ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY

Intensywnym nadzorem obejmowani są chorzy z Ostrym Zespołem Wieńcowym, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, ciężką niewydolnością krążenia. Hospitalizowani sa głównie chorzy z niewydolnością krążeniowo- oddechową, ciężkim nadciśnieniem tętniczym, wadami serca wrodzonymi i nabytymi, zaburzeniami rytmu, w tym chorzy do planowanej kardiowersji elektrycznej i farmakologicznej.

 

ul. Szpitalna 22
34-200 Sucha Beskidzka

 

 

Sekretariat:
+48 33 872 31 00

 

 

Dyżurka pielęgniarska:
+48 33 872 32 24

 

 

Dyżurka lekarska:
+48 33 872 33 56

 

 

kardiologia@zozsuchabeskidzka.pl

Godziny pracy sekretariatu:
07:30 - 14:35

 

 

Personel:
Lekarze - 8 osób
Pielęgniarki - 18 osób
Ratownik Medyczny- 1 osoba
Sekretarka medyczna - 2 osoby

 

 

 

Liczba łóżek:
30 łóżek

 

Zasady przyjęć

Pacjenci do leczenia planowego przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, a w trybie nagłym poprzez Szpitalny Oddział Ratunkowy. Przyjęcia planowe realizowane są w godz.: 10.00 – 13.00.

 

 

 

Osoby zarządzające jednostką

 

lek. Witold Mastej

 

Koordynator Oddziału
Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Kardiologii

 

 

lek. Bartłomiej Skrzyniarz

 

Z-ca Koordynatora Oddziału
Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Kardiologii

 

 

mgr piel. Jadwiga Jordanek

 

Pielęgniarka Oddziałowa
Specjalista Pielęgniarstwa Kardiologicznego

 

 

piel. dyplomowana Elżbieta Kubielas

 

Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej
Specjalista Pielęgniarstwa Zachowawczego

 

 

Lekarze Oddziału

 

 

Zespół lekarzy specjalistów

lek. Joanna Leśniak-Mastej
lek. Mariusz Zemlik
lek. Ewelina Marek-Tokarz
lek. Michał Cogiel
lek. Justyna Nizio - Vogt

 

Zespół lekarzy w trakcie specjalizacji

lek. rezydent Edyta Grzechynka

 

 

 

Rodzaj wykonywanej działalności

 

 

Intensywnym nadzorem obejmowani są chorzy z Ostrym Zespołerm Wieńcowym, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, cieżką niewydolnościa krążenia. Hospitalizowani sa głównie chorzy z niewydolnoiścia krążeniowo- oddechową, ciężkim nadciśnieniem tętniczym, wadami serca wrodzonymi i nabytymi, zaburzeniami rytmu, w tym chorzy do planowanej kardiowersji elektrycznej i farmakologicznej.

 

 

Informacja dla osób odwiedzających

 

Możliwość kontynuacji leczenia w Poradni

 

Nasi pacjenci mają możliwość kontynuacji leczenia w naszych Poradniach Specjalistycznych.

ODDZIAŁY SZPITALNE SUCHA BESKIDZKA

ODDZIAŁY SZPITALNE MAKÓW PODHALAŃSKI