ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń lekarskich realizowanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w okresie od dnia 01.11.2022r. do dnia 31.05.2026r.

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 27/09/2022
Termin składania ofert: 17/10/2022
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/26/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI: