ul. Szpitalna 22
34-200 Sucha Beskidzka

 

Pielęgniarka koordynująca:
+48 33 872 33 65

 

Dyżurka pielęgniarska:
+48 33 872 32 16

 

Dyżurka lekarska:
+48 33 872 31 16

 

dializy@zozsuchabeskidzka.pl

 

 

Godziny pracy sekretariatu:
07:30 - 14:35

 

Personel:
Lekarze - 3 osoby
Pielęgniarki - 12 osób
Sekretarka medyczna - 1 osoba

Liczba łóżek:
12 stanowisk dializacyjnych

Zasady przyjęć

Pacjenci do leczenia planowego przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, oraz z poradni nefrologicznej.

Osoby zarządzające jednostką

 

dr n. med. Mirosław Liszka

 

Koordynator Stacji Dializ
Specjalista Nefrologii, Specjalista Hipertensjologii, Specjalista Chorób Wewnętrznych

 

 

lek. Marta Huzarska

 

Z-ca Koordynatora Stacji Dializ
Specjalista Nefrologii, Specjalista Chorób Wewnętrznych

 

 

lic. piel. Halina Cepuch

 

Pielęgniarka Koordynująca Stacji Dializ

 

 

mgr piel. Krystyna Głuc

 

Z-ca Pielęgniarki Koordynującej Stacji Dializ
Specjalista Pielęgniarstwa Internistycznego

 

 

 

 

Lekarze Oddziału

 

 

Zespół lekarzy specjalistów

 

 

 

lek. Krzysztof Łysiak

 

Specjalista Nefrologii, Specjalista Chorób Wewnętrznych

Możliwość kontynuacji leczenia w Poradni

Nasi pacjenci mają możliwość kontynuacji leczenia w naszych Poradniach Specjalistycznych.

ODDZIAŁY SZPITALNE SUCHA BESKIDZKA

ODDZIAŁY SZPITALNE MAKÓW PODHALAŃSKI