ANKIETA ONLINE

Szanowny Pacjencie!

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszego kwestionariusza ankiety.

Celem prowadzonego badania jest poznanie aktualnej oceny, potrzeb i oczekiwań naszych pacjentów w zakresie standardów przyjęcia i pobytu w ramach lecznictwa stacjonarnego.
Badanie jest w pełni anonimowe a uzyskane wyniki służyć będą poprawie standardów świadczonych usług.

Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety!

Wybrana ocena ogólna: 1
1 - bardzo źle, 2 - źle, 3 - raczej dobrze, 4 - dobrze, 5 - bardzo dobrze
Wybrana ocena ogólna: 1
1 - bardzo źle, 2 - źle, 3 - raczej dobrze, 4 - dobrze, 5 - bardzo dobrze
Wybrana ocena ogólna: 1
1 - bardzo źle, 2 - źle, 3 - raczej dobrze, 4 - dobrze, 5 - bardzo dobrze
Wybrana ocena ogólna: 1
1 - bardzo źle, 2 - źle, 3 - raczej dobrze, 4 - dobrze, 5 - bardzo dobrze
Wybrana ocena ogólna: 1
1 - bardzo źle, 2 - źle, 3 - raczej dobrze, 4 - dobrze, 5 - bardzo dobrze
Wybrana ocena ogólna: 1
1 - bardzo źle, 2 - źle, 3 - raczej dobrze, 4 - dobrze, 5 - bardzo dobrze