ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

W oddziale diagnozowane i leczone są dzieci od okresu niemowlęcego do 18 roku życia, prowadzone jest w nim leczenie w zakresie ogólno-pediatrycznym oraz leczenie dzieci ze schorzeniami układu nerwowego we współpracy z neurologiem dziecięcym.
Oddział posiada własną izbę przyjęć, całodobowe ambulatorium pediatryczne. Część łóżek została wydzielona dla osób towarzyszących, które wyrażają chęć pozostania z dzieckiem w czasie leczenia.

 

ul. Szpitalna 22
34-200 Sucha Beskidzka

 

 

Sekretariat:
+48 33 872 32 40

 

 

Dyżurka pielęgniarska:
+48 33 872 32 01

 

 

Dyżurka lekarska:
+48 33 872 33 70

 

 

anna.zachura@zozsuchabeskidzka.pl

 

 

 

 

 

Godziny pracy sekretariatu:
07:00 - 14:35

 

 

Personel:
Lekarze - 5 osób
Pielęgniarki - 17 osób
Dietetyk - 1 osoba

 

 

 

Liczba łóżek:
30 łóżek

 

 

Zasady przyjęć

 

Pacjenci do leczenia planowego przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, a w trybie nagłym poprzez Szpitalny Oddział Ratunkowy.

 

Osoby zarządzające jednostką

 

lek. Elżbieta Krupa

 

Koordynator Oddziału
Specjalista Pediatrii

 

 

lek. Sylwia Łopata

 

Z-ca Koordynatora Oddziału
Specjalista Pediatrii

 

 

mgr piel. Elżbieta Łaciak

 

Pielęgniarka Oddziałowa

 

 

mgr piel. Joanna Goryl

Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej
Specjalista Pielęgniarstwa Pediatrycznego

 

 

Lekarze Oddziału

 

 

Zespół lekarzy dyżurujących w oddziale:

lek. Paweł Wciślak

 

Pozostali lekarze:

lek. Polina Hrakhovska - Borysheheva

lek. Anna Zachariasz

 

Zespół lekarzy w trakcie specjalizacji

lek. rezydent Aleksandra Gdula

lek. rezydent Angelika Zacharewicz - Zaremba

 

 

 

Rodzaj wykonywanej działalności

 

 

W oddziale diagnozowane i leczone są dzieci od okresu niemowlęcego do 18 roku życia, prowadzone jest w nim leczenie w zakresie ogólno-pediatrycznym oraz leczenie dzieci ze schorzeniami układu nerwowego we współpracy z neurologiem dziecięcym.
Oddział posiada własną izbę przyjęć, całodobowe ambulatorium pediatryczne. Część łóżek została wydzielona dla osób towarzyszących, które wyrażają chęć pozostania z dzieckiem w czasie leczenia.

 

 

Informacja dla osób odwiedzających

 

 

 

 

Możliwość kontynuacji leczenia w Poradni

 

Nasi pacjenci mają możliwość kontynuacji leczenia w naszych Poradniach Specjalistycznych.

ODDZIAŁY SZPITALNE SUCHA BESKIDZKA

ODDZIAŁY SZPITALNE MAKÓW PODHALAŃSKI