ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

W oddziale diagnozowane i leczone są dzieci od okresu niemowlęcego do 18 roku życia, prowadzone jest w nim leczenie w zakresie ogólno-pediatrycznym oraz leczenie dzieci ze schorzeniami układu nerwowego we współpracy z neurologiem dziecięcym.
Oddział posiada własną izbę przyjęć, całodobowe ambulatorium pediatryczne. Część łóżek została wydzielona dla osób towarzyszących, które wyrażają chęć pozostania z dzieckiem w czasie leczenia.

 

ul. Szpitalna 22
34-200 Sucha Beskidzka

 

 

Sekretariat:
+48 33 872 32 40

 

 

Dyżurka pielęgniarska:
+48 33 872 32 01

 

 

Dyżurka lekarska:
+48 33 872 33 70

 

 

anna.zachura@zozsuchabeskidzka.pl

 

 

 

 

 

Godziny pracy sekretariatu:
07:00 - 14:35

 

 

Personel:
Lekarze - 5 osób
Pielęgniarki - 16 osób
Dietetyk - 1 osoba

 

 

 

Liczba łóżek:
30 łóżek

 

 

Zasady przyjęć

 

Pacjenci do leczenia planowego przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, a w trybie nagłym poprzez Szpitalny Oddział Ratunkowy.

 

Osoby zarządzające jednostką

 

lek. Elżbieta Krupa

 

Koordynator Oddziału
Specjalista Pediatrii

 

 

lek. Sylwia Łopata

 

Z-ca Koordynatora Oddziału
Specjalista Pediatrii

 

 

mgr Elżbieta Łaciak

 

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr piel.

 

 

mgr Joanna Uczniak

 

Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej

 

 

Lekarze Oddziału

 

 

Zespół lekarzy specjalistów

lek. Krystyna Jawor

lek. Krystyna Suwaj

lek. Paweł Wciślak

 

 

Zespół lekarzy w trakcie specjalizacji

lek. rezydent Anna Zachariasz
lek. rezydent Aleksandra Gdula

Rodzaj wykonywanej działalności

W oddziale diagnozowane i leczone są dzieci od okresu niemowlęcego do 18 roku życia, prowadzone jest w nim leczenie w zakresie ogólno-pediatrycznym oraz leczenie dzieci ze schorzeniami układu nerwowego we współpracy z neurologiem dziecięcym.
Oddział posiada własną izbę przyjęć, całodobowe ambulatorium pediatryczne. Część łóżek została wydzielona dla osób towarzyszących, które wyrażają chęć pozostania z dzieckiem w czasie leczenia.

Informacja dla osób odwiedzających

Odwiedziny pacjentów:

Poniedziałek-Piątek13:00 – 19:00
Sobota11:00 – 19:00
Niedziela i święta11:00 – 19:00

Poza wyznaczonymi godzinami odwiedzin, przebywanie osób odwiedzających na terenie szpitala dopuszcza się jedynie po uzyskaniu przepustki od ordynatora/koordynatora lub w razie jego nieobecności lekarza dyżurnego Oddziału.

Dyrektor Zespołu lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, jak również ze względu na możliwości organizacyjne Zespołu.

Przed wejściem na oddział należy pozostawić wierzchnią odzież w szatni, a także założyć obuwie ochronne.

Możliwość kontynuacji leczenia w Poradni

Nasi pacjenci mają możliwość kontynuacji leczenia w naszych Poradniach Specjalistycznych.

ODDZIAŁY SZPITALNE SUCHA BESKIDZKA

ODDZIAŁY SZPITALNE MAKÓW PODHALAŃSKI

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast