PRACOWNIA SPIROMETRII

Pracownia wykonuje badania czynnościowe układu oddechowego, pozwalające na obiektywną oceną czynności płuc. W trakcie wykonywanych badań dokonuje się pomiaru objętości i pojemności płuc oraz przepływów powietrza w płucach i oskrzelach, w różnych fazach cyklu oddechowego. Wspomniane badania czynnościowe są bardzo istotne dla różnicowania i leczenia chorób obturacyjnych, tj.: astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

ul. Szpitalna 22
34-200 Sucha Beskidzka

 

WEJŚCIE Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU
PO LEWEJ STRONIE WEJŚCIA GŁÓWNEGO (WZDŁUŻ BALKONU)

 

Rejestracja:
+48 33 872 32 12

Zespół pracowni

 
 

 

 Kinga Chrząszcz

 

mgr piel.

 

 

 
 

 

Małgorzata Zawada

 

spec. pielęgniarstwa internistycznego

 

 

Godziny pracy pracowni spirometrii:

 

Poniedziałek 07:00 – 13:00
Wtorek 07:00 – 13:00
Środa

07:00 – 12:00

14:00 - 18:00

Czwartek 08:00 - 13:00
Piątek 12:00 – 18:00

 

Rejestracja przy pracowni

 

Czynna w godzinach pracy pracowni

Badania realizowane w pracowni:

  • Badanie spirometryczne (pomiar pojemności / objętości / przepływu)

Forma realizacji badania:

  • na podstawie skierowania od lekarza / w ramach ubezpieczenia w NFZ
  • dla pacjentów poradni Medycyny Pracy
  • odpłatnie / prywatnie (w przypadku braku skierowania lub skierowania z prywatnych gabinetów lekarskich)

Zasady przyjęć do jednostki organizacyjnej

 

Badania wykonywane są na zlecenie lekarza (na podstawie wystawionego skierowania / w ramach ubezpieczenia w NFZ) lub bez zlecenia lekarskiego (odpłatnie/prywatnie). Pracownia realizuje również badania do celów medycyny pracy.

Wydawanie wyników

Wydawanie wyników / opisów badan według ustaleń w pracowni.

Odbiór wyników – w pracowni spirometrii; zgodnie z harmonogramem prac pracowni.

Szybkość pojawienia się wyniku / opisu jest zależna od dyspozycyjności lekarza specjalisty, opisującego badanie czynnościowe.

Maksymalny czas oczekiwania: 2 dni

Pacjent może odebrać wynik osobiście lub może to zrobić inna osoba na podstawie stosownego upoważnienia – druk upoważnienia do pobrania w rejestracji pracowni.

Informacje dla pacjenta i lekarza kierującego

Badanie czynnościowe trwa kilka minut.

W celu uzyskania właściwych i zapewniających adekwatną interpretację wyników badania czynnościowego, pacjent poddający się badaniu powinien ściśle współpracować z osobą przeprowadzającą badanie w zakresie kontroli oddechów.

Badanie powinno zostać przeprowadzone po ok. 10-15 min odpoczynku od momentu przyjścia do pracowni.

  • Nie należy wkładać ubrania krępującego ruchy tułowia (tj.: klatki piersiowej i brzucha).
  • Przed badaniem należy powstrzymać się od palenia papierosów i spożywania alkoholu (min. przez 4h poprzedzające badanie).
  • Na kilka godzin przed spirometrią nie należy pić kawy, herbaty i napojów typu cola, gdyż zawierają kofeinę i inne substancje działające na oskrzela;
  • Co najmniej 2h przed badaniem nie powinno się jeść obfitych posiłków.
  • Bezpośrednio przed badaniem (ok. pół godziny) nie powinno się wykonywać intensywnego wysiłku fizycznego.
  • Przed badaniem nie należy przyjmować leków rozszerzających oskrzela (tj.: kroplówki, inhalatory, tabletki) — jeżeli lekarz prowadzący nie zalecił inaczej.

CENNIK

POZOSTAŁE PORADNIE DIAGNOSTYCZNE