SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY (SOR)

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

 

ul. Szpitalna 22
34-200 Sucha Beskidzka

 

 

Recepcja:
+48 33 872 33 67

 

 

Dyżurka pielęgniarska:
+48 33 872 33 77 // +48 33 872 32 61

 

 

Dyżurka lekarska:
+48 33 872 33 78 // +48 33 872 34 04

 

 

sor@zozsuchabeskidzka.pl

 

 

 

 

 

 

 

Godziny przyjęć:
W trybie nagłym przez 24/h.

 

 

Personel:
Lekarze - 20 osób
Pielęgniarki - 21 osób
Ratownicy medyczni - 15 osób

 

 

 

Liczba łóżek:
9 łóżek

 

 

Zasady przyjęć

 

W trybie nagłym przez 24/h, bez skierowania od lekarza POZ.

 

Osoby zarządzające jednostką

 

lek. Sebastian Łopatka

 

Koordynator Oddziału
Specjalista Medycyny Ratunkowej

 

 

lek. Bogusław Komorowski

 

Z-ca Koordynatora Oddziału
Lekarz

 

 

mgr piel. Katarzyna Kuśnierz

 

Koordynator Zespołu Pielęgniarskiego i Nielekarskiego
Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Ratunkowego

 

 

lic. piel. Zofia Ptaś

 

Z-ca Koordynatora Zespołu Pielęgniarskiego i Nielekarskiego

 

 

Lekarze Oddziału

 

 

Zespół lekarzy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

 

lek. Oleh Vlasenko

lek. Marta Willak

lek. Bogusław Kalemba

lek. Dorota Ćwiertnia

lek. Józef Wójtowicz

lek. Mirosław Mrózek

lek. Maciej Borys

lek. Franciszek Wandzilak

lek. Adrian Grzybek

lek. Omar Jermy

lek. Krystian Morawski

lek. Andri Sheiko

lek. Andrzej Bargieł

lek. Mariusz Bargieł

lek. Wojciech Handzlik

 

Zespół lekarzy w trakcie specjalizacji

lek. Hayan Krifa

 

Osoby wymagające realizacji świadczeń w SOR podlegają segregacji medycznej i są przydzielane do jednej z pięciu kategorii zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielenia im świadczeń zdrowotnych:

 • kolor czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem,
 • kolor pomarańczowy oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z
  lekarzem do 10 minut,
 • kolor żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut,
 • kolor zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem
  do 120 minut,
 • kolor niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut.

Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim mogą być kierowane ze Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej:

 • w dniach od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 18.00 do lekarza POZ zadeklarowanego przez pacjenta,
 • pomiędzy godziną 18.00 a 8.00 rano dnia następnego oraz w soboty,
  niedziele i święta całodobowo na dyżur nocnej i świątecznej opieki
  zdrowotnej.

Maksymalny czas na podjęcie przez lekarza dyżurnego SOR decyzji dotyczącej skierowania pacjenta na inny oddział Zespołu lub odmowie
przyjęcia osoby nie będącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wynosi 12 godzin.

Maksymalny czas na podjęcie przez lekarza oddziału decyzji o przyjęciu pacjenta na oddział wynosi 3 godziny.

 

Rodzaj wykonywanej działalności

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

 

Informacja dla pacjentów z PRM

 
Aby wezwać pomoc medyczną w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne.
Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego numer 12 254 08 80.

 

Zasady przyjęć do jednostki organizacyjnej

W trybie nagłym przez 24/h, bez skierowania od lekarza POZ.

Szpital realizuje świadczenia zdrowotne przyjęć pacjentów w zależności od stwierdzanego stanu zdrowia pacjenta w trybie:

 • nagłym – to przyjęcia w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego to stan polegający na nagłym lub przewidywalnym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych czynności medycznych.
 • pilnym – to przyjęcia pacjenta ze skierowaniem na skazany oddział bez ustalonego terminu przyjęć
 • planowym – stabilnym terminie określonym kolejką oczekujących na realizację świadczenia

ODDZIAŁY SZPITALNE SUCHA BESKIDZKA

ODDZIAŁY SZPITALNE MAKÓW PODHALAŃSKI