Pracownia EKG realizuje badanie elektrokardiografii spoczynkowej czyli nieinwazyjnej i bezbolesnej diagnostyki schorzeń serca na podstawie rejestracji czynności bioelektrycznej mięśnia sercowego. Badanie umożliwia rejestrację rytmu i przewodnictwa, ocenę pracy rozrusznika serca oraz nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego. Stanowi nieocenioną pomoc w ocenie zmian w sercu towarzyszących innym chorobom.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami działania pracowni, które zawarte są w poniższych zakładkach.

ul. Szpitalna 22
34-200 Sucha Beskidzka
blok C, II piętro, p. C209

 

 

Rejestracja:
+48 33 872 33 95

 

 

Zespół pracowni

 

 

 

 
 

 

mgr Ewa Burdyl

Pielęgniarka

 

Teresa Kukla

Pielęgniarka

 

 

Godziny pracy pracowni EKG:

Poniedziałek 08:00 – 15:00
Wtorek 08:00 – 15:00
Środa 08:00 – 15:00
Czwartek 08:00 – 15:00
Piątek 08:00 – 15:00

Rejestracja do pracowni

 

Czynna w godzinach pracy poradni kardiologicznej

Badania realizowane w pracowni:

  • Elektrokardiografia spoczynkowa (EKG)

Forma realizacji badania:

  • na podstawie skierowania od lekarza / w ramach ubezpieczenia w NFZ
  • odpłatnie / prywatnie (w przypadku braku skierowania lub skierowania z prywatnych gabinetów lekarskich)

Zasady przyjęć do jednostki organizacyjnej

Badania wykonywane są na zlecenie lekarza (na podstawie wystawionego skierowania / w ramach ubezpieczenia w NFZ) lub bez zlecenia lekarskiego (odpłatnie/prywatnie).

Wydawanie wyników

Wydawanie wyników / opisów badan według ustaleń w rejestracji.

Wydruk z elektrokardiografu (elektrokardiogram) wydawany jest w momencie zakończenia badania.

W przypadku realizacji badania dla pacjentów poradni kardiologicznej ZOZ Sucha Beskidzka, opis wraz z interpretacją elektrokardiogramu jest dostępny do odbioru w ciągu 2-3 dni.

Pacjent może odebrać wynik osobiście lub może to zrobić inna osoba na podstawie stosownego upoważnienia – druk upoważnienia do pobrania w rejestracji pracowni.

Informacje dla pacjenta i lekarza kierującego

Przygotowanie do badania elektrokardiograficznego:

Do wykonania badania EKG nie jest konieczne specjalne przygotowywanie pacjenta.

  • Jeśli pacjent przyjmuje leki, przed wykonaniem badania należy poinformować o tym osobę wykonującą badanie.
  • Jeśli pacjent ma bujne owłosienie klatki piersiowej, należy zgolić je przed badaniem, ponieważ włosy utrudniają przewodzenie prądu z elektrod.
  • Przed wykonaniem badania należy odpocząć przynajmniej 5 minut (np. po wejściu po schodach), ponieważ przyspieszona akcja serca może wpłynąć na wynik badania.
  • Nie ma ograniczeń co do spożywania pokarmów i napojów przed wykonaniem badania, jednak na krótko przed badaniem nie należy przyjmować zimnych napojów, ponieważ mogą wpłynąć na wynik badania.
  • Ze względu na to, że badanie wykonywane jest w pozycji leżącej, niektórzy pacjenci mogą mieć zawroty głowy, jeśli wstaną zbyt szybko. Z tego powodu po wykonaniu badania należy wstawać powoli, stopniowo.

POZOSTAŁE PORADNIE DIAGNOSTYCZNE