ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Dostawa leków i innych produktów do Apteki Szpitalnej -uzupełnienie III

Opis: Dostawa leków i innych produktów do Apteki Szpitalnej - uzupełnienie III
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 03/04/2020
Termin składania ofert: 14/04/2020
Oznaczenie: BZP 5288801-N-2020
Ostatnia aktualizacja: 23/04/2020