REHABILITACJA W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

Również w Szpitalu w Makowie Podhalańskim funkcjonuje Dział Rehabilitacji. Rehabilitacja jest integralną częścią procesu terapeutycznego, na równi z innymi metodami leczenia, współdecydującą o jego ostatecznej efektywności. Ze względu na zróżnicowanie oddziaływań rehabilitacja (szczególnie rehabilitacja neurologiczna – neurorehabilitacja) jest często prowadzona przez interdyscyplinarny zespół terapeutyczny składający się z lekarzy różnych specjalności, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek, logopedów, psychologów, muzykoterapeutów itp.

 

ul. Kasztanowa 17
34-220 Maków Podhalański

 

 

Telefon stacjonarny:
+48 33 877 10 01 wewn. 29

 

 

rehabilitacja.sucha@op.pl

 

 

 

 

 

 

 

Godziny pracy Koordynatora:
07:00 - 15:00

 

 

Personel:
Magister rehabilitacji ruchowej - 2 osoby
Technik fizykoterapii - 1 osoba

 

 

Godziny pracy Działu Rehabilitacji:
Poniedziałek-Wtorek: 07:30 - 18:00
Środa-Piątek: 07:30 - 15:00

 

 

 

Rejestracja pacjentów:
Poniedziałek-Piątek: 07:30 - 14:30

 

 

Zasady przyjęć

 

SKIEROWANIA NA ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE  należy zarejestrować w ciągu 30 dni od daty jego wystawienia. Skierowanie powinno zawierać czytelną pieczątkę nagłówkową jednostki kierującej z aktualnym numerem umowy z NFZ, numerem REGON, numerem kodu resortowego i czytelną pieczątkę lekarza wystawiającego skierowanie. Na skierowaniu powinno znajdować się również rozpoznanie w języku polskim, kod ICD 10, choroby przebyte i współistniejące. Po zarejestrowaniu skierowania wyznaczony jest termin wizyty fizjoterapeutycznej i realizacji zabiegów fizjoterapeutycznych. Podczas wizyty fizjoterapeutycznej, fizjoterapeuta ocenia aktualny stan funkcjonalny pacjenta w oparciu o wywiad i badania fizjoterapeutyczne oraz ustala plan rehabilitacji.

 

W RAMACH REHABILITACJI AMBULATORYJNEJ NFZ finansuje do pięciu zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.

Osoby zarządzające jednostką

 

 

 

mgr fizjoterapii Agnieszka Augustynowicz

 

Kierownik Działu Rehabilitacji

 

 

mgr fizjoterapii Katarzyna Kobiela

 

Z-ca Kierownika Działu Rehabilitacji

Rodzaj wykonywanej działalności
Szpital posiada bardzo dobre zaplecze rehabilitacyjne, dlatego może zaoferować najwyższej jakości usługi w zakresie:
 • ćwiczenia usprawniające
 • zabiegi fizykoterapeutyczne
 • masaże ręczne i mechaniczne
 • masaże wodne
 • parafinoterapia

Kompleksowa oferta rehabilitacyjna

Oddział rehabilitacyjny świadczy kompleksowe usługi na rzecz pacjentów z oddziałów szpitalnych, jak również pacjentów dochodzących, z zakresu wykonywania zabiegów takich jak:

 

KINEZYTERAPIA (LECZENIE RUCHEM)

 • ćwiczenia bierne; czynno–bierne; wspomagane
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu i w odciążeniu z oporem
 • ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem
 • ćwiczenia czynne ogólnousprawniające
 • ćwiczenia metodą Vojty „NDT Bobat’h” (schorzenia O.U.N u dzieci)
 • wyciągi
 • nauka poruszania się

ŚWIATŁOLECZNICTWO I CIEPŁOLECZNICTWO

 • naświetlania promieniami JR; UV; Sollux i światłem spolaryzowanym
 • laseroterapia
 • okłady parafinowe

LECZENIE POLEM ELEKTROMAGNETYCZNYM (WYSOKIEJ I NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI)

 • impulsowe pole magnetyczne wielkiej częstotliwości – Terapuls
 • impulsowe pole magnetyczne małej częstotliwości – Magnetronic

ELEKTROLECZNICTWO

 • galwanizacja
 • jonoforeza
 • elektrostymulacja
 • prądy diadynamiczme
 • prądy interferencyjne
 • prądy TENS
 • prądy TREBERTA
 • prądy KOTZA
 • ultradźwięki miejscowe
 • ultrafonoforeza

KRIOTERAPIA

 • krioterapia miejscowa (azot)

Dział Rehabilitacji posiada:

 • SALĘ GIMNASTYCZNĄ
 • STOLIK DO ĆWICZEŃ MANUALNYCH
 • URZĄDZENIE DO TRAKCJI ODCINKA SZYJNEGO I LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA (SAUNDERS)
 • GABINET MASAŻU
 • ERGOMETR I ROTOR DO ĆWICZEŃ KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH
 • UGUL
 • GABINET HYDROTERAPII

POZOSTAŁE ODDZIAŁY REHABILITACYJNE