Odwiedziny pacjentów

 

Poniedziałek-Piątek 14:00 – 19:00
Sobota 11:00 – 19:00
Niedziela i święta 11:00 – 19:00

 

Poza wyznaczonymi godzinami odwiedzin, przebywanie osób odwiedzających na terenie szpitala dopuszcza się jedynie po uzyskaniu przepustki od ordynatora/koordynatora lub w razie jego nieobecności lekarza dyżurnego Oddziału.

Dyrektor Zespołu lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, jak również ze względu na możliwości organizacyjne Zespołu.

 

Przed wejściem na oddział należy pozostawić wierzchnią odzież w szatni, a także założyć obuwie ochronne.

Obowiązuje stosowanie ochraniaczy jednorazowych na obuwie na oddziałach:

  • – Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  • – Położniczym i Neonatologicznym,
  • – Pediatrycznym,
  • – oraz na salach pooperacyjnych oddziałów zabiegowych.

 

 

 
OBOWIĄZUJĄCE OD 13 LISTOPADA 2023 r. DO ODWOŁANIA ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW
 
Ze względu na wzrost infekcji sezonowych, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów oraz personelu Szpitala, od dnia 13 listopada 2023 roku organizacja odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach Szpitala w Suchej Beskidzkiej i Makowie Podhalańskim, odbywać się będzie z uwzględnieniem poniższych rekomendacji:
 
  • Dopuszcza się odwiedziny jednoczasowo jednej osoby odwiedzającej na sali chorych z zachowaniem limitu czasowego (maksymalnie 30 min).
  • Osoby odwiedzające zobowiązane są przed wejściem na oddział zdezynfekować ręce, a także przed i po kontakcie z pacjentem oraz po opuszczeniu oddziału.