ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Dostawa filtrów powietrza

Opis: Dostawa filtrów powietrza
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Data publikacji: 02/01/2020
Termin składania ofert: 24/01/2020
Oznaczenie: ZOZ.V.010/DZP/36/PU/19
Ostatnia aktualizacja: 28/01/2020

WYNIKI:

Informacja z otwarcia ofert:

Ogłoszenie o wyniku:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: