DZIENNY ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ

Szpital Rejonowy w Suchej Beskidzkiej w 1999 roku z myślą o pacjentach dotkniętych chorobą nowotworową otworzył Dzienny Oddział Chemioterapii. Do oddziału przyjmowani są chorzy kierowani z Poradni Chemioterapii Onkologicznej, oddziałów szpitalnych oraz innych szpitali. Zadaniem Oddziału jest leczenie pacjentów z chorobą nowotworową poprzez podawanie chemioterapii w/g standardów onkologicznych oraz leczenie powikłań występujących po tym leczeniu.

 

ul. Szpitalna 22
34-200 Sucha Beskidzka

 

 

Dyżurka pielęgniarska:
+48 33 872 31 20

 

 

Dyżurka lekarska:
+48 33 872 31 25

 

 

sekretariat@zozsuchabeskidzka.pl

 

 

 

 

 

 

Godziny pracy sekretariatu:
07:00 - 14:00

 

 

 

Personel:


Lekarze - 5 osób


Pielęgniarki:

3 osoby - 1 etat

1 pielęgniarz 0,3 etatu
1pielęgniarka 0,2 etatu

 

 

 

 

 
 
 

Liczba łóżek:
10 łóżek

 

 

Zasady przyjęć

 

Pacjenci do leczenia planowego przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Osoby zarządzające jednostką

 

 

lek. Łukasz Stokłosa

 

Koordynator Oddziału
Specjalista Onkologii Klinicznej

 

 

 

lek. Artur Drobniak

 

Z-ca Koordynatora Oddziału
Specjalista Onkologii Klinicznej
Specjalista Chemioterapii Nowotworów
Specjalista Chorób Wewnętrznych

 

Lekarze Oddziału

 

lek. Danuta Muszyńska

lek. Izabela Glanowska - Specjalista onkologii klinicznej

lek. Jan Bahyrycz - Specjalista medycyny paliatywnej i onkologii klinicznej

lek. Agnieszka Bochenek - Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz onkologii klinicznej

lek. Renata Pacholczak-Madej - Specjalista w zakresie onkologii klinicznej

 

Pielęgniarki

 

 

mgr piel. Małgorzata Mazur

 

Pielęgniarka nadzorująca pracę personelu pielęgniarskiego i innego personelu nielekarskiego
Specjalista Pielęgniarstwa Onkologicznego

 

 

 

Rodzaj wykonywanej działalności

Szpital Rejonowy w Suchej Beskidzkiej w 1999 roku z myślą o pacjentach dotkniętych chorobą nowotworową otworzył Dzienny Oddział Chemioterapii. Do oddziału przyjmowani są chorzy kierowani z Poradni Chemioterapii Onkologicznej, oddziałów szpitalnych oraz innych szpitali. Zadaniem Oddziału jest leczenie pacjentów z chorobą nowotworową poprzez podawanie chemioterapii w/g standardów onkologicznych oraz leczenie powikłań występujących po tym leczeniu.

W naszej placówce w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia zapewniamy kompleksowy dostęp do procesu diagnostyczno-terapeutycznego dla pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem złośliwego procesu nowotworowego. Współpracujemy z Oddziałem Klinicznym Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zapewniamy naszym pacjentom w ramach pierwszorazowej wizyty lekarskiej  dostęp do Poradni Onkologicznej i Chemioterapii Onkologicznej oraz Oddziału Dziennego Chemioterapii Onkologicznej bez zbędnego czasu oczekiwania (maksymalnie do 5 dni roboczych).

W naszej jednostce istnieje możliwość wykonania pełnej diagnostyki obrazowej i histopatologicznej, celem wykluczenia lub potwierdzenia i określenia aktualnego stopnia zaawansowania choroby nowotworowej.

Posiadamy:

  • pracownię endoskopii
  • pracownię mammografii
  • pracownię tomografii komputerowej
  • rezonans magnetyczny
  • pracownię RTG
  • diagnostykę histopatologiczną

W Poradni Onkologicznej i Chemioterapii Onkologicznej oraz w Oddziale Dziennym Chemioterapii Onkologicznej stosowane są wysokospecjalistyczne procedury terapeutyczne obejmujące chemioterapię i hormonoterapię, zgodnie z obowiązującym stanem wiedzy medycznej.

Pacjenci objęci postępowaniem diagnostyczno-terapeutycznym w naszym Oddziale mają zapewniony dostęp do konsylium wielodyscyplinarnego – zespołu lekarzy specjalistów z zakresu radiologii, patomorfologii, chirurgii onkologicznej, ginekologii, urologii, onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej, ustalającego spersonalizowane postepowania terapeutyczne.

W ramach standardowej procedury podawania chemioterapii u pacjentów wymagających ciągłego wlewu  cytostatyków (po uprzednim spełnieniu warunków kwalifikacji), wykorzystujemy infuzory umożliwiające kontynuację leczenia w warunkach domowych, bez konieczności całodobowej hospitalizacji.

 

Informacja dla osób odwiedzających

Przed wejściem na oddział należy pozostawić wierzchnią odzież w szatni, a także założyć obuwie ochronne i maseczkę.

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW - SPRAWDŻ

 

Możliwość kontynuacji leczenia w Poradni

 

Nasi pacjenci mają możliwość kontynuacji leczenia w naszych Poradniach Specjalistycznych.

 

 

DZIENNY ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ

ODDZIAŁY SZPITALNE SUCHA BESKIDZKA

ODDZIAŁY SZPITALNE MAKÓW PODHALAŃSKI