ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 10/05/2022
Termin składania ofert: 24/05/2022
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/14/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI: