ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Dostawa ambulansu sanitarnego typu B z zabudową przedziału medycznego, z noszami z transporterem oraz przenośnym urządzeniem przeznaczonym do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla dorosłych

Opis: Dostawa ambulansu sanitarnego typu B z zabudową przedziału medycznego, z noszami z transporterem oraz przenośnym urządzeniem przeznaczonym do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla dorosłych
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 22/01/2020
Termin składania ofert: 05/02/2020
Oznaczenie: BZP 504726-N-2020
Ostatnia aktualizacja: 11/02/2020