ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Adaptacja pomieszczenia na poziomie S-1 w bloku A (obecnie szatnia chorych) na serwerownię realizowaną w zakresie projektu nr RPMP.02.01.05-12-0228/18 pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Opis: Adaptacja pomieszczenia na poziomie S-1 w bloku A (obecnie szatnia chorych) na serwerownię realizowaną w zakresie projektu nr RPMP.02.01.05-12-0228/18 pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 07/05/2020
Termin składania ofert: 27/05/2020
Oznaczenie: BZP 537595-N-2020
Ostatnia aktualizacja: 22/06/2020