ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Laboratorium stosuje próżniowy sposób pobierania materiału. Pobrany od pacjenta materiał znakowany jest kodami kreskowymi. System kodowania materiału ułatwia proces rejestracji i dystrybucji materiału do odpowiednich pracowni. Identyfikacja próbki jest szybka i pewna. Wprowadzono nowy system komputerowy współgrający z systemem znakowania materiału kodami kreskowymi i umożliwiający pełną automatyzację używanych analizatorów.
W ramach działalności usługowej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje się ponad 500 000 badań dla pacjentów szpitala, podstawowej opieki zdrowotnej i gabinetów specjalistycznych. Praca trwa 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu.Zakład Diagnostyki Obrazowej w ciągu roku realizuje ponad 50 tys. badań dla pacjentów Szpitala, podstawowej opieki zdrowotnej oraz gabinetów specjalistycznych. Świadczenia realizowane są 24 godz./dobę; 7 dni w tygodniu.

 
GODZINY POBIERANIA MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH

U DZIECI DO LAT 6-CIU:

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  9:00 – 10:00

W podanych godzinach zapewniamy szybszy niż standardowy czas pobrania materiału u małego dziecka,

przez specjalnie przeszkolony do tego celu personel.
 
 
 

ul. Szpitalna 22
34-200 Sucha Beskidzka
blok B, II piętro

 

 

Rejestracja:
+48 33 872 32 76

 

 

Wyniki:
+48 33 872 33 09

 

 

laboratorium@zozsuchabeskidzka.pl

 

 

 

Pobieranie materiału:

 

Poniedziałek – Piątek 07:00 – 11:00

Odbiór wyników:

 

Poniedziałek – Piątek 07:00 – 14:00

 

Pracownie

  • Biochemii i Immunochemii
  • Immunologii
  • Hematologii
  • Serologii i Bank Krwi
  • Analityki Ogólnej
  • Mikrobiologii
  • Badań molekularnych

 

Tryb wykonywania badań

 

  • Normalny – czas oczekiwania na wynik badania 1 dzień
  • Cito – czas oczekiwania na wynik do godziny
  • Ekspres – prywatny (czas oczekiwania na wynik badania do 2 godzin)

 

Zasady przyjęć do jednostki organizacyjnej

 

 

Badania wykonywane są na zlecenie lekarza lub bez zlecenia lekarskiego (odpłatnie).

Klienci komercyjni mają możliwość nabycia Karty Stałego Klienta – pełniącej funkcję karty rabatowej – uprawniającej do uzyskania zniżki w wysokości 5% wartości zakupionych badań laboratoryjnych

Więcej informacji w Regulaminie KSK 2024

 

 

Dodatkowe informacje

 

Laboratorium stosuje próżniowy sposób pobierania materiału. Pobrany od pacjenta materiał znakowany jest kodami kreskowymi. System kodowania materiału ułatwia proces rejestracji i dystrybucji materiału do odpowiednich pracowni. Identyfikacja próbki jest szybka i pewna. Wprowadzono nowy system komputerowy współgrający z systemem znakowania materiału kodami kreskowymi i umożliwiający pełną automatyzację używanych analizatorów.
W ramach działalności usługowej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje się około 500 000 badań dla pacjentów szpitala, podstawowej opieki zdrowotnej i gabinetów specjalistycznych. Praca trwa 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu.

 

 

Aparatura

 

Badania biochemiczne wykonywane są na analizatorach: Alinity CI z modułem biochemicznym i
immunochemicznym, SmartLyte oraz Gastat 720; badania hematologiczne wykonywane są na
analizatorach: Alinity Hq, Cell-Dyn Ruby, Cell-Dyn Emerald, Coatron A4 oraz DESAGA. Badania
immunologiczne wykonywane są na analizatorach: Hlmd oraz przy uzyciu czytników CLX 808, oraz
Improvio M; badania analityki ogólnej wykonywane są z użyciem czytników URIT 500C oraz analizatora
Interlab G26; badania serologiczne wykonywane są na analizatorze IH-500; badania na pracowni badań
molekularnych wykonywane są na analizatorze GeneExpert; badania mikrobiologiczne wykonywane na
analizatorze Vitec 2 Compact oraz Bact Alert. Ponadto pracownia mikrobiologiczna posiada komorę z
laminarnym pionowym przepływem powietrza.

 

 

Certyfikaty

 

 

Laboratorium posiada certyfikaty Międzynarodowej Kontroli Jakości Badań RIQAS (Wielka Brytania) oraz Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej (Warszawa) i Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej (Łódź). Ponadto laboratorium wdraża System Zarządzania Jakością na zgodność z normą EN ISO 15189.

CENNIK

 

Szanowni Pacjenci!

Pod niżej zamieszczonym linkiem, prezentujemy Państwu obowiązujący w naszym podmiocie zewnętrzny/komercyjny cennik usług*, obejmujący wszystkie aspekty prowadzonej przez nas działalności. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie możliwość modyfikacji ceny z uwagi na konieczność indywidualnego podejścia wobec każdej hospitalizacji. Przedmiotowa zmiana może nastąpić, np.: z powodu rozszerzenia procedur medycznych, zastosowania niestandardowych materiałów, jak również czasu pobytu – znacznie krótszego bądź dłuższego niż przyjęty w katalogu Narodowego Funduszu Zdrowia.