ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Laryngologicznej w okresie od 01.10.2023r. do 30.09.2024r.

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 12/09/2023
Termin składania ofert: 25/09/2023
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/37/23

PYTANIA I ODPOWIEDZI: