PORADNIA ANESTEZJOLOGICZNA

Rejestracja telefoniczna pod nr tel.: 33 872 31 04 w godz.: 08.00 - 18.00.

Rejestracja osobista/przez osoby trzecie w Rejestracji Centralnej odbywa się zgodnie z podanym niżej harmonogramem prac:

 

Poniedziałek 06.30 - 18.30
 Wtorek 06.30 - 20.00
 Środa 06.30 - 18.30
 Czwartek 06.30 - 18.30
 Piątek 06.30 - 18.30

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami dla pacjentów poradni, zamieszczonym poniżej (zakładka: ZAKRES USŁUG).

Poradnia zajmuje się kwalifikowaniem pacjentów do planowych zabiegów operacyjnych, które będą przeprowadzone w oddziałach szpitalnych ZOZ w Suchej Beskidzkiej.

Przyjęcia do Poradni Anestezjologicznej, odbywają się

na podstawie skierowania wystawionego lekarza, który kieruje pacjenta do zabiegu operacyjnego.

Czynna jest w poniedziałki i środy w godz. od 8.00 do 14.00

Pacjent zgłaszający się do Poradni, co najmniej 7 dni przed planowanym zabiegiem operacyjnym powinien:

a)  wziąć ze sobą posiadaną dokumentację medyczną;
b)  nazwy leków, które zażywa;
c)  ocenę stanu zdrowia dokonaną przez lekarza rodzinnego lub w przypadku leczenia specjalistycznego kwalifikację lekarza specjalisty;
d)  oznaczenie grupy krwi;
e)  wyniki podstawowych badań laboratoryjnych (morfologia krwi, elektrolity, poziom glukozy) oraz ewentualnie badania wynikające z chorób towarzyszących (np. leczenie z powodu niewydolności nerek – poziom mocznika i kreatyniny itp.).

W Poradni Anestezjologicznej pacjent wypełnia ankietę anestezjologiczną, a następnie jest badany przez lekarza anestezjologa, po czym zostaje zakwalifikowany do znieczulenia. Rodzaj wykonania znieczulenia jest tak planowany, by do minimum zostało zmniejszone ryzyko wystąpienia powikłań podczas zabiegu operacyjnego, jak i po nim, a także wstępnie zaplanowane jest pooperacyjne leczenie przeciwbólowe.

Rejestracja do Poradni odbywa się w Rejestracji Centralnej.