NEUROLOGIA Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM

Oddział Udarowy zajmuje się leczeniem pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu, udarami krwotocznymi , przejściowym niedokrwieniem mózgu oraz zakrzepicą naczyń żylnych OUN. Prowadzimy szeroką diagnostykę w kierunku przyczyn chorób naczyniowych mózgu. Od kilku lat przynależymy do Inicjatywy Angels, obecnie posiadamy status ESO — diamentowy.

Oddział Neurologii zajmuje się leczeniem pacjentów z objawami uszkodzenia układu nerwowego wymagającymi pilnej diagnostyki obrazowej, elektrofizjologicznej oraz laboratoryjnej (guzy OUN, choroby nerwowo-mięśniowe, demielinizacja OUN, choroby zapalne OUN, choroby rdzenia kręgowego, padaczka) Oddział posiada własną pracownię USG, EMG oraz EEG/video-EEG.

Prowadzimy leczenie pacjentów ze stwardnieniem rozsianym w ramach programu lekowego NFZ (I, II linia RRMS) oraz PPMS. Posiadamy program lekowy NFZ leczenia immunoglobulinami w chorobach neurologicznych oraz program lekowy toksyny botulinowej w dystonii.
Oddział posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji z neurologii.

Łącznie posiada 5 miejsc specjalizacyjnych, w chwili obecnej dysponuje 2 wolnymi miejscami.

 

 

ul. Szpitalna 22
34-200 Sucha Beskidzka

 

 

Sekretariat:
+48 33 872 32 06

 

 

Pielęgniarka Oddziałowa:
+48 33 872 32 54

Dyżurka pielęgniarska:
+48 33 872 32 50

 

Dyżurka lekarska
+48 33 872 32 52

 

 

neurologia@zozsuchabeskidzka.pl

 

 

 

 

 

 

Godziny pracy sekretariatu:
07:00 - 14:35

 

 

Personel:
Lekarze - 7 osób
Pielęgniarki - 25 osób
Dietetyk - 1 osoba
Rehabilitant - 4 osoby

 

 

 

Liczba łóżek:
30 łóżek

 

 

Zasady przyjęć

 

Pacjenci do leczenia planowego przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, a w trybie nagłym poprzez Szpitalny Oddział Ratunkowy. Przyjęcia planowe realizowane są w godz.: 10.00 – 11.00.

 

Osoby zarządzające jednostką

 

lek. Agata Gałązka

Koordynator Oddziału
Specjalista Neurologii

 

 

lek. Ewa Majcherczyk

Z-ca Koordynatora Oddziału
Specjalista Neurologii

 

mgr Anna Szczotka

Pielęgniarka Koordynująca

 

lic. piel. Krystyna Rzadek

Z-ca Pielęgniarki Koordynującej

 

 

Lekarze Oddziału

 

Lekarze pracujący w oddziale:

lek. Dorota Bachul - specjalista

lek. Anna Małopolska - specjalista

lek. Michał Paykart - specjalista

lek. Magdalena Witkowska - specjalista

lek. Małgorzata Pastuszak

lek. Tomasz Kęsek - w trakcie specjalizacji

 

Pozostali lekarze:

lek. Zaira Fainikova

 

Zespół lekarzy w trakcie specjalizacji:

lek. rezydent Michał Rok

lek. rezydent Patrycja Derbisz

lek. rezydent Aleksandra Jaskierny

 

 

Rodzaj wykonywanej działalności

 

 

W Oddziale leczone są wszystkie schorzenia neurologiczne, zwłaszcza udary mózgowe, zespoły bólowe kręgosłupa. Pododdział Udarowy stanowi wyspecjalizowaną jednostkę zajmującą się szybkim diagnozowaniem i leczeniem ostrych schorzeń naczyniowych mózgu.

 

 

Informacja dla osób odwiedzających

Drodzy Pacjenci i Odwiedzający,

Informujemy, że w dniu 10 grudnia (sobota) w związku ze szkoleniem w Oddziale Neurologii zostaną wstrzymane odwiedziny w godzinach od 10.00 - 17.00

Odwiedziny zostaną wznowione w godzinach 17.00 do 19.00.

 

 

Możliwość kontynuacji leczenia w Poradni

 

Nasi pacjenci mają możliwość kontynuacji leczenia w naszych Poradniach Specjalistycznych.

ODDZIAŁY SZPITALNE SUCHA BESKIDZKA

ODDZIAŁY SZPITALNE MAKÓW PODHALAŃSKI