CHIRURGIA Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

Oddział Chirurgiczny jest oddziałem chirurgii ogólnej, w którym są przyjmowani wszyscy pacjenci w przypadkach zachorowania wymagającego leczenia chirurgicznego. Oddział współpracuje z Poradnią Chirurgiczną.

 

ul. Szpitalna 22
34-200 Sucha Beskidzka

 

 

Sekretariat:
+48 33 872 32 37

 

 

Dyżurka pielęgniarska:
+48 33 872 33 25

 

 

Dyżurka lekarska:
+48 33 872 33 26

 

 

makar@zozsuchabeskidzka.pl

 

 

 

 

Godziny pracy sekretariatu:
07:35 - 14:35

 

Personel:
Lekarze - 8 osób
Lekarze rezydenci - 2 osoby

Pielęgniarki - 18 osób
Dietetyk - 1 osoba

 

 

Liczba łóżek:
28 łóżek

 

 

Zasady przyjęć

 

Pacjenci do leczenia planowego przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, a w trybie nagłym poprzez Szpitalny Oddział Ratunkowy. Przyjęcia planowe realizowane są w godz.: 7.15 – 8.00.

 

 

 

 

Osoby zarządzające jednostką

 

dr n. med. Tadeusz Bernacki

 

Koordynator Oddziału
Specjalista Chirurgii Ogólnej

 

 

lek. Mirosław Mrózek

 

Z-ca Koordynatora Oddziału
Specjalista Chirurgii Ogólnej

 

 

 

dr n. med. Katarzyna Dyląg-Trojanowska

 

Koordynator ds. Chirurgii Onkologicznej
Specjalista Chirurgii Ogólnej
Specjalista Chirurgii Onkologicznej

 

 

 

mgr Wiesława Dobrzycka

 

Pielęgniarka Oddziałowa
Specjalista Pielęgniarstwa Chirurgicznego

 

 

 

mgr Katarzyna Wilczek

Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej
Specjalista Pielęgniarstwa Chirurgicznego

 

 

 

 

 

Lekarze Oddziału

 

 

Zespół lekarzy specjalistów

dr Marta Grabiec-Dedeoglu - specjalista gastroenterologii

dr Mateusz Sporek

lek. Mariusz Bargieł

lek. Adam Szklarczyk

lek. Beata Świętek-Adamek

lek. Adrian Grzybek

 

Zespół lekarzy w trakcie specjalizacji

lek. rezydent Jagoda Bednarek

lek. rezydent Andrzej Bargieł

 

 

Rodzaj wykonywanej działalności

 

 

Oddział Chirurgiczny jest oddziałem chirurgii ogólnej, w którym są przyjmowani wszyscy pacjenci w przypadkach zachorowania wymagającego leczenia chirurgicznego. Oddział współpracuje z Poradnią Chirurgiczną.

Specjalizuje się szczególnie w:

 

  • chirurgii przewodu pokarmowego w tym w chirurgicznym leczeniu schorzeń nowotworowych – rak przełyku żołądka; jelita grubego; trzustki; dróg żółciowych
  • diagnostyce i leczeniu chirurgicznym schorzeń piersi
  • diagnostyce i leczeniu chirurgicznym schorzeń tarczycy
  • leczeniu chirurgicznym żylaków kończyn dolnych
  • plastyki przepukliny pachwinowej metodą beznapięciową
  • implantacji portów dożylnych do chemioterapii
  • implantacji cewników permanentnych do dializ 

 

Informacja dla osób odwiedzających

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW - SPRAWDŹ

 

 

Możliwość kontynuacji leczenia w Poradni

 

Nasi pacjenci mają możliwość kontynuacji leczenia w naszych Poradniach Specjalistycznych.

ODDZIAŁY SZPITALNE SUCHA BESKIDZKA

ODDZIAŁY SZPITALNE MAKÓW PODHALAŃSKI