ODWIEDZINY PACJENTÓW

!!!  W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną
zasady odwiedzin uległy zmianie !!!


Obowiązujące zasady i godziny odwiedzin znajdą Państwo pod linkiem:
→ODWIEDZINY PACJENTÓW←

 

Odwiedziny pacjentów:

Poniedziałek-Piątek13:00 – 19:00
Sobota11:00 – 19:00
Niedziela i święta11:00 – 19:00

Poza wyznaczonymi godzinami odwiedzin, przebywanie osób odwiedzających na terenie szpitala dopuszcza się jedynie po uzyskaniu przepustki od ordynatora/koordynatora lub w razie jego nieobecności lekarza dyżurnego Oddziału.

Dyrektor Zespołu lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, jak również ze względu na możliwości organizacyjne Zespołu.

Przed wejściem na oddział należy pozostawić wierzchnią odzież w szatni.

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 1.04.2019r.

Rozdział VIII. Prawa i obowiązki pacjenta, § 58 Odwiedziny pacjentów

  • Odwiedziny pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych odbywają się każdego dnia w godzinach: 13.00 – 19.00, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 2 oraz 3.
  • W sobotę, niedzielę i dni świąteczne odwiedziny pacjentów odbywają się w godzinach: 11.00 – 19.00.
  • Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 nie dotyczą osób towarzyszących, o których mowa w § 56.
  • Osoby towarzyszce, o których mowa w § 56, zobowiązane są w czasie pobytu na oddziale do noszenie plakietki „OSOBA TOWARZYSZĄCA”.
  • Poza wyznaczonymi godzinami odwiedzin, przebywanie osób odwiedzających na terenie szpitala dopuszcza się jedynie po uzyskaniu przepustki od ordynatora/koordynatora lub w razie jego nieobecności lekarza dyżurnego oddziału.
  • Dyrektor Zespołu lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, jak również ze względu na możliwości organizacyjne Zespołu.
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast