Personel poradni sprawuje czynną opiekę nad uczniami szkół średnich powiatu suskiego. Pielęgniarki zajmują się m.in.: systematyczną kontrolą rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego dzieci i młodzieży. Ważnymi elementami tej opieki są edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.

POZOSTAŁE PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast