ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu opisów badań diagnostycznych, w oparciu o teleradiologię