PORADNIA MEDYCYNY SZKOLNEJ

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym ma na celu ochronę zdrowia uczniów.

Opieka ta jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.