ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Roboty związane z modernizacją nawierzchni placów manewrowych przy szpitalach w Suchej Beskidzkiej i Makowie Podhalańskim

Opis: Roboty związane z modernizacją nawierzchni placów manewrowych przy szpitalach w Suchej Beskidzkiej i Makowie Podhalańskim
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 09/04/2020
Termin składania ofert: 27/04/2020
Oznaczenie: BZP 530445-N-2020
Ostatnia aktualizacja: 04/05/2020

PYTANIA I ODPOWIEDZI: