ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ

Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia strony Oddziału Medycyny Paliatywnej

Znajdą na niej Państwo wszelkie informacje dotyczące zasad przyjęć pacjentów, organizacji pracy, kadry specjalistów oraz aktualności z życia Oddziału.

Oddział Medycyny Paliatywnej jest oddziałem który rozpoczął swoją działalność 28.06.2006 roku.Uprzednio istniał jako 12-osobowy pododdział oddziału dla Przewlekle Chorych w Makowie Podhalański.Obecnie jest to 34-łóżkowy oddział dla pacjentów paliatywnych w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz leczonych paliatywnie. Oddział sprawuje wielodyscyplinarną opiekę medyczną,psychologiczną,duchową i społeczną nad chorymi z zaawansowanymi nie poddającymi się leczeniu przyczynowemu postępującymi schorzeniami.

 

 

ul. Kasztanowa 17
34-220 Maków Podhalański

 

 

Koordynator:
+48 33 872 31 31

 

Sekretariat:
+48 33 872 31 32

 

Dyżurka pielęgniarska:


+48 33 872 31 42

+48 33 872 31 43

 

Dyżurka lekarska:
+48 33 872 31 34

 

 

paliatywny@zozsuchabeskidzka.pl

 

 

 

 

 

 

Godziny pracy sekretariatu:
07:00 - 14:35

 

 

Personel:
Lekarze - 3 osoby
Pielęgniarki - 22 osoby

Opiekun medyczny - 6 osób
Mgr fizjoterapii - 1 osoba

Technik fizjoterapii - 1 osoba
Psycholog - 2 osoby

Sekretarka medyczna - 2 osoby

 

 

Liczba łóżek:
35 łóżek

 

 

Zasady przyjęć

 

Pacjenci do leczenia planowego przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 

 

 

 

Osoby zarządzające jednostką

 

 dr n. med. Jan Bahyrycz 

Koordynator Oddziału

Specjalista Chorób Wewnętrznych
Specjalista Medycyny Paliatywnej i Onkologii Klinicznej

 

 

 

 

lek. Ewa Zalewska

 

Z-ca Kordynatora Oddziału

Specjalista Pulmonologii i Chorób Wewnętrznych
Specjalista Medycyny Rodzinnej

 

 

mgr Anna Małkusz

 

Pielęgniarka Oddziałowa

 

 

mgr pielęgniarstwa Wiesława Maj

 

Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej

 

 

 

lek. Jacek Bednarz

Asystent Koordynatora Oddziału
Specjalista Chorób Wewnętrznych
Specjalista Organizacji Ochrony Zdrowia

oraz lekarze współpracujący z Oddziałem Medycyny Paliatywnej i Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym

 

 

 

Rodzaj wykonywanej działalności

 

 

Oddział realizuje świadczenia z zakresu kompleksowej opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi – dotkniętymi schorzeniami, które nie poddają się leczeniu przyczynowemu. Wszelkie działania personelu oddziału są ukierunkowane na poprawę poziomu jakości życia chorych oraz ich rodzin. Należą do nich, m.in.:  uśmierzenie bólu i innych objawów, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaganie rodziny chorego w czasie trwania choroby.

 

 

Informacja dla osób odwiedzających

 

Odwiedziny pacjentów:

Poniedziałek-Piątek 14:00 – 19:00
Sobota 11:00 – 19:00
Niedziela i święta 11:00 – 19:00

 

Poza wyznaczonymi godzinami odwiedzin, przebywanie osób odwiedzających na terenie oddziału dopuszcza się jedynie po uzyskaniu przepustki od ordynatora/koordynatora lub w razie jego nieobecności lekarza dyżurnego Oddziału.

Dyrektor Zespołu lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, jak również ze względu na możliwości organizacyjne Zespołu.

Przed wejściem na oddział należy pozostawić wierzchnią odzież w szatni, a także założyć obuwie ochronne.

ODDZIAŁY SZPITALNE MAKÓW PODHALAŃSKI

ODDZIAŁY SZPITALNE SUCHA BESKIDZKA