Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3

MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA PAKIET MEDYCZNY 3 🔊 Czytaj tekst / Zatrzymaj czytanie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata...

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W ramach umowy nr 13/WZ/2022 pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim- Panem Łukaszem Kmitą, a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, Szpital otrzymał środki na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w 2022 roku – zakup aparatury i...

Procure4Health

Procure4Health Healthcare Innovation Procurement Network Sieć Zamówień na Innowacje w Ochronie Zdrowia 🔊 Czytaj tekst / Zatrzymaj czytanie Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej jest jednym z członków założycieli konsorcjum składającego się z grupy...