ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wykonywanie usług związanych z odbieraniem , transportem i obsługą zwłok osób zmarłych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Opis: Wykonywanie usług związanych z odbieraniem , transportem i obsługą zwłok osób zmarłych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
Tryb zamówienia: Postępowanie na usługi społeczne
Data publikacji: 22/04/2020
Termin składania ofert: 20/05/2020
Oznaczenie: ZOZ.V.010/DZP/03/US/20
Ostatnia aktualizacja: 25/05/2020

PYTANIA I ODPOWIEDZI: