ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Pełnienie funkcji ekspertów na potrzeby realizacji projektu pn.: ”Innovative hospital ward refurbishment solutions to minimise disruption, improve patient outcomes and enhance environmental sustainability” realizowanego w ramach grantu pn.: Collaborative Innovation Procurement Action to Improve the Efficiency, Quality and Sustainability of Healthcare — EcoQUlP Plus’ finansowanego ze środków Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) na mocy uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską (Grant Agreement number: 857790 — EcoQUIP Pliis-COS-PP)-2018-2-01)

Opis: Pełnienie funkcji ekspertów na potrzeby realizacji projektu pn.: ''Innovative hospital ward refurbishment solutions to minimise disruption, improve patient outcomes and enhance environmental sustainability" realizowanego w ramach grantu pn.: Collaborative Innovation Procurement Action to Improve the Efficiency, Quality and Sustainability of Healthcare — EcoQUlP Plus’ finansowanego ze środków Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) na mocy uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską (Grant Agreement number: 857790 — EcoQUIP Pliis-COS-PP)-2018-2-01)
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 24/08/2020
Termin składania ofert: 10/09/2020
Oznaczenie: BZP 577315-N-2020
Ostatnia aktualizacja: 14/09/2020

PYTANIA I ODPOWIEDZI: