ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na objecie stanowiska Koordynatora ds Chirurgii Onkologicznej, udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Chirurgicznym Pododdziale Chirurgii Onkologicznej, udzielanie świadczeń lekarskich w Poradni Chirurgii Onkologicznej w okresie od 01.12.2021r. do 30.11.2026r

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 29/10/2021
Termin składania ofert: 09/11/2021
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/21/21

PYTANIA I ODPOWIEDZI: