PRAWA PACJENTA

RZECZNIK PRAW PACJENTA

Osobom ubezpieczonym, którym udzielono świadczenia zdrowotnego w ramach ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje prawo do złożenia skargi do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
Więcej informacji na stronie: www.bpp.gov.pl

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 – 82 – 50
fax.: (22) 532 – 82 – 30
kancelaria@rpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze:

 • Poniedziałek – w godzinach od 9.00 do 18.00
 • Wtorek – w godzinach od 9.00 do 15.00
 • Środa – w godzinach od 9.00 do 15.00
 • Czwartek – w godzinach od 9.00 do 15.00
 • Piątek – w godzinach od 9.00 do 15.00

Bezpłatna infolinia:
800 190 590 (pn. – pt. w godz. 8.00 – 20.00)

Współpraca Rzecznika z innymi instytucjami
Rzecznik Praw Pacjenta współpracuje z wieloma instytucjami działającymi na rzecz pacjentów. Są nimi instytucje regionalne i centralne, w szczególności:

 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe
 • Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, (tylko w 2001 r. 137 spraw zostało przekazanych do rzecznika odpowiedzialności zawodowej OIL oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)
 • Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych
 • Lokalne Wydziały Zdrowia, Starostwa Powiatowe
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
 • Regionalne Ośrodki Pomocy Rodzinie, Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Naczelna Izba Lekarska

PEŁNOMOCNIK DO SPRAW PRAW PACJENTA

Pełnomocnik do spraw Praw Pacjenta
Pani Karolina Ficek

Pacjenci, którzy uznają, że w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w ZOZ Sucha Beskidzka mogło dojść do naruszenia przysługujących im praw pacjenta mogą zwrócić się do Pełnomocnika do spraw Praw Pacjenta.

Do zadań Pełnomocnika do spraw Praw Pacjenta należy w szczególności:

 • czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta w ZOZ Sucha Beskidzka,
 • podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji naruszania praw pacjentów,
 • analiza skarg i wniosków pacjentów,
 • współpraca z Dyrekcją Szpitala w procedurze udzielania odpowiedzi na pytania i skargi pacjentów,
 • współpraca z Kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala w zakresie przestrzegania praw pacjenta.

Pełnomocnik szpitalny dostępny jest dla pacjentów oraz ich rodzin w piątki od godz. 8.00 do godz. 15.00 w Dziale Prawnym, Budynek C Szpitala, I Piętro (tel. 668 312 943).

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast