ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Dostawa artykułów spożywczych

Opis: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do SIWZ (pakiety od 1-10): Pakiet nr 1- artykuły spożywcze i przetwory Pakiet nr 2 - słodycze Pakiet nr 3 - napoje Pakiet nr 4 - żywność dla dzieci i niemowląt Pakiet nr 5 – jajka Pakiet nr 6 – drób Pakiet nr 7 - pieczarki Pakiet nr 8 - mięso i wędliny Pakiet nr 9 - pieczywo Pakiet nr 10 - mrożonki
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 23/04/2020
Termin składania ofert: 22/05/2020
Oznaczenie: BZP 533306-N-2020
Ostatnia aktualizacja: 30/06/2020