PRACOWNIA ENDOSKOPII PRZEWODU POKARMOWEGO

Pracownia endoskopii przewodu pokarmowego zajmuje się wykonywaniem diagnostycznych badań endoskopowych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego oraz wykonywaniem zabiegów endoskopowych, m.in.: polipektomii, leczenia zmian naczyniowych i żylaków przełyku. Wyposażona jest w wysokiej klasy sprzęt endoskopowy – funkcjonujący w nowoczesnych systemach obrazowania, opartych na technice HD oraz technice tzw.: obrazowania wąskopasmowego – potrzebny do diagnostyki gastroenterologicznej. Pracownia dysponuje czterema instrumentami do gastroskopii, trzema instrumentami do kolonoskopii, instrumentem do duodenoskopii oraz endosonografii.

Badania wykonywane są przez zespół doświadczonych lekarzy endoskopistów oraz pielęgniarek endoskopowych; w przypadku wykonywania badań w analgosedacji – również we współpracy z zespołem lekarzy i pielęgniarek anestezjologicznych. W zakresie oceny patomorfologii, pracownia współpracuje z ośrodkami patomorfologii w Bielsku-Białej oraz Cieszynie.

Pracownia pełni dyżury 24h/7 dni, celem zabezpieczenia nagłych przypadków wykonania endoskopii, tj.: w przypadkach wystąpienia krwawień, ciał obcych, etc.

ul. Szpitalna 22
34-200 Sucha Beskidzka
blok C, III piętro, p. C313

 

 

Rejestracja:

Czynna w godzinach od 12.00 – 14.00
+48 33 872 32 78

W ramach Programu Badań Przesiewowych:
+48 668 312 904
czynna w poniedziałek, środę i piątek w godz.: 9.00 -12:00

 

 

 

Zespół pracowni

 

 
 

 

lek. Krzysztof Kościelniak

 

Koordynator
Specjalista Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii

 

 

lek. Adam Kwiatek

 

Specjalista Chirurgii Ogólnej

 

 

piel. Renata Kulka

 

Pielęgniarka endoskopowa

 

 
 

 

lek. Leszek Biernacki

 

Specjalista Chorób Wewnętrznych

 

 

 

piel. Agata Mętel

 

Pielęgniarka endoskopowa

 

 

Godziny pracy pracowni endoskopii przewodu pokarmowego:

 

Poniedziałek 07:00 – 14:00 Leszek Biernacki
Wtorek 07:00 – 14:00 Krzysztof Kościelniak
Środa 07:00 – 14:00 Krzysztof Kościelniak
Czwartek 07:00 – 14:00 Krzysztof Kościelniak
Piątek 07:00 – 14:00 Krzysztof Kościelniak

Rejestracja przy pracowni

 

Czynna w godzinach 08:00 – 14:00
 

 

Badania realizowane w pracowni:

  • Panendoskopia
  • Kolonoskopia
  • Endosonografia (EUS)
  • Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (EPCW)
 

Forma realizacji badania:

  • na podstawie skierowania od lekarza / w ramach ubezpieczenia w NFZ
  • w ramach realizowanych programów profilaktycznych (zakładka: STREFA PACJENTA – PROGRAMY PROFILAKTYCZNE)

Charakterystyka badań w zakresie diagnostyki endoskopowej przewodu pokarmowego, które są wykonywane w pracowni:

 

 

 

PANENDOSKOPIA

 

 

Panendoskopia – często w uproszczeniu nazywana gastroskopią lub gastrofiberoskopią – jest badaniem diagnostycznym górnego odcinka przewodu pokarmowego, tj.: przełyku, żołądka, dwunastnicy. Dzięki wprowadzeniu przez usta wziernika, tzw.: fiberoskopu, umożliwia ona obejrzenie całego górnego odcinka przewodu pokarmowego lub tylko jego części. Przy użyciu dodatkowych instrumentów istnieje możliwość pobrania materiału biopsyjnego, celem zbadania go pod kątem histopatologicznym. Endoskopia  pozwala także na wykonanie określonych procedur leczniczych, np.: zahamowania krwawienia, usunięcie polipów, zamknięcie żylaków przełyku czy poszerzenie jego zwężeń.

 

 

KOLONOSKOPIA

 

 

Kolonoskopia jest metodą badania dolnego odcinka przewodu pokarmowego, polegająca na wziernikowaniu wnętrza jelita grubego przez odbyt przy użyciu giętkiego instrumentu – kolonoskopu. Wykorzystując inne instrumenty, podczas badania istnieje możliwość pobrania wycinków błony śluzowej jelita grubego do analizy histopatologicznej, a także wykonywanie drobnych zabiegów endoskopowych, np.: usuwanie polipów, tamowanie krwawień z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, poszerzenie zwężeń jelitowych, etc.

 

 

ENDOSONOGRAFIA (EUS)

 

 

Endosonografia (in. ultrasonografia endoskopwaEUS) jest precyzyjną metodą badania przewodu pokarmowego, która łączy ocenę endoskopową z oceną ultrasonograficzną. Wykorzystując endoskop wyposażony w głowicę USG, wykonuje się badanie wnętrza przewodu pokarmowego, jego ścian i sąsiadujących narządów. EUS umożliwia precyzyjne zobrazowanie i ewentualną biopsję zmian w ścianie przewodu pokarmowego i okolicznych narządów, np: śródpiersia, trzustki, wątroby, pęcherzyka i dróg żółciowych. Podczas badania można wykonać również zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne.

 

 

 

ENDOSKOPOWA CHOLANGIOPANTOGRAFIA WSTECZNA (EPCW)

 

 

Endoskopwa cholangiopankreatografia (ECPW)wsteczna jest jedną z najskuteczniejszych metod diagnostycznych, pozwalających na ocenę dróg żółciowych i przewodów trzustkowych. ECPW  łączy w sobie metody jednoczesnej oceny endoskopowej i radiologicznej. Umożliwia usuwanie złogów z dróg żółciowych i trzustkowych, zakładanie protez, poszerzanie dróg żółciowych czy pobierania wycinków do oceny histopatologicznej.

 

W obrębie pracowni endoskopii przewodu pokarmowego mieszczą się dwa gabinety endoskopii wraz z pokojami przygotowawczymi do badań, pomieszczenia do dezynfekcji i sterylizacji instrumentów endoskopowych  z trzema myjniami automatycznymi oraz sala intensywnego nadzoru nad pacjentem.

 

Zasady przyjęć do jednostki organizacyjnej

 

Badania wykonywane są na zlecenie lekarza (na podstawie wystawionego skierowania / w ramach ubezpieczenia w NFZ) lub w ramach uczestnictwa pacjenta w realizowanych programach profilaktycznych.

 
 
 

 

 

Wydawanie wyników

 

Wynik / opis badania wydawany jest wyłącznie w formie papierowej.

Lekarz specjalista w momencie zakończenia badania, wykonuje jego pełny opis, a po zakończeniu konsultacji – przekazuje go pacjentowi.

W przypadku pobrania wycinków błony do badań histopatologicznych czas oczekiwania wynosi:

*Czas oczekiwania jest determinowany przez wysyłkę i transport materiału do ośrodka patomorfologii, z którym współpracuje Szpital / wskazanego przez Organizatora programu.

Pacjent może odebrać wynik osobiście lub może to zrobić inna osoba na podstawie stosownego upoważnienia – druk upoważnienia do pobrania w rejestracji pracowni.

 

 

Informacje dla pacjenta i lekarza kierującego

 

Pracownia pełni dyżury 24h/7 dni, celem zabezpieczenia nagłych przypadków wykonania endoskopii, tj.: w przypadkach wystąpienia krwawień, ciał obcych, etc.

POZOSTAŁE PORADNIE DIAGNOSTYCZNE