ODWIEDZINY PACJENTÓW

Poniedziałek-Piątek14:00 – 18:00
Sobota12:00 – 18:00
Niedziela i święta12:00 – 18:00

 

Poza wyznaczonymi godzinami odwiedzin, przebywanie osób odwiedzających na terenie szpitala dopuszcza się jedynie po uzyskaniu przepustki od ordynatora/koordynatora lub w razie jego nieobecności lekarza dyżurnego Oddziału.

Dyrektor Zespołu lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, jak również ze względu na możliwości organizacyjne Zespołu.

Przed wejściem na oddział należy pozostawić wierzchnią odzież w szatni, a także założyć maseczkę.

Obowiązujące zasady odwiedzin pacjentów od dnia 26 maja 2022 r.

 

— 1 —
Odwiedziny pacjentów odbywają się w każdym dniu tygodnia:
poniedziałek-piątek w godz.: 14:00-18:00
soboty, niedziele i dni świąteczne w godz.: 12:00-18:00

 

— 2 —
Czas trwania odwiedzin to maksymalnie 2 godziny.

 

— 3 —
Maksymalna liczba odwiedzających:
Jednoczasowo jedna osoba odwiedzająca do jednego pacjenta.
W szczególnych przypadkach mogą przebywać 2 osoby odwiedzające jednoczasowo w oddziale
(w przypadku OAiIT jedna osoba)

 

— 4 —
W sytuacjach szczególnych (np.: stany terminalne) osobę odwiedzającą wpuszcza się na teren szpitala bez względu na porę dnia i obowiązujące limity, za zgodą ordynatora lub lekarza dyżurnego na wejście osoby odwiedzającej w reżimie sanitarnym.

 

— 5 —
Wejście do szpitala dla odwiedzających odbywa się wyłącznie przez wejście główne w BLOKU „C”.

 

— 6 —
Personel oddziału wskazuje salę chorych lub inne miejsce w oddziale wyznaczone do przeprowadzania odwiedzin pacjentów, przy czym:

 

— nie dopuszcza się do bezpośredniego kontaktu osoby odwiedzającej z izolowanym pacjentem
— przydzielony zostaje jednorazowy fartuch, jeżeli odwiedziny odbywają się w: OAiIT, Oddziale Neonatologii lub sali pooperacyjnej
— monitoruje dopuszczalny czas odwiedzin i liczbę osób odwiedzających

 

— 7 —
Osoby odwiedzające pacjentów hospitalizowanych są zobowiązane do dezynfekcji rąk, zarówno przed wejściem na oddział, jak również po jego opuszczeniu.

 

— 8 —
Ordynator / Koordynator lub lekarz dyżurny w przypadku nieobecności kierującego jednostką, ma prawo wstrzymać odwiedziny w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej w oddziale.

 

— 9 —
Ww. zmienione zasady obowiązują do odwołania.
Uprzejmie prosimy o przestrzeganie ww. zasad. Zasady te będą bezwzględnie egzekwowane przez nasz personel.