ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Dostawa: -Pakiet I- tankowanie do pojazdów i agregatów prądotwórczych Zamawiającego etyliny, ON oraz gazu LPG -Pakiet II- dostawa olei i smarów

Opis: Przedmiotem zamówienia jest : -Pakiet I - tankowanie do pojazdów i agregatów prądotwórczych Zamawiającego etyliny, ON oraz gazu LPG -Pakiet II - dostawa olei i smarów
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 29/09/2020
Termin składania ofert: 26/10/2020
Oznaczenie: bzp 590488-n-2020
Ostatnia aktualizacja: 23/11/2020

PYTANIA I ODPOWIEDZI: