ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs Ofert na wykonywanie badań urodynamicznych na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej w okresie 01.05.2022.r do dnia 30.04.2025r.

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 11/04/2022
Termin składania ofert: 22/04/2022
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/8/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI: