ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Ortopedycznej

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 26/02/2024
Termin składania ofert: 06/03/2024
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/10/24

PYTANIA I ODPOWIEDZI: