ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym i Poradni Ortopedycznej

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 16/09/2020
Termin składania ofert: 13/10/2020
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/16/20

PYTANIA I ODPOWIEDZI: