ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Modernizacja urządzeń stacji transformatorowej w Szpitalu w Suchej Beskidzkiej

Opis: Modernizacja urządzeń stacji transformatorowej w Szpitalu w Suchej Beskidzkiej
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 18/08/2020
Termin składania ofert: 09/09/2020
Oznaczenie: ZOZ.V.010/DZP/62/20
Ostatnia aktualizacja: 04/09/2020

WYNIKI:

Informacja z otwarcia ofert:

Ogłoszenie o wyniku:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: