DYREKCJA PODMIOTU LECZNICZEGO

lek. Marek Haber

Dyrektor ZOZ Sucha Beskidzka

mgr Janusz Baczewski

Zastępca Dyrektora

dr n. med. Józef Fortuna

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

mgr Aneta Krzyżowska

Główna Księgowa

mgr piel.  Ewa Najdek

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

 

mgr inż. Monika Kubasiak

Asystent Dyrektora ds. Techniczno – Eksploatacyjnych

 

mgr inż. Rafał Kudzia

Asystent Dyrektora / Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa

 

ADMINISTRACJA

mgr Jolanta Popielarczyk

Kierownik Działu Służb Pracowniczych

mgr Barbara Orędarz

Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru

mgr Piotr Kobiela

Asystent Dyrektora ds. Kontroli Zarządczej / Zastępca Kierownika Działu Organizacji i Nadzoru

 

mgr Dorota Borzestowska

Koordynator Działu Zamówień i Sprzedaży Świadczeń Zdrowotnych

mgr Sabina Steczek

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

mgr Magdalena Bartyzel

Dział Prawny

Radca Prawny

 

mgr Maria Marek

Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania

mgr Monika Wróblewska-Polak

Kierownik Działu Marketingu i Promocji Zdrowia

Rzecznik Prasowy

inż. Sebastian Talaga

Kierownik Działu Informatycznego

 

mgr inż. Piotr Orędarz

Kierownik Działu Technicznego

 

inż. Krzysztof Bachul

Kierownik Sekcji BHP

Główny Specjalista ds. BHP

Marek Sadowski

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

mgr piel. Sabina Przybyś

Koordynator

Specjalista ds. Epidemiologii

Halina Działowy

Kierownik Działu Żywienia

mgr Tomasz Budzowski

Kierownik Apteki Szpitalnej