ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Usługi transportu wewnątrzszpitalnego odpadów oraz sprzątania i utrzymania terenu wokół obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Opis: Usługi transportu wewnątrzszpitalnego odpadów oraz sprzątania i utrzymania terenu wokół obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 06/02/2020
Termin składania ofert: 02/03/2020
Oznaczenie: BZP 510164-N-2020
Ostatnia aktualizacja: 25/03/2020

PYTANIA I ODPOWIEDZI: