ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie chemioterapii onkologicznej w Oddziale Chemioterapii Onkologicznej oraz Poradni Chemioterapii Onkologicznej

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 04/12/2023
Termin składania ofert: 15/12/2023
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/48/23

PYTANIA I ODPOWIEDZI: