ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY

Intensywnym nadzorem obejmowani są chorzy z Ostrym Zespołem Wieńcowym, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, ciężką niewydolnością krążenia. Hospitalizowani sa głównie chorzy z niewydolnością krążeniowo- oddechową, ciężkim nadciśnieniem tętniczym, wadami serca wrodzonymi i nabytymi, zaburzeniami rytmu, w tym chorzy do planowanej kardiowersji elektrycznej i farmakologicznej.

ul. Szpitalna 22
34-200 Sucha Beskidzka

 

Sekretariat:
+48 33 872 31 00

 

Dyżurka pielęgniarska:
+48 33 872 32 24

 

Dyżurka lekarska:
+48 33 872 36 56

 

kardiologia@zozsuchabeskidzka.pl

Godziny pracy sekretariatu:
07:30 - 14:35

 

Personel:
Lekarze - 8 osób
Pielęgniarki - 17 osób
Dietetyk - 1 osoba
Rehabilitant - 1 osoba
Sekretarka medyczna - 2 osoby

Liczba łóżek:
32 łóżka

Zasady przyjęć

Pacjenci do leczenia planowego przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, a w trybie nagłym poprzez Szpitalny Oddział Ratunkowy. Przyjęcia planowe realizowane są w godz.: 10.00 – 13.00.

 

Osoby zarządzające jednostką

lek. Witold Mastej

Koordynator Oddziału
Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Kardiologii

 

lek. Bartłomiej Skrzyniarz

Z-ca Koordynatora Oddziału
Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Kardiologii

 

piel. Grażyna Orędarz

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Jadwiga Jordanek

Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej

Lekarze Oddziału

Zespół lekarzy specjalistów

lek. Bogusław Gąska

lek. Joanna Leśniak-Mastej

lek. Alina Synowiec

lek. Mariusz Zemlik

lek. Krystyna Żak-Kościelniak

Zespół lekarzy w trakcie specjalizacji

lek. rezydent Michał Cogiel

lek. rezydent Ewelina Marek-Tokarz

lek. rezydent Justyna Nizio

lek. Bartłomiej Skrzyniarz

Rodzaj wykonywanej działalności

Intensywnym nadzorem obejmowani są chorzy z Ostrym Zespołerm Wieńcowym, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, cieżką niewydolnościa krążenia. Hospitalizowani sa głównie chorzy z niewydolnoiścia krążeniowo- oddechową, ciężkim nadciśnieniem tętniczym, wadami serca wrodzonymi i nabytymi, zaburzeniami rytmu, w tym chorzy do planowanej kardiowersji elektrycznej i farmakologicznej.

Informacja dla osób odwiedzających

Odwiedziny pacjentów:

Poniedziałek-Piątek13:00 – 19:00
Sobota11:00 – 19:00
Niedziela i święta11:00 – 19:00

Poza wyznaczonymi godzinami odwiedzin, przebywanie osób odwiedzających na terenie szpitala dopuszcza się jedynie po uzyskaniu przepustki od ordynatora/koordynatora lub w razie jego nieobecności lekarza dyżurnego Oddziału.

Dyrektor Zespołu lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, jak również ze względu na możliwości organizacyjne Zespołu.

Przed wejściem na oddział należy pozostawić wierzchnią odzież w szatni, a także założyć obuwie ochronne.

Możliwość kontynuacji leczenia w Poradni

Nasi pacjenci mają możliwość kontynuacji leczenia w naszych Poradniach Specjalistycznych.

ODDZIAŁY SZPITALNE SUCHA BESKIDZKA

ODDZIAŁY SZPITALNE MAKÓW PODHALAŃSKI

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast