ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na objęcie funkcji Koordynatora Oddziału Wewnętrznego

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 12/04/2023
Termin składania ofert: 19/04/2023
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/19/23

PYTANIA I ODPOWIEDZI: