AKTUALNOŚCI

Uniwersytecka Sieć Szpitali szkolących

08/07/2017

W dniu 20 czerwca 2017 roku Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej lek. Marek Haber wraz z 10 dyrektorami największych placówek medycznych województwa małopolskiego podpisał porozumienie z Uniwersytetem Jagielońskim – Collegium Medicum, dotyczące przystąpienia do grona „Uniwersyteckiej Sieci Szpitali szkolących”.

W myśl podpisanego porozumienia, w szpitalach działających w ramach sieci, studenci i absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum odbywać będą praktyki i staże studenckie. Dodatkowo porozumienie pozwoli pozyskać bazę kliniczną do wspólnej realizacji badań naukowych.