NUMERY TELEFONÓW DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH, ODDZIAŁÓW, PRACOWNI I ZAKŁADÓW DIAGNOSTYKI

CENTRALA TELEFONICZNA: (+48) 33 872 31 00

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ (RTG): (+48) 33 872 32 91

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ: (+48) 33 872 33 09

PRACOWNIA ENDOSKOPII PRZEWODU POKARMOWEGO: (+48) 33 872 32 78

REJESTRACJA CENTRALNA PORADNI SPECJALISTYCZNYCH: (+48) 33 872 31 04

● REJESTRACJA DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

– POR. GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZA: (+48) 33 872 33 64
POR. CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY / POR. PULMONOLOGICZNA: (+48) 33 872 32 12
– POR. MEDYCYNY PRACY: (+48) 33 872 32 10
– POR. ONKOLOGICZNA I CHEMIOTERAPII ONKOLOG. : (+48) 33 872 31 20
– POR. PSYCHOLOGII KLINICZNEJ: (+48) 33 872 32 20

 

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA
(w SUCHEJ BESK. i w JORDANOWIE): (+48) 513 021 534

 

● ADMINISTRACJA

– SEKRETARIAT DYREKCJI: (+48) 33 872 33 16
– KADRY – KIEROWNIK: (+48) 33 872 32 72
– DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: (+48) 33 872 33 23
– DZIAŁ ZAMÓWIEŃ I SPRZEDAŻY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH : (+48) 33 872 33 14
– DZIAŁ GOSPODARCZY: (+48) 33 872 33 99
– KSIĘGOWOŚĆ: (+48) 33 872 32 90
– RZECZNIK PRAW PACJENTA: (+48) 668 312 943
– RZECZNIK PRASOWY: (+48) 33 872 32 13

 

● PRACOWNIE:

– PRACOWNIA CYTOLOGICZNA: (+48) 33 872 33 64
– PRACOWNIA EEG / EMG: (+48) 33 872 34 10, (+48) 690 588 056
– PRACOWNIA EKG: (+48) 33 872 33 95
– PRACOWNIA ENDOSKOPII PRZEWODU POKARMOWEGO: (+48) 33 872 32 78
– PRACOWNIA ELEKTROKARDIOLOGII NIEINWAZYJNEJ: (+48) 33 872 32 41
– PRACOWNIA SPIROMETRII: (+48) 33 872 32 12

 

● REHABILITACJA:

– REHABILITACJA W SZPITALU W SUCHEJ BESK: (+48) 33 872 33 57
– REHABILITACJA W SZPITALU W MAKOWIE PODHALAŃSKIM: (+48) 33 872 31 29

 

ODDZIAŁY W SZPITALU W SUCHEJ BESKIDZKIEJ:

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

– RECEPCJA: (+48) 33 872 33 67
– DYŻURKA PIELĘGNIARSKA: (+48) 33 872 33 77  /  (+48) 33 872 32 61
– DYŻURKA LEKARSKA: (+48) 33 872 33 78  /  (+48) 33 872 34 04

 

O. ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

– DYŻURKA PIELĘGNIARSKA: (+48) 33 872 32 49
– DYŻURKA LEKARSKA: (+48) 33 872 32 03

 

BLOK OPERACYJNY

– SEKRETARIAT: (+48) 33 872 33 50
– DYŻURKA PIELĘGNIARSKA: (+48) 33 872 33 72

 

O. CHIRURGICZNY Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

– SEKRETARIAT: (+48) 33 872 32 37
– DYŻURKA PIELĘGNIARSKA: (+48) 33 872 33 25
– DYŻURKA LEKARSKA: (+48) 33 872 33 26

 

DZIENNY ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ

– DYŻURKA PIELĘGNIARSKA: (+48) 33 872 31 20
– DYŻURKA LEKARSKA: (+48) 33 872 31 25

 

O. NEONATOLOGICZNY

– SEKRETARIAT: (+48) 33 872 33 04
– DYŻURKA PIELĘGNIARSKA: (+48) 33 872 33 04
– DYŻURKA LEKARSKA: (+48) 33 872 33 71

 

O. NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM

– SEKRETARIAT: (+48) 33 872 32 06
– DYŻURKA PIELĘGNIARSKA: (+48) 33 872 32 50
– DYŻURKA LEKARSKA: (+48) 33 872 32 52

 

O. GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY

– SEKRETARIAT: (+48) 33 872 33 01
– DYŻURKA PIELĘGNIARSKA: (+48) 33 872 33 06
– DYŻURKA LEKARSKA: (+48) 33 872 33 05

– BLOK PORODOWY DYŻURKA PIELĘGNIARSKA: (+48) 33 872 33 55
– BLOK PORODOWY DYŻURKA LEKARSKA: (+48) 33 872 33 68

 

O. KARDIOLOGICZNY

– DYŻURKA PIELĘGNIARSKA: (+48) 33 872 32 24
– DYŻURKA LEKARSKA: (+48) 33 872 33 56

 

O. PEDIATRYCZNY

– SEKRETARIAT: (+48) 33 872 32 40
– DYŻURKA PIELĘGNIARSKA: (+48) 33 872 32 01
– DYŻURKA LEKARSKA: (+48) 33 872 33 70

 

O. REUMATOLOGICZNY

– SEKRETARIAT: (+48) 33 872 33 34
– DYŻURKA PIELĘGNIARSKA: (+48) 33 872 33 73
– DYŻURKA LEKARSKA: (+48) 33 872 33 81

 

O. URAZOWO – ORTOPEDYCZNY

– SEKRETARIAT: (+48) 33 872 32 27
– DYŻURKA PIELĘGNIARSKA: (+48) 33 872 33 24
– DYŻURKA LEKARSKA: (+48) 33 872 32 85
– INFORMACJA W SPRAWIE PRZYJĘĆ NA ZABIEGI OPERACYJNE: (+48) 33 872 33 83

 

O. UROLOGICZNY

– SEKRETARIAT: (+48) 33 872 32 56
– DYŻURKA PIELĘGNIARSKA: (+48) 33 872 32 51
– DYŻURKA LEKARSKA: (+48) 33 872 32 53

 

O. WEWNĘTRZNY

– DYŻURKA PIELĘGNIARSKA: (+48) 33 872 32 25
– DYŻURKA LEKARSKA: (+48) 33 872 32 44

 

STACJA DIALIZ

– DYŻURKA PIELĘGNIARSKA: (+48) 33 872 32 16
– DYŻURKA LEKARSKA: (+48) 33 872 31 16

 

● ODDZIAŁY W SZPITALU W MAKOWIE PODHALAŃSKIM:

O. MEDYCYNY PALIATYWNEJ

– SEKRETARIAT: (+48) 33 872 31 32
– DYŻURKA PIELĘGNIARSKA: (+48) 33 872 31 42, (+48) 33 872 31 43
– DYŻURKA LEKARSKA: (+48) 33 872 31 34

 

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY

– DYŻURKA PIELĘGNIARSKA: (+48) 33 872 31 25, (+48) 33 872 31 35
– DYŻURKA LEKARSKA: (+48) 33 872 31 30

● DZIAŁ ŻYWIENIA:

– KUCHNIA OGÓLNA: (+48) 33 872 32 21
– STOŁÓWKA: (+48) 33 872 33 37

● STERYLIZACJA:

– STERYLIZACJA: (+48) 33 872 32 46