ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym oraz w Poradni Neurologicznej

Opis: Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym oraz w Poradni Neurologicznej
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 04/12/2020
Termin składania ofert: 17/12/2020
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/19/20

PYTANIA I ODPOWIEDZI: