ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Dostawa leków i innych produktów do Apteki Szpitalnej –uzupełnienie II

Opis: Dostawa leków i innych produktów do Apteki Szpitalnej –uzupełnienie II
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 28/02/2020
Termin składania ofert: 10/03/2020
Oznaczenie: BZP 517385-N-2020
Ostatnia aktualizacja: 26/03/2020