CHIRURGIA Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

Oddział Chirurgiczny jest oddziałem chirurgii ogólnej, w którym są przyjmowani wszyscy pacjenci w przypadkach zachorowania wymagającego leczenia chirurgicznego. Oddział współpracuje z Poradnią Chirurgiczną.

 

ul. Szpitalna 22
34-200 Sucha Beskidzka

 

Sekretariat:
+48 33 872 32 37

 

Dyżurka pielęgniarska:
+48 33 872 33 25

 

Dyżurka lekarska:
+48 33 872 33 26

 

makar@zozsuchabeskidzka.pl

 

 

Godziny pracy sekretariatu:
07:30 - 15:05

Personel:
Lekarze - 9 osób
Pielęgniarki - 18 osób
Dietetyk - 1 osoba

 

Liczba łóżek:
28 łóżek

Zasady przyjęć

Pacjenci do leczenia planowego przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, a w trybie nagłym poprzez Szpitalny Oddział Ratunkowy. Przyjęcia planowe realizowane są w godz.: 7.20 – 8.00.

Osoby zarządzające jednostką

dr n. med. Tadeusz Bernacki

Koordynator Oddziału
Specjalista Chirurgii Ogólnej

 

lek. Mirosław Mrózek

Z-ca Koordynatora Oddziału
Specjalista Chirurgii Ogólnej

 

lek. Katarzyna Dyląg-Trojanowska

Koordynator ds. Chirurgii Onkologicznej

mgr Wiesława Dobrzycka

Pielęgniarka Oddziałowa
Specjalista Pielęgniarstwa Chirurgicznego

 

lic. piel. Katarzyna Wilczek

Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej

Lekarze Oddziału

Zespół lekarzy specjalistów

dr n. med. Józef Fortuna

lek. Mariusz Bargieł

lek. Wojciech Muszyński

lek. Adam Szklarczyk

lek. Beata Świętek-Adamek

lek. Józef Wójtowicz

Zespół lekarzy w trakcie specjalizacji

lek. rezydent Piotr Bubula

lek. rezydent Kinga Krokowska

lek. rezydent Mateusz Sporek

Rodzaj wykonywanej działalności

Oddział Chirurgiczny jest oddziałem chirurgii ogólnej, w którym są przyjmowani wszyscy pacjenci w przypadkach zachorowania wymagającego leczenia chirurgicznego. Oddział współpracuje z Poradnią Chirurgiczną.

Specjalizuje się szczególnie w:

  • chirurgii przewodu pokarmowego w tym w chirurgicznym leczeniu schorzeń nowotworowych – rak przełyku żołądka; jelita grubego; trzustki; dróg żółciowych
  • diagnostyce i leczeniu chirurgicznym schorzeń piersi
  • diagnostyce i leczeniu chirurgicznym schorzeń tarczycy
  • leczeniu chirurgicznym żylaków kończyn dolnych
  • plastyki przepukliny pachwinowej metodą beznapięciową

Informacja dla osób odwiedzających

Odwiedziny pacjentów:

Poniedziałek-Piątek13:00 – 19:00
Sobota11:00 – 19:00
Niedziela i święta11:00 – 19:00

Poza wyznaczonymi godzinami odwiedzin, przebywanie osób odwiedzających na terenie szpitala dopuszcza się jedynie po uzyskaniu przepustki od ordynatora/koordynatora lub w razie jego nieobecności lekarza dyżurnego Oddziału.

Dyrektor Zespołu lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, jak również ze względu na możliwości organizacyjne Zespołu.

Przed wejściem na oddział należy pozostawić wierzchnią odzież w szatni, a także założyć obuwie ochronne.

Możliwość kontynuacji leczenia w Poradni

Nasi pacjenci mają możliwość kontynuacji leczenia w naszych Poradniach Specjalistycznych.

ODDZIAŁY SZPITALNE SUCHA BESKIDZKA

ODDZIAŁY SZPITALNE MAKÓW PODHALAŃSKI

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast