstawie skierowania, jak również bez skierowania – w zależności od rodzaju badania radiologicznego.

W przypadku badań USG i RM/MRI – nie jest wymagane posiadanie skierowania lekarskiego.

W przypadku badań wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie – RTGTK, mammografia – badanie można zrealizować wyłącznie na podstawie otrzymanego skierowania lekarskiego.

 

 

Wydawanie wyników

 

Każdy pacjent do planowanego badana TK, RTG, USG, Mammografii proszony jest o zabranie ze sobą poprzednich wyników badań, jeżeli były one wykonywane w inne placówce niż w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Obecnie - wyniki badań RTG  oraz TK do odbioru w godzinach 7.00-14.30 w punkcie zlokalizowanym na zewnątrz budynku głównego szpitala obok apteki „Niezapominajka”

Wydawanie / odbiór pozostałych wyników – w rejestracji pracowni; zgodnie z harmonogramem prac rejestracji.

Szybkość pojawienia się wyniku / opisu jest zależna od dyspozycyjności lekarza specjalisty radiologa, opisującego zrealizowane badanie.

Szczegółowe informacje nt. odbioru wyników / opisów badań można uzyskać w rejestracji pracowni. Jednakże w zdecydowanej większości przypadków czas oczekiwania wynosi:

 

 • Badanie USG – w momencie zakończenia badania (opis specjalisty)
 • Badanie RTG – do 5 dniu roboczych; płyta CD ze zdjęciem RTG wydawana na życzenie pacjenta
 • Badanie TK – do 3 tygodni; płyta CD z badania wydawana jest razem z wynikiem
 • Mammografia – do 3 tygodni; płyta CD z badania wydawana jest razem z wynikiem

Pacjent może odebrać wynik osobiście lub może to zrobić inna osoba na podstawie stosownego upoważnienia – druk upoważnienia do pobrania w rejestracji pracowni, w punkcie odbioru wyników oraz pod linkiem (do pobrania): Upoważnienie do odbioru dokumentacji.

 

Informacje dla pacjenta i lekarza kierującego

 

 
 • Dzieci do badania RTG powinny zgłaszać się z książeczką zdrowia w celu odnotowania informacji dotyczących napromieniowania.
 • Kobiety w ciąży zawsze powinny poinformować o swym stanie personel wykonujący badanie. Ze względu na zdrowie dziecka badania kobiet ciężarnych wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych radujących życie.
 • Badanie RTG u kobiet należy wykonywać do 10 dnia cyklu menstruacyjnego licząc od pierwszego dnia krwawienia.
 • W razie konieczności podania środka cieniującego pacjent musi wyrazić pisemna zgodę.
 • Na badanie pacjent powinien dostarczyć poprzednie wyniki badań.

 

(Do pobrania) Informacja o wpływie wykonywanej przez jednostkę organizacyjną działalności na zdrowie ludzi i na środowisko

CENNIK

Szanowni Pacjenci!

Pod niżej zamieszczonym linkiem, prezentujemy Państwu obowiązujący w naszym podmiocie zewnętrzny/komercyjny cennik usług*, obejmujący wszystkie aspekty prowadzonej przez nas działalności. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie możliwość modyfikacji ceny z uwagi na konieczność indywidualnego podejścia wobec każdej hospitalizacji. Przedmiotowa zmiana może nastąpić, np.: z powodu rozszerzenia procedur medycznych, zastosowania niestandardowych materiałów, jak również czasu pobytu – znacznie krótszego bądź dłuższego niż przyjęty w katalogu Narodowego Funduszu Zdrowia. 

POZOSTAŁE PORADNIE DIAGNOSTYCZNE