PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ WRAZ DOPOSAŻENIEM WSPÓŁPRACUJĄCYCH PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH

02/01/2024

Dofinansowano ze środków Funduszu Medycznego

Subfundusz Modernizacji Podmiotów Leczniczych.

 

Zadanie:

 

MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ WRAZ DOPOSAŻENIEM WSPÓŁPRACUJĄCYCH PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH

 

Dofinansowanie: 7 360 266 zł zł

 

Całkowita wartość: 7 360 266 zł

 

Data podpisania umowy o dofinansowanie: grudzień 2023 r.

 

Na podstawie umowy nr DOI/FM/SMPL/74/MDSOR/2023/436/419 Minister Zdrowia udziela dotacji celowej na realizację zadania polegającego na modernizacji i doposażeniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Suchej Beskidzkiej wraz z doposażeniem współpracujących pracowni diagnostycznych.

 

CEL ZADANIA:

 

Celem głównym inwestycji jest poprawa jakości oraz bezpieczeństwa udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Inwestycja obejmuje działania ze wszystkich dostępnych dla projektu obszarów tj. modernizacji, przebudowy oraz doposażenia zarówno SOR jak również pracowni diagnostycznych z nim współpracujących.

 


 

W ramach projektu zostaną zrealizowane prace budowlane w następujących obszarach:

 

W zakresie modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:
 • modernizacja pomieszczeń SOR (w tym również modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji),
  modernizacja garażu SOR dla ambulansów wraz z traktem podjazdowym i wyjazdowym.
W zakresie modernizacji pracowni diagnostycznych:
 • modernizacja traktu głównego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (m.in. wymiana: sufitu, podłogi i lamp, montaż odbojnic, poręczy i drzwi)
 • instalacja poczty pneumatycznej łączącej SOR z ZDL (z Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej)

 

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt i wyposażenie dla następujących obszarów:

 

W zakresie doposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:
 • System łączności do zdalnego sterowania radiotelefonem dla SOR
 • Respirator stacjonarny
 • Respirator transportowy
 • Defibrylator
 • Aparat USG z 3-ma głowicami
 • Centrala monitorująca z 9-ma kardiomonitorami
 • Aparat do znieczulania
 • Aparat do elektrokoagulacji
 • Lampa operacyjna
 • Wiertarka operacyjna
 • Łóżko szpitalne
 • Łóżko-wózek
 • Wózek funkcyjny
 • Wózek siedzący
 • Przełącznik sieciowy zarządzalny
W zakresie doposażenia pracowni diagnostycznych:
 • Cyfrowy Aparat RTG z torem wizyjnym
 • Aparat RTG Ramię C
 • Strzykawka automatyczna do tomografii
 • Stacja opisowa do zdjęć RTG
 • Stacja opisowa do tomografii
 • Myjnia do endoskopów
 • Tor wizyjny 4K z gastroskopem
 • Stół roboczy ze zlewem i sprężonym powietrzem
 • Przełącznik sieciowy (zarządzalny)