ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno- Położniczym i Poradni Ginekologicznej

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 08/07/2020
Termin składania ofert: 21/07/2020
Oznaczenie: ZOZ. I-010/DŚZ/OF/11/20

PYTANIA I ODPOWIEDZI: